Väderkrönika november 2014, väderstation Riaborgen
Rönnbär

Torr, grå och extremt solfattig. November 2014 blev den tredje mildaste novembermånaden sedan mätstart och den absolut torraste. De 9,6 mm uppmätt nederbörd når inte ens upp i hälften av nederbördsmängden under den hittills torraste novembermånaden vid väderstation Riaborgen, och bara en femtedel av sjuårsmedelvärdet.
Det vi kanske ändå kommer att minnas bäst är det envetna gråvädret. Endast 2,8 soltimmar registrerades vid väderstation Riaborgen denna novembermånad. November är visserligen ingen månad för soldyrkare på våra breddgrader, men medelvärdet för åren 2011-2014 ligger ändå på 19,5 timmar. Det är ändå sju gånger mer soltimmar än årets extremgrå novembermånad bjöd på.

Månadens extremer
Högsta temperatur: 12,8°C
Lägsta temperatur: -2,7°C
Högsta luftfuktighet: 98%
Lägsta luftfuktighet: 62%
Högsta lufttryck: 1034,2 hPa
Lägsta lufttryck: 987,9 hPa
Högsta vindby: 17,0 m/s
Nederbörd: 9,6 mm
Högsta solinstrålning: 188 W/m2
Evapotranspiration: 5,13 mm
Året hittills
Högsta temperatur: 32,3°C
Lägsta temperatur: -16,2°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 23%
Högsta lufttryck: 1034,3 hPa
Lägsta lufttryck: 974,0 hPa
Högsta vindby: 17,0 m/s
Nederbörd: 475,8 mm
Högsta solinstrålning: 1230 W/m2
Evapotranspiration: 566,22 mm
MÅNADSKRÖNIKAN NOVEMBERVÄDRET

Månadens medeltemperatur blev 4,6 (3,3) grader mot 8,4 (7,5) i oktober och 12,1 (11,4) i september.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.

Dimmigt landskap
Novemberdimman breder ut sig
Pastell
Novemberbetraktelse i pastell.
Torrfura
Kanske är november månad
som en torrfura – död, grå och livlös?

Mycket mild inledning
Månadens första natt blev nära nog den kallaste under hela månaden. Senare samma dag slog vädret om rejät då ett omfattande lågtryck från Atlanten förde in för årstiden mycket mild luft över landet. Lågtrycket gav något litet regn och temperaturen steg till rekordvärden för november. Med 11,4 grader i dygnsmedeltemperatur blev den 2:a november 2014 den hittills varmaste novemberdagen som uppmätts vid station Riaborgen. Något temperaturrekord i absoluta tal blev det dock inte. På eftermiddagen uppmättes 12,8 grader, vilket är en halv grad från novemberrekordet på 13,3 grader, uppmätt den 1:a november 2007. Även den 3:e och 4:e blev milda med dagstemperaturer kring 12 grader. Vädret var gråmulet med enstaka regnstänk.

Första snöslasken
Lågtrycket som givit upphov till den extremt milda vädertypen passerade den 4:e. Det var också det enda riktigt djupa lågtryck, som berörde våra delar av Sverige denna novembermånad. Resten av månaden kom att bli helt högtrycksdominerad, vilket tydligt syns på de sparsamma nederbördsmängderna.
Den 5:e slog vinden om till mellan nord och nordost, och torrare och kyligare luft drog tillfälligt in. En högtrycksrygg började byggas upp. Denna var ännu så länge bräcklig och släppte den 6:e igenom ett område med blötsnö och slask i gränsen till betydligt kyligare luft i norr. Den 6:e blev månadens nederbördsrikaste dag med en ganska blygsam nederbördsmängd på 2,4 mm.

Tillfälligt milt igen
November hade börjat mycket grå och fortsatte lika grå. Den 8:e skickade lågtrycket i väster ut en varmfront med mildare väder i släptåg. Grått och disigt väder följde, tidvis med dimma, och temperaturer som närmade sig tiogradersstrecket. Den 11:e passerade ett litet lågtryck och samtidigt kulminerade det milda vädret med 9,8 grader under eftermiddagen.

Ny väderregim
Hittills var det i huvudsak Atlantlågtrycken som bestämt vädret i östra Sverige. Från den 12:e började ett mäktigt högtryck över västra Ryssland att göra sig gällande. Det skickade ut en utlöpare över Östersjön och Finland till de östra delarna av Svealand. Till en början visade sig solen, men gråvädret återkom redan den 13:e, då en i huvudsak ostlig luftström började etablera sig. Luften var relativt torr och förde med sig den angenäma effekten att vägar och trottoarer torkade upp.

Små dygnsvariationer
Perioden 13-17:e bjöd på mycket små dygnsvariationer i temperaturen. På dygnsbasis höll sig variationerna inom knappt två grader. Det var till en början ganska milt – kring 7 grader – men mot slutet av perioden blev det kyligare.

Ettrigt lågtryck gav årets kraftigaste vindby
I takt med att högtrycket växte i styrka över Sverige, avtog vinden. Den 20-23:e bjöd på i stort sett helt vindstilla väder. Den 21:a strök ett lågtryck Svealandskusten på väg norrut över Finland och gav lätt snöslask och tillfälligt lite vitt på marken. Detta öppnade upp för en lite mer dramatisk väderutveckling. Uppe i nordväst fanns ett ettrigt litet lågtryck, som satte kurs rakt mot Östersjön. Lufttrycket började sjunka på eftermiddagen den 23:e och det blåste snabbt upp en kraftig, sydlig vind. Det lilla lågtrycket utvecklade sig till ett riktigt oväder, som gav kraftiga vindar under natten och morgonen den 24:e. Vindarna kulminerade runt nio-halvtiotiden på förmiddagen med en tiominuters medelvind på 9,8 meter i sekunden. Samtidigt uppmättes också årets hittills starkaste vindby på 17,0 m/s sydostlig vind.

