Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2014

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2014:
Sjunde hela året i drift för station Riaborgen och fjärde hela året med solsensor.
Inga kända driftstopp. Dock kan nederbördsvärdet för november vara för lågt. Det finns indikationer på att nederbörden inte registrerades fullt ut. Efter rengöring av vippan i början av december verkar nederbördsmängderna stämma bättre överens med andra mätvärden.


Vädret 2014 i sammandrag

Plommon
En rekordvarm marsmånad gjorde att blomningen kom igång
redan i april.

Flest högsommardagar och minst antal frostdagar sedan mätstart. År 2014 blev även det varmaste året hittills vid väderstation Riaborgen, sett till årsmedeltemperaturen.

Vintern blev kort och varade egentligen bara den andra halvan av januari. I februari skedde en omläggning av vädret och lågtrycken från Atlanten tog kommandot. Februari blev mycket mild. Snötäcket krympte snabbt ihop och från den 9:e februari rådde barmark i stort sett vintern ut, med undantag för en kort episod i mars.

Mars blev rekordmild och rekordblöt. En kortvarig, kyligare period i mitten av månaden bjöd på tre stora snöoväder och vinterns största snödjup, 24 cm! Den snön blev dock ytterst kortvarig och låg mindre än en vecka.

April blev en normal månad på alla sätt, både vad gäller temperaturen och nederbörden. När våren övergick i sommar, vilket i år skedde den 16:e maj, var det dock det kyliga vädret som kom att dominera. Maj kom att bli den kyligaste majmånaden som uppmätts hittills. Tekniskt sett blev maj inte ens en sommarmånad, eftersom månadsmedeltemperaturen hamnade under tio grader. Maj blev också ordentligt blöt med snudd på rekord.

Sommaren fortsatte kyligt. Franförallt den andra halvan av juni bjöd på tidvis riktigt kallt väder för årstiden och midsommarvädret var närmast bedrövligt. Under midsommarnatten uppmättes 1,4 grader. Väderstation Fridhem i Stångberga, Vallentuna, rapporterade om frost.

I början av juli ändrades vädret radikalt och det blev istället mycket varmt. Högsommarhettan infann sig framförallt under den andra halvan av månaden, då också ett nytt temperaturrekord för väderstation Riaborgen kunde noteras. Den 24:e juli uppmättes 32,3 grader. För många kommer säkert juli 2014 att framförallt associeras med den stora branden i Västmanland. Med 20 högsommardagar var högsommarmånaden juli i paritet med juli 2010 när det gäller värme. Under fyra dagar i sträck passerades dessutom 30-gradersstrecket.

Sensommaren bjöd på en hel del kraftiga regn- och åskoväder. En tredjedel in i augusti bröts högsommarhettan. Då hade vi noterat sammanlagt 33 högsommardagar denna säsong, vilket till och med slår rekordsommaren 2010. Under resten av augusti kom lågtrycksaktiviteten åter igång ute på Atlanten och temperaturen återgick till mer normala nivåer.

Som så ofta på senare år blev september en bra sommarmånad, åtminstone fram till en kraftig höststorm satte punkt för sommaren den 22:a. Även om värmen återkom i slutet av månaden, hann vi med ett köldrekord, då temperaturen föll till -3,3 grader.

Oktober blev den varmaste oktobermånaden sedan mätstart. Det gamla rekordvärdet för månadsmedeltemperaturen slogs med nästan en hel grad. Mest anmärkningsvärd var den extrema värme för årstiden, som drabbade oss mot slutet av månaden. Den 28:e fördes för årstiden extremt varm luft in över Skandinavien och temperaturen toppade i 16,8 grader. Den 28:e oktober 2014 blev också det varmaste oktoberdygnet sedan mätstart.

