Kabbeleka
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2021

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2021:
Fjortonde hela året i drift för station Riaborgen och elfte hela året med solsensor.
Inga större driftavbrott. Vindmätaren byttes ut den 13 april och värdena fram tills dess ska betraktas som osäkra.


Vädret 2021 i sammandrag
Som helhet var väderåret 2021 ett ganska normalt år. Årsmedeltemperaturen blev 7,0 grader medan årsnederbörden uppmättes till 518,4 mm, båda nära normalvärdet (2008-2020). Men även ett normalt år förekommer en hel del väderextremer. Juni blev rekordvarm och augusti rekordkylig, medan maj bjöd på rekordstora regnmängder. April bjöd på rekormånga soltimmar medan botterekord sattes i maj, augusti och september. Med 32 högsommardagar intog 2021 en tredjeplats bland de uppmätta åren. Årets högsta temperatur blev 31,1 och den lägsta -19,8 grader. Totalt registrerades 157 nederbördsdagar, 140 frostdagar och 73 vinterdagar.

JANUARI

Den rekordmilda hösten 2020 följdes av en rekordsen vinter, som ankom först den 9:e januari 2021. Efter en trevande start kopplade vintern därefter greppet med undantag för en mild episod den 21–23:e. Riktigt nederbördsrikt blev det – totalt uppmättes 50,4 mm i smält form, vilket är endast 1 mm under rekordet från 2015 och 176 % av normalvärdet. Som helhet blev månaden solfattig, relativt lugn vindmässigt och 0,4 grader varmare än normalt. De sista dagarna bjöd på riktig vinterkyla med tvåsiffriga minusgrader.

FEBRUARI

Februari blev en extremt tudelad månad. Fram till den 18 rådde full vinter; den 19:e drog våren in och så småningom hamnade vi på rekordtemperaturer. Det skilde över 30 grader mellan månadens högsta och lägsta temperatur! Månadens medeltemperatur hamnade 1,6 grader under den normala och den totala nederbördsmängden hamnade på cirka två tredjedelar av den normala.

MARS

Mars blev nederbördsfattig och knappt en och en halv grad varmare än normalt. Under månaden förekom både milda och lite kyligare perioder men ingen riktig köldknäpp. Antalet soltimmar hamnade nära det normala. Vädermässigt blev månaden ganska händelselös, förutom ett snöoväder med kraftiga vindar den 11:e. Den 30:e mars blev det varmaste marsdygnet som hittills uppmätts vid vår mätstation.

APRIL

Ingen riktig vårvärme ville infinna sig och april 2021 blev följaktligen en grad kallare än normalt. Bara en kort period i mitten av månaden ingav hopp om den annalkande sommaren.
Nederbördsmängden hamnade nära den normala och påfallande ofta föll nederbörden som blötsnö. Sista veckan blev riktigt kall för årstiden med snålblåst och yrande snöflingor. Solsken bjöds det däremot rikligt på och med 283 soltimmar blev årets april den soligaste aprilmånaden som hittills uppmätts.

MAJ

Rekordmycket regn och rekordlite sol. Men trots allt inte rekordkallt. Så kan årets majmånad enklast sammanfattas. Med 131,2 mm regn passerade årets maj det tidigare regnrekordet från 2015 med hästlängder.
Sommaren ankom ändå relativt tidigt, redan den 10 maj, trots ett temperaturunderskott för månaden på 1,5 grader. Då var ändå årets maj en hel grad varmare än bottennoteringen från förra året.

JUNI

Juni blev en riktig sommarmånad utan några kyliga eller regniga perioder alls. Alla dagar utom en var varmare än normalt och medeltemperaturen för månaden hamnade tre grader över den normala. Det tidigare rekordet från 2019 slogs med en halv grad. Med 11 högsommardagar tangerades dessutom rekordet för antalet högsommardagar i juni. Nederbördsmängden stannade på cirka två tredjedelar av den normala och mer än hälften av den föll i samband med åskskurar den 12:e och den 27:e.

 

JULI

Efter årets rekordvarma junimånad fortsatte vädret på samma tema i juli, som bjöd på mycket sol och högsommarvärme. Månadens första halva var klart varmare än genomsnittet, medan den andra halvan stod för julitemperaturer av mer traditionellt snitt. Sammantaget hamnade medeltemperaturen två grader över den normala och antalet högsommardagar blev 21 mot normalt nio. Vädret var torrare än vanligt och juli fick i år endast cirka 75 % av den normala nederbördsmängden.

AUGUSTI

Det varma sommarvädret som dominerat månaderna juni och juli fick ett tvärt slut och augusti blev rekordkylig och blöt. Medeltemperaturen för månaden hamnade 0,6 grader under det tidigare bottenrekordet från 2008 och en och en halv grad under den normala. Totalt uppmättes 96,2 mm regn – en och en halv gång den normala månadsnederbörden. Som om det inte vore nog bjöd årets augusti inte på en enda högsommardag och dessutom noterades nytt bottenrekord för antalet soltimmar.

SEPTEMBER

Årets september blev solfattig och relativt kylig med ett temperaturunderskott på 0,9 grader jämfört med det normala. Nederbördsmässigt var september en relativt torr månad med bara lite drygt halva den normala månadsnederbörden. Hösten kom tidigt, redan den 16 september, enligt SMHI:s definition. Två frostnätter satte effektivt stopp för odlingssäsongen.

