Kantareller
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2020

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2020:
Trettonde hela året i drift för station Riaborgen och tionde hela året med solsensor.
Inga större driftavbrott.


Vädret 2020 i sammandrag

Vid vår väderstation blev 2020 det varmaste år som hittills uppmätts. Årsmedeltemperaturen hamnade på 8,7 grader, vilket är 1,7 grader över det normala (2008-2019) och en grad över det tidigare rekordet från 2014. Mest anmärkningsvärt är dock att hela sex av årets tolv månader bjöd på temperaturrekord – januari, oktober, november och december var rekordvarma, medan maj och juli blev rekordkyliga. Sett till nederbördsmängden blev 2020 det fjärde blötaste året som hittills registrerats med totalt 525,6 mm i smält form.

JANUARI

Januari blev rekordmild på ett extremt sätt. Medeltemperaturen hamnade sex grader över den normala och temperaturrekorden föll som käglor. För sörsta gången i vår mätstations historia uppmättes tvåsiffriga plusgrader (10,1 grader) i januari. Under månadens alla dagar låg både medeltemperaturen och maximitemperaturen över den normala. Bara två vinterdagar – dvs. dagar då dygnets medeltemperatur låg under noll grader – registrerades. Under hela månaden fördes mild luft in med djupa lågtryck från Atlanten. Nederbörden hamnade på cirka två tredjedelar av medelvärdet.

FEBRUARI

Det milda vädret fortsatte i februari och månaden blev den näst mildaste februarimånad som uppmätts sedan mätstart. Nederbörden blev i stort sett normal men antalet nederbördsdagar (med minst 0,2 mm nederbörd) tangerade rekordåret 2012. Årets februari blev också den blåsigaste februarimånad som registrerats, både sett till medelvinden och månadens kraftigaste vindby. Ett tunt snötäcke förekom under några dygn, i övrigt var månaden snöfri. Mot slutet av månaden blommade flera av de tidigaste vårblommorna och en del buskar höll på att få blad.

MARS

Trots att mars blev två grader varmare än normalt hamnade månadens medeltemperatur ändå drygt en halv grad under januari. Det ger en bild av hur extremt januarivädret var. Årets mars bjöd på nytt nederbördsrekord, då mer än halva månadsnederbörden föll under ett och samma dygn. Liksom årets två första månader blev även mars en blåsig månad med tangerat rekord när det gäller medelvinden. Antalet uppmätta soltimmar hamnade precis på genomsnittsvärdet för månaden.

APRIL

Årets april bjöd på omväxlande varma och kalla perioder, det vi ofta brukar kalla för aprilväder. Månaden blev 0,4 grader varmare och något torrare än normalt. Mer än halva månadsnederbörden föll i samband med en lågtryckspassage den 28:e.
Det som stack ut med årets aprilmånad var det klara om än ovanligt blåsiga vädret. Solen visade sig åtminstone någon gång varje dag och totalt noterades över 281 soltimmar, nytt rekord för april månad. Det blev också tangerat rekord i medelvind – april 2020 blev lika blåsig som aprilmånaderna 2013 och 2017.

MAJ

Där årets fyra första månader noterat temperaturöverskott i varierande grad, bjöd maj istället på rekordkyla. Ett omfattande och långvarigt kalluftsutbrott drabbade hela Norden under nästan två veckor i mitten av månaden. Medeltemperaturen hamnade hela 2,5 grader under den normala och en hel grad under det tidigare rekordet. Blött var det också. Mer än dubbla mängden nederbörd registrerades jämfört med genomsnittet för månaden.
Inte nog med det - sommaren anlände först den 24 maj, vilket är det senaste datumet för sommarens ankomst sedan mätningarna började.

JUNI

En rekordkylig maj följdes av den näst varmaste junimånaden sedan mätstart med rekordmånga högsommardagar och rekordfå regndagar. Flera dagar bjöd på helt molnfritt väder, vilket också återspeglas i det rekordhöga antalet soltimmar. Sett till medeltemperaturen blev juni 2020 någon tiondel kyligare än förra årets rekordvarma junimånad men likväl drygt två grader varmare än normalt. Två kraftiga regnväder den 5–6:e och 15–16:e stod för i stort sett hela månadsnederbörden, som hamnade på tre fjärdedelar av den normala. Sista veckan bjöd på extremvärme med temperaturer kring 30 grader.

 

JULI

De flesta hemesterfirare upplevde nog att vädret i juli 2020 inte riktigt levde upp till förväntningarna. Månaden bjöd nämligen på temperaturrekord i det absoluta bottenregistret och var dessutom rekordblöt.
Första halvan av månaden dominerades vädret av en kylig luftström från Nordatlanten. Efter ett kort avbrott med högsommarvärme i mitten av månaden återgick väderläget till samma mönster på nytt. Det mesta av regnet föll i form av kraftiga skurar under månadens allra första och sista dagar.

AUGUSTI

Augusti blev däremot varm, torr och rekordsolig och bjöd på rekordmånga högsommardagar, hela 14 stycken totalt. Mitten av månaden präglades av en lång period med högsommarvarmt väder. Sista veckan slog vädret om och blev kyligt för årstiden samtidigt som den långa perioden av torka bröts. Augusti 2020 blev en grad varmare än normalt och nederbörden hamnade på cirka 40 % av den normala. Av nederbörden föll fyra femtedelar under månadens tre sista dygn.

