Vätteros
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2022

Väderåret 2022 blev varmare och torrare än genomsnittet. Årsmedeltemperaturen hamnade på 7,5 grader, vilket gör året 0,4 grader varmare än genomsnittet (2008-2021). Sommaren blev den näst varmaste sedan 2018. Nederbördsmässigt blev 2022 ett torrt år med endast drygt 80% av normalnederbörden. Det gör 2022 till det tredje torraste året sedan mätstart. Augusti och oktober blev rekordvarma medan september blev rekordkylig. Februari blev rekordblöt medan mars i stort sett var helt nederbördsfri. Med 30 högsommardagar, varav drygt hälften inföll i augusti, intog 2022 en fjärdeplats bland de uppmätta åren. Årets högsta temperatur blev 33,3 och den lägsta -22,9 grader. Totalt registrerades 163 nederbördsdagar, 145 frostdagar och 53 vinterdagar.


Vädret 2022 i sammandrag

JANUARI

Januari bjöd på ovanligt mycket sol och även en hel del blåst, då jetströmmen låg över mellersta Sverige under en stor del av månaden. Temperaturen blev 1,5 grader varmare än normalt och nederbördsmängden hamnade cirka 25 procent över den normala. Snötäcke förekom under cirka halva månaden men det blev aldrig något skidföre på grund av de många töperioderna. Som mest uppmättes ett snötäcke på 7 cm. Mycket av nederbörden föll som regn.

FEBRUARI

Februari bjöd på blåsigt och omväxlande väder med ständiga temperaturväxlingar kring nollan. Snö och tö om vartannat gav upphov till en hel del is på marken både här och där, eftersom tjäle dessutom hindrade smältvattnet från att rinna ner i marken. Stormen Franklin kom med ett nytt nederbördsrekord för både månaden februari och för ett enstaka februaridygn. Medeltemperaturen för månaden hamnade 1,3 grader över den normala.

MARS

Mars blev en riktig högtrycksmånad med varm och torr luft, massor av sol och nästan ingen nederbörd. Först under månadens sista vecka försvagades högtrycket och släppte igenom ett par lågtryck längst i norr. Bakom lågtrycken strömmade kylig luft söderut och gav lätta snöbyar månadens sista dagar. Det blev nya marsrekord i högt lufttryck och liten nederbördsmängd. Medeltemperaturen hamnade 1,2 grader över den normala.

APRIL

April blev en av de kyligare aprilmånaderna i vår väderstations historia. Två djupa lågtryck gav i början av månaden rejäla bakslag med snöslask och ett nytt aprilrekord i lågt lufttryck. Veckan efter påsk bjöd däremot på försiktig försommarvärme. Månadsmedeltemperaturen hamnade drygt en grad under den normala medan nederbörden var nära den normala. Över hälften av månadens nederbörd föll dock under ett enda dygn, och en hel del av den i form av blötsnö.

MAJ

Maj blev en ur många aspekter normal månad. Våren ankom enligt tidtabell den 10 maj och månadens medeltemperatur hamnade bara två tiondels grader under den normala. Nederbördsmässigt var maj åt det torrare hållet med endast cirka tre fjärdedelar av den normala månadsnederbörden.
Soltimmarna var något fler än normalt, även om skillnaden var liten. Det som möjligen saknades var en eller ett par riktigt högsommarvarma dagar.

JUNI

Juni blev en sommarmånad med mycket sol. Månaden bjöd på klassiskt svenskt sommarväder med växlande molnighet, några lätta regnstänk emellanåt och temperaturer på lite drygt 20 grader under eftermiddagarna. Midsommarhelgen blev högsommarvarm och solig och månaden avslutades med en vecka av högsommarvärme. Totalt registrerades sju högsommardagar, vilket är två fler än genomsnittet för juni. Medeltemperaturen blev 1,7 grader över den normala medan nederbörden hamnade på knappt två tredjedelar av den normala. Även soltimmarna var fler till antalet än normalt.

 

JULI

Årets julimånad blev en halv grad svalare än normalt men också torrare med strax under 80 % av den genomsnittliga nederbörden för månaden. Antalet högsommardagar var också något färre än normalt, liksom antalet soltimmar. Den 21 juli sticker ut som en ovanligt varm dag med 33,3 grader som mest, vilket är bara 0,3 grader från temperaturrekordet för vår mätstation.

AUGUSTI

Augusti blev rekordvarm och bjöd också på nytt rekord i antal högsommardagar. Månadens medeltemperatur hamnade på 18,2 grader, nästan två grader över den normala. Av månadens 31 dagar var hela 16 högsommardagar, vilket är drygt tredubbelt mer än genomsnittet för åren 2007-2021. Nederbördsmängden stannade på enbart två tredjedelar av den normala, och därmed blev sommaren 2022 den nederbördsfattigaste sommaren hittills.

SEPTEMBER

En rekordvarm augusti följdes av en rekordkall september. Årets septembermånad började osedvanligt kyligt och inte heller resten av månaden bjöd på någon större värme. Medeltemperaturen hamnade två grader under den normala medan nederbörden blev nära nog normal. Markfrost förekom så tidigt som den 3:e, men den första riktiga nattfrosten uppmättes inte förrän den 22.a.