Säsongens första vinterdag
Ovädret passerade snabbt och det ryska högtrycket återtog kommandot. Nu blev det återigen vidstilla, men kyligare, och minusgrader började förekomma rätt allmänt nattetid. Den 26:e bjöd på tjock dimma och temperaturen höll sig till största delen under nollstrecket. Därmed blev den 26:e säsongens första vinterdag (dygn med medeltemperatur under noll), vilket är relativt sent på året men inte extremt. Både 2009 och 2011 inföll inte säsongens första vinterdag förrän under den första veckan i december. Den 27:e tunnades molntäcket ut och solen glimtade fram. Högtrycket kulminerade den 29:e med 1034,2 hPa, vilket är bara en tiondels hektoPascal under årets högsta uppmätta lufttryck.
Andersdagen braskade lite till att börja med. Temperaturen föll under de tidiga morgontimmarna till -2,7 grader, vilket kom att bli månadens lägsta temperatur. Vädret bjöd först på lätt kornsnö, senare glimtade solen fram och det började slaska. Hur detta ska tolkas med tanke på julvädret får jag återkomma till i decemberkrönikan.

Varmfront på FlickrSe fler novemberbilder här »

Rekord och extremer:
Varmaste novemberdygnet sedan mätstart: medeltemperatur 11,4 grader den 2:a (10,3 grader den 1:a november 2011).
Högsta dygnsminimitemperaturen i november: 9,3 grader den 2:a (8,6 grader den 2:a och 3:e november 2011).
Minst nederbörd i november: 9,6 mm (20,6 mm i november 2011)
Minst antal nederbördsdagar i november: 14 st (tangerat rekord från november 2011).
Mörkaste novemberdagen: 12 W/m2 den 15:e och 17:e (14 W/m2 den 21:a november 2010).
Minst antal soltimmar i november: 2,8 (mot 16,3 i november 2012).
Årets hittills högsta vindby: sydost 17,0 m/s den 24:e

MÅNADSSAMMANDRAG NOVEMBER 2014
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje
HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  3,8 9,3 23:50 -2,6 0:10 1,0 1,6 10,7 22:20 SSO 
2  11,4 12,8 14:50 9,3 0:10 1,2 2,8 9,8 2:00 
3  11,1 12,3 15:20 8,7 24:00 0,2 2,7 10,3 14:30 
4  10,2 11,7 10:20 5,6 24:00 0,2 3,0 10,3 14:00 
5  4,3 5,6 0:10 2,7 23:50 0,0 2,2 8,0 15:50 NNO 
6  1,6 2,9 23:50 0,7 14:50 2,4 1,7 7,6 1:30 
7  2,9 3,8 13:30 2,2 20:50 0,0 0,5 4,9 0:10 VNV 
8  2,8 7,0 21:10 0,7 7:50 0,4 0,1 3,1 8:40 SSO 
9  6,3 7,9 19:40 1,2 7:20 0,0 0,7 6,7 17:00 
10  8,4 9,4 16:40 6,6 7:20 1,0 1,9 7,2 13:30 SSO 
11  7,8 9,8 13:20 2,0 23:00 1,0 0,8 5,8 7:20 
12  4,4 8,6 13:40 0,5 3:30 0,2 0,4 5,4 19:00 
13  6,9 7,3 17:40 6,3 0:10 0,0 1,8 8,0 16:20 NNO 
14  7,0 7,3 3:20 6,4 21:40 0,0 0,8 6,3 6:50 NO 
15  6,8 7,3 12:10 6,2 4:20 0,0 1,1 9,4 19:30 SO 
16  6,0 6,9 3:30 5,2 22:20 0,0 1,3 8,0 2:40 
17  4,9 5,3 0:10 4,2 10:50 0,0 1,2 8,9 7:50 NO 
18  5,3 6,3 16:40 4,3 12:20 0,0 0,8 8,9 17:30 SSO 
19  4,0 5,3 0:40 1,3 16:00 0,0 1,4 7,6 4:30 NO 
20  4,7 5,1 14:10 4,4 3:50 0,0 0,1 2,7 1:30 
21  2,2 4,6 0:10 0,9 15:50 0,6 0,0 3,1 7:50 
22  2,3 2,9 13:40 1,4 5:30 0,0 0,1 4,0 3:40 VNV 
23  3,8 6,3 13:50 2,0 5:40 0,0 1,4 11,2 23:50 SSO 
24  6,3 7,1 11:20 5,5 4:20 0,8 5,8 17,0 9:10 
25  3,2 6,1 0:10 -1,9 22:40 0,0 0,3 4,5 0:20 
26  -0,8 0,3 13:10 -2,0 6:10 0,2 0,0 1,8 11:30 NNV 
27  0,7 3,9 13:00 -1,6 20:30 0,2 0,0 2,2 6:40 NNV 
28  1,1 2,9 12:50 -0,8 0:10 0,2 0,0 2,7 11:00 SSO 
29  0,0 0,7 12:40 -1,1 3:10 0,0 0,0 2,7 23:30 SSO 
30  -0,4 1,3 12:30 -2,7 6:20 0,0 0,0 0,9 5:40 

4,612,82-2,7309,61,217,024S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 7
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
 
Antal nederbördsdagar: 14, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 2,4 mm den 6:e.