Rönn
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2019

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2019:
Tolfte hela året i drift för station Riaborgen och nionde hela året med solsensor.
Inga större driftavbrott.


Vädret 2019 i sammandrag

Väderåret 2019 blev inte alls extremt på samma sätt som 2018. Likväl blev det ett milt år med ett temperaturöverskott på 0,6 grader jämfört med genomsnittet för perioden 2008-2018. Sju av årets månader blev varmare än normalt och det största överskottet, 3,2 grader, uppmättes i februari. Fem av årets månader blev kallare än normalt – januari, maj, juli, september och oktober. Det största temperaturunderskottet, 1,5 grader, uppmättes i juli.
Sammantaget blev 2019 lite blötare än normalt. Totalt uppmättes 543 mm nederbörd mot i genomsnitt 498 mm för åren 2008-2018. De största nederbördsöverskotten uppmättes i februari och mars men även maj och juli bjöd på mycket mer nederbörd än normalt. April och juni samt i viss mån även augusti var istället torra.

Året började dramatiskt med stormen Alfrida redan natten mot den 2:a januari. Alfrida satte nytt vindrekord för vår mätstation och fällde stora mängder skog i Roslagen med omnejd. I övrigt blev januari huvudsakligen vintrig och kall med ett temperaturunderskott på en halv grad mot normalvärdet för åren 2007–2018. Efter en relativt mild första tredjedel slog vintern till på allvar med tvåsiffriga minusgrader nattetid. Snötäcket växte efter hand från nära noll vid nyår till knappa två decimeter vid månadsskiftet januari-februari.

Februari bjöd inledningsvis på en hel del snö. De första tre dagarna snöade det ordentligt och den 3:e var vi uppe i vinterns högsta snödjup, 45 centimeter. Redan under månadens första vecka slogs nederbördsrekordet för februari och den totala nederbörden hamnade slutligen på 43,0 mm – nästan dubbla normalnederbörden.
Från och med andra veckan i månaden gick det utför med vintern. Frånräknat några korta inbrott av kalluft blev resten av månaden mycket mild och medeltemperaturen hamnade till sist drygt tre grader över den normala.

En mild och blåsig marsmånad med rekordfå soltimmar följde. Under månadens första vecka gjorde vintern ett fåfängt försök att återvända. En decimeter nysnö och tvåsiffriga minusgrader ersattes ganska snart av ljumma vindar och i slutet av månaden var det istället plusgraderna som nådde upp i tvåsiffriga värden. Även mars blev mycket nederbördsrik med mer än dubbla normalmängen. Månaden blev drygt en grad varmare än normalt.

Om mars var mild, blöt och mulen var april i mångt och mycket rena motsatsen. Bara fyra nederbördsdagar gav en rekordlåg månadsnederbörd på bara 6,6 mm. Samtidigt slogs rekordet för antalet soltimmar i april.
Andra halvan av månaden gav riktig försommarkänsla då temperaturen klättrade upp emot – och tidvis även över – 20-gradersstrecket. Stora temperaturskillnader mellan natt och dag gjorde att månadens medeltemperatur trots allt bara hamnade några tiondels grader över den normala.

Maj blev kylig och nederbördsrik och därmed knappast någon jublande försommarmånad. Medeltemperaturen låg under den normala i stort sett hela månaden med undantag för en kort period strax efter mitten av månaden. Nederbördsmängden hamnade nära dubbla normalmängden. Sommaren anlände trots allt i relativt normal tid, den 17:e maj.

Juni blev däremot vädermässigt årets bästa semestermånad. Månadsmedeltemperaturen nådde upp i hela 17,2 grader, vilket bättrade på det gamla rekordet med en hel grad! Månaden bjöd på nio högsommardagar, vilket är tangerat rekord. Rekord blev det också när det gäller nederbörden, för årets juni blev den torraste junimånad som uppmätts med bara knappt hälften av normalnederbörden. Därmed var det många som befarade att förra årets besvärliga sommartorka skulle upprepa sig.

 

För den som tycker om sol och värme blev första halvan av semestermånaden juli rent bedrövlig. Månaden börjande med att kall luft svepte ner över landet och gav temperaturunderskott på uppemot 5–6 grader. Det regnade en hel del, inte minst den 5:e, då den totala dygnsnederbörden uppgick till hela 36 mm – det tredje största värde som uppmätts vid vär mätstation. Den 5:e blev också det kallaste julidygn som hittills uppmätts, sett till dygnsmedeltemperaturen.
Andra halvan av juli hämtade in något av underskottet. Det blev trots allt nio högsommarvarma dagar och en dag passerade temperaturen till och med 30-gradersstrecket. Som helhet blev månaden ändå en och en halv grad kallare än normalt och nederbördsmängden uppgick till drygt en och en halv gånger den normala.

Augusti påminde om juli i det att första halvan av månaden blev kylig medan den andra bjöd på lite högsommarvärme. Som helhet blev dock augusti varmare än juli och en halv grad varmare än normalt. Dessutom var augusti inte alls lika blöt som juli. Endast 60 % av den normala nederbördsmängden registrerades.