OKTOBER

Oktober blev ännu en rekordmånad, den tredje i rad. Med en medeltemperatur på 8,9 grader slogs det tidigare rekordet från de två föregående åren 2020 och 2021 med 0,4 grader och månaden blev två grader varmare än normalt. Vädret bjöd på mer sol än vanligt medan nederbörden stannade på bara 60 % av den normala. Hösten anlände den 18:e, vilket är det näst senaste datumet för höstens ankomst i vår mätstations historia.

NOVEMBER

Milt och ganska soligt väder med temperaturrekord under första halvan av november. Sedan allt kyligare, följt av ett vintrigt avslut. Årets novembermånad blev som helhet 1,5 grader varmare och samtidigt något blötare än normalt. Nästan två tredjedelar av månadsnederbörden föll i samband med ett större snöoväder, som gav ett snötäcke på 37 cm den 20–21:a. Trots att marken låg snötäckt hela resten av månaden, uppfylldes inte det meteorologiska villkoret för vinterns ankomst.

DECEMBER

December blev i huvudsak en vintermånad trots att den senare delen av månaden bjöd på en hel del mildväder. Vintern ankom den 3:e medan snötäcke uppmättes under alla utom månadens tre sista dagar. Den 16:e registrerades -22,9 grader, vilket är bara 0,3 grader från decemberrekordet från 2010.
Vi fick en vit jul och en solig julafton. Totalt blev månaden drygt 2,5 grader kallare än normalt medan nederbörden kom upp i knappt två tredjedelar av den genomsnittliga nederbördsmängden för månaden.

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2022:
Femtonde hela året i drift för station Riaborgen och tolfte hela året med solsensor.
Inga större driftavbrott.

Tabellöversikt över vädret 2022:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2022

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2022 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan 2,4 -2,9 -0,1 -1,6 8,1 13 -11,3 7 0 26 14
feb 3,1 -3,0 0,1 -1,3 7,4 27 -11,6 23 0 22 11
mar 9,1 -3,6 2,5 1,3 16,7 20 -10,2 30 0 28 5
apr 10,1 -2,0 4,1 5,3 19,1 18 -9,1 2 0 25 4
maj 15,9 3,6 10,3 10,5 23,4 19 -4,1 4 0 7 0
jun 22,7 10,3 16,8 15,1 29,9 28 4,2 7 7 0 0
jul 23,1 10,7 17,1 17,6 33,3 21 4,9 29 7 0 0
aug 24,7 11,5 18,1 16,3 29,2 19 5,3 25 16 0 0
sep 15,4 4,3 10,0 11,9 21,4 6 -0,7 22 0 1 0
okt 13,0 4,6 8,9 7,0 16,5 4 -1,8 30 0 5 0
nov 6,4 2,5 4,8 3,4 16,1 12 -2,6 22 0 8 0
dec -0,3 -5,7 -2,8 0,1 6,8 31 -22,9 16 0 23 19
Medel 12,1 2,5 7,5 7,1       Tot 30 145 53
2021 11,3 2,3 7,0           32 140 73
2020 13,0 3,8 8,7           28 93 18
2019 11,8 2,9 7,5           25 132 46
2018 12,3 2,3 7,6           48 142 85
2017 11,2 2,3 7,0           8 146 54
2016 11,3 2,5 7,1           20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd 2017-2022

Visa nederbörd månadsvis 2007-2016 i diagramform här

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2022* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 42,4 31,0 11,4 29 15 6 1
feb 44,8 23,0 22,8 21 12 6 1
mar 0,4 22,1 0,4 29 1 0 0
apr 23,6 22,1 12,8 7 5 4 1
maj 31,4 42,0 6,0 31 11 6 0
jun 32,0 55,2 14,8 2 14 4 1
jul 42,8 54,1 14,4 1 14 5 1
aug 43,7 65,4 16,6 28 16 4 1
sep 49,6 50,5 11,4 13 19 7 1
okt 30,0 48,5 7,0 16 24 5 0
nov 50,4 43,3 15,6 21 20 6 2
dec 22,4 36,9 6,8 13 12 3 0
Totalt 413,4 498,9     163 56 9
2021 518,4       157 59 14
2020 525,6       193 70 14
2019 543,4       174 73 11
2018 378,6       142 47 8
2017 477,2       181 67 9
2016 443,0       155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 2,2 17,9 30 NV
feb 1,9 14,8 24 SV
mar 1,5 17,4 26 SV
apr 1,6 13,4 24 N
maj 1,8 17,9 7 S
jun 1,4 11,2 8 S
jul 1,3 11,2 2 S
aug 1,3 12,5 4 S
sep 1,0 13,9 13 NNV
okt 1,5 15,2 6 S
nov 1,5 16,5 12 NNO
dec 1,6 14,8 31 S


Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 218 10,0 7,7
feb 399 62,3 12,8
mar 835 226,0 48,6
apr 1049 270,8 64,5
maj 1121 329,8 95,0
jun 1123 332,0 111,0
jul 1199 316,5 96,6
aug 953 271,0 86,8
sep 891 192,5 36,2
okt 599 110,7 23,9
nov 355 11,8 6,3
dec 128 0,5 2,0

Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.

Extremer och totaler
Högsta temperatur: 33,3°C
Lägsta temperatur: -22,9°C
Högsta luftfuktighet: 100%
Lägsta luftfuktighet: 25%
Högsta lufttryck: 1046,9 hPa
Lägsta lufttryck: 960,9 hPa
Högsta vindby: 17,9 m/s
Nederbörd: 413,4 mm
Högsta solinstrålning: 1199 W/m2
Evapotranspiration: 591,01 mm