OKTOBER

Oktober blev ovanligt blåsig och mild samt något torrare och solfattigare än genomsnittet. Medeltemperaturen för månaden hamnade 1,7 grader över den normala och tangerade därmed rekordet från förra året. Nederbörden uppmättes liksom antalet soltimmar till cirka 80 % av det normala. Djupa lågtryck ute på Atlanten gav en mestadels sydlig luftström, vilken förde med sig mild luft från södra Europa.

NOVEMBER

Årets november blev en relativt solig månad utan egentliga gråvädersperioder. Tack vare den kyliga avslutningen hamnade medeltemperaturen för månaden på 0,8 grader under den normala. Vinterns ankomst registrerades till den 26:e, som också blev säsongens första isdygn. Nederbördsmässigt blev november 2021 en torr månad med endast cirka hälften av den genomsnittliga månadsnederbörden.

DECEMBER

December blev den tredje kallaste decembermånaden sedan mätstart, efter decembermånaderna 2010 och 2012. Månaden delades i grova drag upp i två köldperioder, i början och kring jul, samt två milda perioder, i mitten och i slutet av månaden. Den nederbördsfattiga hösten fortsatte med en torr decembermånad med endast hälften av den normala nederbördsmängden. Vi fick en vit jul med ordentlig kyla och några centimeter snö på marken.

Tabellöversikt över vädret 2021:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2021

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2020 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan 0,4 -3,5 -1,3 -1,7 5,5 2 -13,3 31 0 25 21
feb 0,8 -7,1 -2,8 -1,4 12,0 28 -19,8 10 0 20 18
mar 7,0 -1,0 2,8 1,2 15,4 23 -6,8 5 0 18 10
apr 9,8 -1,3 4,4 5,4 15,2 17 -5,2 15 0 21 0
maj 14,9 3,5 9,3 10,5 22,9 13 -3,1 4 0 6 0
jun 24,2 10,7 17,7 15,0 30,7 22 4,9 3 11 0 0
jul 25,9 12,2 19,5 17,6 31,1 15 7,1 24 21 0 0
aug 19,9 9,7 14,7 16,1 24,7 12 4,7 23 0 0 0
sep 15,9 6,2 11,2 12,0 24,1 9 -1,8 21 0 2 0
okt 11,9 4,8 8,5 6,9 17,2 8 -3,9 24 0 7 0
nov 5,4 -1,1 2,6 3,3 12,0 10 -10,3 30 0 18 6
dec 0,2 -5,9 -2,7 0,1 9,6 18 -19,0 7 0 23 18
Medel 11,3 2,3 7,0 7,1       Tot 32 140 73
2020 13,0 3,8 8,7           28 93 18
2019 11,8 2,9 7,5           25 132 46
2018 12,3 2,3 7,6           48 142 85
2017 11,2 2,3 7,0           8 146 54
2016 11,3 2,5 7,1           20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd månadsvis 2007-2016Nederbörd 2017-2021

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2020* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 50,4 28,6 10,6 11 15 8 1
feb 14,4 21,9 10,0 2 10 1 0
mar 8,4 24,8 2,2 9 9 1 0
apr 23,4 21,9 11,6 22 8 4 1
maj 131,2 36,4 54,8 26 15 9 3
jun 38,8 58,1 13,8 29 9 4 2
jul 43,0 55,7 18,8 13 13 5 1
aug 96,2 64,8 15,6 26 22 11 4
sep 30,0 52,0 11,2 23 13 4 1
okt 39,6 50,5 11,8 21 19 6 1
nov 23,2 44,3 10,0 7 13 3 0
dec 19,8 39,2 5,8 10 11 3 0
Totalt 518,4 504,0     157 59 14
2020 525,6       193 70 14
2019 543,4       174 73 11
2018 378,6       142 47 8
2017 477,2       181 67 9
2016 443,0       155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 0,8* 14,8 11 NNO
feb 0,8* 13,9 25 NV
mar 0,7* 17,9 11 SV
apr 1,3* 16,5 9 N
maj 1,5 13,9 5 SSO
jun 1,3 16,5 27 S
jul 1,3 12,1 29 N
aug 1,3 12,1 14 N
sep 1,3 13,0 3 N
okt 2,2 15,6 3 S
nov 1,5 14,3 20 NV
dec 1,5 13,4 19 NV

*Värdet misstänks vara för lågt på grund av tekniskt fel. Vindmätaren byttes ut den 13:e april.

Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 220 4,0 2,1
feb 445 61,2 9,1
mar 754 183,2 30,0
apr 984 283,0 63,5
maj 1204 295,8 76,3
jun 1081 334,7 117,7
jul 1076 333,2 115,6
aug 1000 238,2 61,7
sep 814 175,2 41,4
okt 582 77,5 21,7
nov 343 12,3 7,0
dec 179 0,0 4,2
Extremer och totaler
Högsta temperatur: 31,1°C
Lägsta temperatur: -19,8°C
Högsta luftfuktighet: 100%
Lägsta luftfuktighet: 32%
Högsta lufttryck: 1035,0 hPa
Lägsta lufttryck: 968,7 hPa
Högsta vindby: 17,9 m/s
Nederbörd: 518,4 mm
Högsta solinstrålning: 1204 W/m2
Evapotranspiration: 554,23 mm