November levde upp till sitt gråa rykte. Månaden dominerades helt av ett högtryck i öster, vilket gav gråväder och ovanligt små nederbördsmängder. I december lades vädret om och en kraftigt positiv nordatlantisk oscillation gav livlig lågtryckstrafik över Atlanten och en hel del djupa lågtryck. Stormen Alexander passerade under lucianatten och förde med sig årets lägsta lufttryck, 973,8 hPa. Vintern lät vänta på sig ända till den 21:a december, och lagom till julaftonens eftermiddag täcktes marken av ett tunnt snölager, som med nöd och näppe varade året ut.

Tabellöversikt över vädret 2014:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2014

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan -0,4 -3,9 -1,8 7,0 7 -16,2 17 0 23 21
feb 3,6 0,4 2,0 10,3 24 -6,3 19 0 7 2
mar 8,3 -0,6 3,6 15,5 29 -10,1 19 0 14 4
apr 11,7 -0,9 5,7 21,9 28 -7,4 2 0 18 0
maj 15,1 3,9 9,8 26,1 24 -4,3 6 3 7 0
jun 18,3 7,1 13,0 26,0 9 1,4 21 1 0 0
jul 26,0 12,3 19,5 32,3 24 7,1 2 20 0 0
aug 21,8 10,4 16,3 28,6 4 3,0 25 9 0 0
sep 18,4 5,9 12,1 24,0 4 -3,3 24 0 3 0
okt 11,6 4,8 8,4 16,8 28 -3,8 31 0 4 0
nov 6,3 2,5 4,6 12,8 2 -2,7 30 0 7 2
dec 1,6 -3,3 -0,4 5,2 11 -16,1 29 0 20 9
Medel 11,9 3,2 7,7       Tot 33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6         3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2         22 129 62
2011 11,6 2,6 7,3         22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9         27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8         13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5         21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
Röda siffror indikerar nytt högsta månadsrekord. Blå siffror indikerar lägstavärde för månaden. För frostdagar och vinterdagar gäller röda siffror för rekordfå (varmt) och blå siffror för rekordmånga (kallt).

Nederbörd (mm)

Nederbörd månadsvis 2007-2014

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2013* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 40,6 23,7 11,0 10 19 7 1
feb 18,2 21,3 5,6 21 10 3 0
mar 51,4 19,1 16,2 15 11 5 3
apr 31,6 29,1 12,8 7 13 4 1
maj 44,6 25,0 15,4 1 12 6 1
jun 72,4 67,7 21,0 23 17 8 3
jul 29,0 45,8 7,8 27 9 6 0
aug 65,8 81,5 16,2 26 18 7 3
sep 61,4 49,2 21,8 21 17 4 2
okt 51,0 46,9 17,2 8 20 6 2
nov 9,6 48,9 2,4 6 14 1 0
dec 30,2 42,9 5,2 13 16 6 0
Totalt 505,8 515,0     159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högsta månadsrekord.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 1,6 13,0 27 SSO
feb 1,9 15,2 15 SSO
mar 1,6 17,0 21 S
apr 1,4 14,3 15 S
maj 1,3 13,9 29 NNV
jun 1,1 14,8 14 N
jul 0,7 13,0 27 N
aug 1,0 13,0 12 S
sep 0,9 15,6 22 SSO
okt 1,6 13,9 27 S
nov 1,2 17,0 24 S
dec 1,3 16,5 10 S

Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 202 1,5 5,2
feb 515 27,0 8,1
mar 758 188,8 41,5
apr 942 258,8 69,8
maj 1230 302,8 80,9
jun 1211 322,3 88,3
jul 1143 340,8 114,0
aug 942 287 77,8
sep 844 214,0 53,5
okt 652 63,5 18,1
nov 188 2,8 5,3
dec 206 0,5 3,2
Totalt   2009,8 565,7
Extremer och totaler
Högsta temperatur: 32,3°C
Lägsta temperatur: -16,2°C
Högsta luftfuktighet: 99 %
Lägsta luftfuktighet: 23 %
Högsta lufttryck: 1034,3 hPa
Lägsta lufttryck: 973,8 hPa
Högsta vindby: 17,0 m/s
Nederbörd: 505,8 mm
Högsta solinstrålning: 1230 W/m2
Evapotranspiration: 568,28 mm