September blev en ganska normal månad. Trots det slogs ett par nya rekord under månaden. Den 1:a blev exempelvis den varmaste septemberdag som uppmätts, sett till dygnsmedeltemperaturen. Mot slutet av månaden kom kylig och klar luft in från Arktis och vi fick räkna in hela fem frostdagar, vilket är nytt rekord för september månad. Medeltemperaturen för månaden blev nära den normala medan nederbörden stannade på cirka 80 % av den normala. Hösten anlände den 22 september, vilket är upp till en vecka tidigare än normalt.

Oktober bjöd inte på någon större väderdramatik. Början av månaden var anmärkningsvärt kylig men mildare vindar senare under månaden jämnade ut statistiken. Särskilt tredje veckan i månaden var ovanligt mild och det var faktiskt 15 grader varmt så sent som den 25:e. Totalt blev oktober 0,3 grader kyligare än normalt medan nederbörden uppmättes till cirka en tredjedel mer än den normala.

Som så ofta blev november en gråvädersmånad. Några soliga dagar i början och slutet av månaden gjorde dock att antalet soltimmar bara blev något färre än normalt. Lite vitt på marken var det vid ett par tillfällen men inget egentligt snötäcke. Månaden blev 0,4 grader varmare än normalt medan nederbörden blev nära genomsnittet.

December däremot dominerades av milt och blåsigt väder. Atlantlågtrycken styrde vädret i stort sett under hela månaden, som blev nästan två och en halv grad varmare än normalt. Det regnade också en hel del – närmare bestämt 40 % mer än normalt. Den blöta hösten visade sig i att flera mindre översvämningar bildades i närområdet och decemberregnen såg till att fylla på även de lite större vattenmagasinen. Snö förekom i några korta episoder kring den 10:e och 27–28:e. Julen blev grå, disig och mild.

Tabellöversikt över vädret 2019:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2019

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2018 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan 0,0 -6,2 -2,8 -2,2 5,6 1 -15,9 21 0 29 22
feb 4,6 -2,1 1,4 -1,8 10,8 24 -16,4 4 0 15 7
mar 5,8 -2,0 2,0 0,9 14,2 28 -15,5 6 0 20 6
apr 12,2 -1,2 5,7 5,4 21,2 27 -6,4 15 0 25 1
maj 15,2 3,5 9,7 10,9 25,7 22 -2,3 14 2 10 0
jun 22,7 11,0 17,2 14,5 27,6 15 4,1 1 9 0 0
jul 21,9 10,0 16,2 17,7 32,1 28 5,0 14 9 0 0
aug 22,6 10,6 16,6 16,1 27,0 26 5,5 2 5 0 0
sep 16,8 6,6 11,8 12,0 24,0 1 -2,5 23 0 5 0
okt 9,6 3,1 6,4 6,6 15,1 25 -3,1 30 0 6 0
nov 5,7 1,3 3,7 3,1 9,5 20 -4,8 7 0 9 3
dec 4,3 0,0 2,3 -0,1 9,5 30 -7,6 10 0 13 7
Medel 11,8 2,9 7,5 6,9       Tot 25 132 46
2018 12,3 2,3 7,6           48 142 85
2017 11,2 2,3 7,0           8 146 54
2016 11,3 2,5 7,1           20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd månadsvis 2007-2016Nederbörd 2017-2019

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2018* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 36,2 28,8 11,8 8 15 6 1
feb 43,0 20,0 15,0 1 11 5 2
mar 46,2 21,9 9,6 17 13 8 0
apr 6,6 23,7 2,8 8 4 1 0
maj 59,8 31,4 22,2 2 16 5 2
jun 26,8 61,9 8,0 26 9 4 0
jul 82,6 47,7 36,0 5 16 7 2
aug 42,0 69,8 9,2 18 16 7 0
sep 42,2 55,5 9,0 15 19 5 0
okt 62,4 48,2 12,4 14 23 9 2
nov 43,8 46,5 10,4 28 16 7 1
dec 51,8 36,6 10,8 18 16 9 1
Totalt 543,4 498,4     174 73 11
2018 378,6       142 47 8
2017 477,2       181 67 9
2016 443,0       155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 1,2 22,8 2 NV
feb 2,0 15,2 28 S
mar 2,2 14,8 23 SV
apr 1,9 15,6 8 SSO
maj 1,5 13,0 6 S
jun 1,7 15,2 3 SV
jul 1,2 12,1 1 N
aug 1,4 11,6 20 S
sep 1,3 13,0 15 S
okt 1,4 14,8 22 SV
nov 1,6 12,1 12 SSO
dec 1,9 17,4 11 SV


Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 267 7,5 4,8
feb 469 76,8 16,8
mar 773 153,3 34,0
apr 954 273,8 77,4
maj 1083 314,7 86,8
jun 1160 327,8 119,3
jul 1146 317,3 94,2
aug 919 291 82,2
sep 802 199,7 48,3
okt 629 89,8 17,4
nov 302 14,5 4,6
dec 237 2,2 4,1
Extremer och totaler
Högsta temperatur: 32,1°C
Lägsta temperatur: -16,4°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 31%
Högsta lufttryck: 1042,1 hPa
Lägsta lufttryck: 971,5 hPa
Högsta vindby: 22,8 m/s
Nederbörd: 543,4 mm
Högsta solinstrålning: 1160 W/m2
Evapotranspiration: 592,30 mm