Skärgård
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2023

Väderåret 2023 bjöd på en snörik vår, en torr försommar, en blöt sensommar och en varm höst. Årsmedeltemperaturen hamnade på 6,9 grader, vilket är 0,2 grader under genomsnittet för åren 2008-2022. Medeltemperaturen för sommarmånaderna juni, juli och augusti hamnade exakt på genomsnittet tack vare att en varm juni balanserades av en kylig juli och en normal augusti.

Med 555,8 mm blev 2023 det tredje mest nederbördsrika året sedan mätstart. Det är 111 procent av den genomsnittliga nederbörden för åren 2008-2022.

September blev rekordvarm medan ingen månad stack ut som rekordkylig. Mars bjöd med sina snösmockor på nytt nederbördsrekord och tangerat snödjupsrekord. Juni satte nytt rekord med 15 högsommardagar. Totalt blev det 17 st under hela året. Årets högsta temperatur blev 29,6 grader och den lägsta -20,1 grader. Totalt registrerades 182 dagar med nederbörd, 142 frostdagar och 82 vinterdagar.


Vädret 2023 i sammandrag

JANUARI

Januari blev en mild och blåsig månad med mer sol än vanligt. Snö förekom bara den första veckan, och då inte i några större mängder. Under en stor del av månaden styrdes vädret av omfattande lågtryck ute på Atlanten. Strax efter mitten av månaden blockerades lågtryckstrafiken tillfälligt av ett högtryck som lade sig tvärs över mellersta Sverige och gav tillfälligt normala januaritemperaturer. Månaden som helhet blev två grader varmare och ungefär en femtedel blötare än normalt.

FEBRUARI

Vädret i februari blev en dans kring nollan med växlingar mellan milda och kyligare perioder. Någon riktig vinterkyla infann sig aldrig och månaden blev en grad varmare än normalt. Snötäcke förekom under en stor del av månaden men det var ofta tunt och även perioder med barmark förekom. Trots att årets februari blev den näst mest solfattiga februarimånaden sedan mätstart hamnade månadens nederbördsmängd något under den normala.

MARS

Ett par rejäla snösmockor och ett snödjup som tangerade rekordet. Mars 2023 går till historien som den mest snöiga och nederbördsrika marsmånaden hittills. Medeltemperaturen för månaden hamnade knappt två grader under den normala och även soltimmarna var färre än normalt. Tack vare en mildare period strax efter mitten av månaden kunde våren trots allt räknas in den 18:e mars.

APRIL

Solig, kylig och torr – de orden sammanfattar ganska väl vädret i april. Med ett temperaturunderskott på 0,8 grader blev årets april den tredje aprilmånaden i rad med en medeltemperatur under den normala. Bara drygt hälften av den normala mängden nederbörd registrerades medan antalet soltimmar var fler än normalt. Snötäcke förekom under den första veckan i månaden. Det blev också tre försommarvarma dagar med temperaturer runt 20-gradersstrecket.

MAJ

Maj blev en rekordsolig månad som började kyligt men bjöd på två varmare perioder i mitten. Medeltemperaturen hamnade nära den normala medan nederbörden bara nådde upp i knappt 60 % av den genomsnittliga nederbörden för månaden maj. Sommaren anlände den 9 maj och den 24 noterades årets första högsommardag med 25,1 grader som mest.

JUNI

Juni blev en rekordmånad på många sätt. Förutom nytt bottenrekord i mängden nederbörd sattes även nytt rekord i antalet soltimmar. Juni bjöd på hela 15 högsommardagar – hälften av månadens 30 dagar – vilket slog det gamla rekordet med bred marginal. Tack vare kalla nätter i början av månaden hamnade medeltemperaturen ändå bara 1,3 grader över den normala.

 

JULI

Det var tätt mellan regn- och åskskurarna denna ostadiga och blöta julimånad. Med näst störst regnmängd sedan mätstart och bara en ynka högsommardag blev årets juli knappast semesterfirarnas favorit. Under i stort sett hela månaden styrdes vädret av lågtyck ute på Atlanten, som blåste in fuktig och sval luft över landet. Medeltemperaturen hamnade 1,3 grader under den normala och nederbörden uppgick till drygt dubbla den normala för juli. Trots det myckna regnandet blev antalet soltimmar normalt.

AUGUSTI

Liksom juli blev augusti sval och blöt. Antalet dagar med mätbar nederbörd uppgick till hela 25 stycken, vilket är nytt rekord. Medeltemperaturen hamnade mycket nära den normala tack vare att nätterna över lag var milda. Å andra sidan uteblev också de riktigt varma dagarna helt – inte en enda högsommardag noterades under hela augusti, vilket bara har hänt en gång tidigare. Nederbörden blev en tredjedel över den normala.

SEPTEMBER

Årets september blev rekordvarm och ovanligt somrig. Månadsmedeltemperaturen hamnade en dryg grad över det tidigare rekordet från 2016 och hela 2,6 grader över den normala. Antalet soltimmar blev fler än normalt medan nederbörden stannade på cirka 70 procent av den normala. Under så gott som hela månaden strömmade varm luft in söderifrån och gav framför allt mycket milda nätter för årstiden.