SEPTEMBER

Liksom augusti blev årets september både varm och torr. Temperaturöverskottet hamnade på 0,7 grader medan nederbörden bara uppgick till 40 % av vad som är normalt för månaden. Nattfrost förekom vid ett tillfälle, på morgonen den 20:e. Det mest anmärkningsvärda med månadens väder var den långa och varma perioden i slutet.

OKTOBER

Oktober blev den varmaste oktobermånad som hittills uppmätts. Under 23 av månadens 31 dygn uppmättes dygnsmedeltemperaturer över de normala. Det totala överskottet blev 1,9 grader. Molnen dominerade vädret, vilket ledde till ovanligt få soltimmar och rekordmånga nederbördsdagar. Totalt hamnade nederbördsmängden på en tredjedel över det normala. Oktober blev också den månad då hösten officiellt anlände till Roslagen.

NOVEMBER

Efter en rekordvarm oktober följde en rekordvarm november. Månadens medeltemperatur hamnade tre grader över den normala och det gamla rekordet slogs med en hel grad. Vädret under månaden blev mycket milt utan några egentliga köldperioder. Nytt temperaturrekord blev det vid två tillfällen, först den 2:a och sedan på nytt den 6:e, då 14,7 grader uppmättes. November 2020 blev också mycket torr med mindre än hälften av normalnederbörden. Trots det var vädret solfattigt med färre antal soltimmar än vanligt.

DECEMBER

Ännu en rekordvarm månad fick vi i december, den fjärde rekordvarma månaden totalt under detta år. Medeltemperaturen hamnade 3,6 grader, vilket är tre och en halv grad över det normala och slår det gamla rekordet från 2015 med 0,8 grader. Månaden blev extremt solfattig och relativt blöt med knappt en och en halv gång den normala månadsnederbörden. Under hela månaden registrerades bara två soliga dagar men inte en enda soltimme på grund av att solstrålningens styrka inte nådde upp till det värde på 120 Watt per kvadratmeter, som definierar gränsen för när soltimmar börjar räknas. Snötäcke förekom tillfälligt på juldagen och på annandagen.

Tabellöversikt över vädret 2020:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2020

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2019 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan 6,0 1,1 3,7 -2,2 10,1 8 -5,8 10 0 11 2
feb 5,3 -1,5 2,1 -1,5 9,4 16 -8,4 4 0 16 10
mar 7,1 -1,4 3,0 0,9 13,4 26 -9,0 31 0 18 4
apr 11,7 -0,5 5,8 5,4 18,3 21 -5,9 4 0 17 0
maj 14,6 1,7 8,3 10,8 21,2 26 -2,6 12 0 11 0
jun 23,1 8,8 16,9 14,7 30,2 24 2,0 3 11 0 0
jul 21,4 9,6 15,7 17,6 26,3 18 5,4 13 3 0 0
aug 23,9 10,4 17,3 16,2 29,4 15 3,2 26 14 0 0
sep 18,2 7,5 12,8 12,0 20,8 1 -0,3 20 0 1 0
okt 11,7 5,1 8,5 6,6 18,7 5 -3,4 24 0 7 0
nov 8,5 3,5 6,2 3,2 14,7 6 -3,4 21 0 6 0
dec 4,9 1,9 3,6 0,1 8,2 5 -3,9 24 0 6 2
Medel 13,0 3,8 8,7 7,0       Tot 28 93 18
2019 11,8 2,9 7,5           25 132 46
2018 12,3 2,3 7,6           48 142 85
2017 11,2 2,3 7,0           8 146 54
2016 11,3 2,5 7,1           20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd månadsvis 2007-2016Nederbörd 2017-2020

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2018* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 18,8 29,5 5,4 29 11 4 0
feb 22,2 21,9 8,2 9 16 2 0
mar 35,0 23,9 18,8 4 10 4 1
apr 18,4 22,2 10,0 28 13 2 0
maj 73,2 33,6 16,0 4 18 12 2
jun 43,6 59,2 13,4 17 7 5 3
jul 124,0 50,4 26,6 30 17 12 5
aug 27,2 67,7 13,0 29 10 4 1
sep 20,6 54,4 4,0 12 21 3 0
okt 66,6 49,2 14,4 6 29 9 2
nov 18,6 46,2 4,2 21 22 3 0
dec 57,4 37,8 8,0 29 19 10 0
Totalt 525,6 502,2     193 70 14
2019 543,4       174 73 11
2018 378,6       142 47 8
2017 477,2       181 67 9
2016 443,0       155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 2,4 17,9 14 SV
feb 2,7 21,0 9 SV
mar 2,3 16,5 15 SV
apr 2,0 17,9 2 NV
maj 1,5 13,4 1 S
jun 1,3 12,5 7 S
jul 1,3 13,0 6 S
aug 1,2 9,8 21 S
sep 1,0 13,4 13 SV
okt 1,0 12,5 14 S
nov 1,5 17,4 19 SV
dec 1,2 18,3 27 SSO


Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 202 6,3 12,2
feb 503 74,2 19,3
mar 817 187,0 44,8
apr 1032 281,5 75,4
maj 1121 322,8 88,8
jun 1076 335,7 128,8
jul 1141 330,8 98,5
aug 995 297,7 82,2
sep 812 184,2 44,1
okt 601 78,5 15,6
nov 308 13,5 6,8
dec 113 0,0 2,0
Extremer och totaler
Högsta temperatur: 30,2°C
Lägsta temperatur: -9,0°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 32%
Högsta lufttryck: 1040,6 hPa
Lägsta lufttryck: 957,0 hPa
Högsta vindby: 21,0 m/s
Nederbörd: 525,6 mm
Högsta solinstrålning: 1141 W/m2
Evapotranspiration: 633,48 mm