OKTOBER

Oktober blev blåsig och kylig och bjöd på flera stora lågtryck. Månadsmedeltemperaturen hamnade en grad under den normala medan nederbördsmängden landade lite över genomsnittet för oktober. Trots en del gråväder på slutet blev antalet soltimmar något fler än normalt. Nordliga och nordostliga vindar dominerade helt den sista tredjedelen av månaden.

NOVEMBER

Efter en regnig, mild och grå inledning av november slog vädret om i mitten av månaden och det blev gradvis allt kallare. Vintern anlände den 24:e och under den sista novemberveckan laddade snökanonen upp ett snötäcke, som växte till uppemot fyra decimeter vid månadens slut. Medeltemperaturen hamnade 1,8 grader under den normala medan nederbörden nådde upp i nästan en och en halv gånger normalvärdet. I november registrerades bara 3,5 soltimmar.

DECEMBER

För tredje året i rad blev december vintrig och kallare än normalt. Under hela månaden förekom snötäcke, som mest hela 38 cm. Gråvädret dominerade och bara några enstaka soliga dagar förekom, bland dem julafton. Medeltemperaturen hamnade drygt två grader under den normala medan nederbördsmängden blev normal.

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2023:
Sextonde hela året i drift för station Riaborgen och trettonde hela året med solsensor.
Inga större driftavbrott.

Tabellöversikt över vädret 2023:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2023

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2023 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan 2,8 -2,8 0,5 -1,5 6,3 25 -9,1 6 0 21 13
feb 2,9 -4,1 -0,1 -1,2 10,0 14 -13,2 3 0 22 15
mar 3,7 -5,7 -0,6 1,2 12,6 23 -17,4 12 0 24 19
apr 10,6 -1,5 4,4 5,2 21,1 22 -9,3 4 0 19 6
maj 17,1 1,8 10,4 10,5 25,1 24 -6,0 5 1 9 0
jun 23,3 7,8 16,5 15,2 29,6 17 0,3 9 15 0 0
jul 21,7 10,6 16,2 17,5 25,6 8 6,6 24 1 0 0
aug 20,4 11,9 16,2 16,3 24,2 14 6,8 12 0 0 0
sep 19,4 9,2 14,5 12,0 24,4 10 0,1 18 0 0 0
okt 9,7 2,5 6,0 6,9 17,2 1 -3,7 10 0 7 0
nov 3,6 -0,5 1,6 3,3 9,5 4 -7,7 22 0 16 11
dec -0,1 -5,1 -2,4 -0,2 7,5 19 -20,1 6 0 24 18
Medel 11,2 2,0 6,9 7,1       Tot 17 142 82
2022 12,1 2,5 7,5           30 145 53
2021 11,3 2,3 7,0           32 140 73
2020 13,0 3,8 8,7           28 93 18
2019 11,8 2,9 7,5           25 132 46
2018 12,3 2,3 7,6           48 142 85
2017 11,2 2,3 7,0           8 146 54
2016 11,3 2,5 7,1           20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd 2017-2023

Visa nederbörd månadsvis 2007-2016 i diagramform här

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2022* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 38,0 31,4 8,4 15 16 5 0
feb 19,2 22,7 6,2 17 13 3 0
mar 56,2 24,2 17,8 8 14 8 1
apr 12,0 21,5 5,6 25 7 1 0
maj 24,2 41,0 12,6 17 6 3 1
jun 17,2 53,0 9,0 29 7 2 0
jul 115,0 57,6 23,4 2 21 12 3
aug 87,6 66,7 14,0 7 25 11 2
sep 36,0 49,6 11,6 19 20 3 2
okt 52,4 48,8 9,0 13 19 8 0
nov 61,8 44,4 11,4 4 16 10 1
dec 36,2 36,9 9,4 22 18 4 0
Totalt 555,8 502,4     182 70 10
2022 413,4       163 56 9
2021 518,4       157 59 14
2020 525,6       193 70 14
2019 543,4       174 73 11
2018 378,6       142 47 8
2017 477,2       181 67 9
2016 443,0       155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 2,3 17,0 11 S
feb 1,9 15,6 9 NV
mar 2,1 17,0 4 NV
apr 1,7 13,4 18 N
maj 1,7 13,0 10 S
jun 1,3 11,2 1 N
jul 1,4 13,9 31 S
aug 1,4 14,3 8 S
sep 1,4 13,0 21 S
okt 1,9 18,3 11 NNO
nov 1,5 12,1 22 NNV
dec 1,2 14,8 19 NV


Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 267 10,5 5,1
feb 554 50,8 12,0
mar 896 165,0 26,8
apr 981 274,7 64,3
maj 1046 352,2 116,5
jun 1044 352,5 130,9
jul 1114 331,3 100,3
aug 1055 264,5 59,6
sep 784 214,5 46,6
okt 564 101,5 24,5
nov 237 3,5 3,0
dec 128 0,2 0,9

Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.

Extremer och totaler
Högsta temperatur: 29,6°C
Lägsta temperatur: -20,1°C
Högsta luftfuktighet: 100%
Lägsta luftfuktighet: 29%
Högsta lufttryck: 1038,4 hPa
Lägsta lufttryck: 963,2 hPa
Högsta vindby: 18,3 m/s
Nederbörd: 555,8 mm
Högsta solinstrålning: 1114 W/m2
Evapotranspiration: 592,63 mm