Väderkrönika augusti 2014, väderstation Riaborgen
Skivlingar

En varm och åskrik augustimånad, huvudsakligen torr men med tre kraftiga regnoväder. Den första tredjedelen bjöd på högsommarvarmt väder medan resten av månaden dominerades av ett omfattande lågtrycksområde från Atlanten. Trots att den senare delen av månaden blev kyligare än normalt gjorde värmen i början av månaden ändå årets augusti till den näst varmaste augustimånaden vid väderstation Riaborgen sedan mätstart.

Månadens extremer
Högsta temperatur: 28,6°C
Lägsta temperatur: 3,0°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 42%
Högsta lufttryck: 1021,4 hPa
Lägsta lufttryck: 991,0 hPa
Högsta vindby: 13,0 m/s
Nederbörd: 65,8 mm
Högsta solinstrålning: 942 W/m2
Evapotranspiration: 78,66 mm
Året hittills
Högsta temperatur: 32,3°C
Lägsta temperatur: -16,2°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 23%
Högsta lufttryck: 1034,1 hPa
Lägsta lufttryck: 974,0 hPa
Högsta vindby: 17,0 m/s
Nederbörd: 353,6 mm
Högsta solinstrålning: 1230 W/m2
Evapotranspiration: 487,86 mm
MÅNADSKRÖNIKAN AUGUSTIVÄDRET

Månadens medeltemperatur blev 16,3 (16,2) grader mot 19,5 (16,8) i juli och 13,0 (15,5) i juni .
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.

Monoliter
Monoliter i dramatiskt kvällsljus.
Plommon
Plommonen mognar.
Stinknäva
Stinknävans blad i rödglödgad färgprakt.

Stekhett och åskoväder
Augusti månad inleddes med att en högtrycksrygg växte in över landet från sydost. Extremt varm luft följde i dess släptåg och det var högsommarvarmt i stora delar av landet. Natten till den 3:e fördes extremt varm luft in över landet från sydost. Varmluften föregicks av kraftig åska och häftiga regn, som under sena natten och tidiga morgontimmarna gav 16 mm regn vid väderstation Riaborgen. Varmluften kulminerade den 4:e, då väderstation Riaborgen uppmätte månadens högsta temperatur på 28,6 grader. Samtidigt var det ännu mycket varmare Svealands inland, där Falun-Lugnet uppmätte århundradets hittills högsta temperatur, 35,1 grader.

Ostadigt och fortsatt åskrikt
Sakta men säkert försvagades högtrycksryggen och den extremt varma luften, som dragit in på hög höjd den 3:e, drog vidare österut från och med den 6:e. I anslutning till något svalare luft i väster låg en kallfront i nord-sydlig riktning över ostligaste Svealand på morgonen den 7:e. Längs med denna, precis över Stockholm, bildades ett litet men ettrigt lågtryck, som gav både åska och rikliga mängder med skyfallsliknande regn. Vid Riaborgen uppmättes 13,4 mm, varav nästan allt föll inom loppet av 15 minuter. Som maximalt noterades en regnintensitet på 225 mm/timme. Under dagen drog sedan lågtrycket vidare norrut över Gävlebukten och framåt eftermiddagen klarnade det åter upp.

Högsommarens sista andetag
Högsommarvärmen återvände den 8:e men tack vare ovädret den 7:e hade den obrutna serien med högsommardagar nu brutits. Det blev 21 stycken i rad - från 17 juli till och med den 6 augusti - lika många som under värmebörljan i juli 2010. Ser man till det totala antalet högsommardagar under året, står dock 2014 tveklöst som segrare i kampen. Då detta skrivs är vi uppe i 33 stycken, att jämföra med 27 stycken år 2010. Som jämförelse kan nämnas att vi under hela 2012 bara hade tre högsommardagar totalt.

Atlantlågtrycken aktiveras
Ute på Atlanten fanns ett omfattande lågtrycksområde, som utgjordes av resterna av den gamla tropiska orkanen Bertha. Bertha hade nu kursen inställd på Skandinavien och ett väderregimskifte stod inför dörren. Natten till den 10:e passerade den första fronten. Den 11:e var det dags för nästa front, som var kraftfullare än den första. Lufttrycket föll, liksom dagstemperaturerna och vädertypen ändrades från högtrycksbetonat och lugnt högsommarväder till lågtrycksbetonat och blåsigt, mer normalt svenskt sommarväder med växande stackmoln som gav lokala regn- och åskskurar under eftermiddgarna.

Lågtrycksbetonat och kyligare än normalt
Den 16:e drog ytterligare en kallfront ner från nordväst. Dagstemperaturerna sänktes ytterligare och fick från och med de 17:e svårt att ens nå upp till 20-gradersstrecket. Ett nytt, djupare lågtryck rörde sig in från väster och passerade östra Svealand den 18:e. I den kyliga luftmassan bakom lågtrycket sjönk temperaturen till 6,3 grader tidigt på morgonen den 19:e.
Den 19:e och 20:e bjöd på kraftig skurmolnstillväxt, som gradvis avtog den 21:a och 22:a i takt med att lufttrycket långsamt steg. Men vädret styrdes fortfarande i allra högsta grad av det omfattande lågtrycket över Skandinavien. Luftmassan var instabil och skuraktiviteten intensifierades åter den 23-24:e.

Lågtryck norrut över Baltikum
Den 24:e bildades ett lågtryck någonstans i gränstrakterna mellan Polen och Vitryssland. Lågtrycket fördjupades ganska snabbt och satte kurs rakt norrut över Baltikum mot Finland. Den 26:e låg dess centrum över östra Finska viken och dess frontmoln täckte stora delar av östra Sverige. I östra Svealand gav lågtrycket höstens första heldagsregn med totalt 16,2 mm uppmätt vid väderstation Riaborgen. Lågtrycket stannade upp över sydöstra Finland och gav blåsigt och kyligt väder längsmed den svenska ostkusten de påföljande dagarna.

Hösten tar en tillfällig paus
Den 28:e drog så äntligen lågtrycket vidare österut och en högtrycksrygg började byggas upp över Sverige. Med den följde varmare luft och månadens sista dagar bjöd på ganska soligt och sommarlikt väder, även om temperaturen stannade en bit under 20-gradersstrecket.

Varmfront på FlickrSe fler augustibilder här »

Rekord:
Flest antal högsommardagar i augusti: 9 st (8 st i augusti 2007).

MÅNADSSAMMANDRAG AUGUSTI 2014
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje
HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  19,8 25,6 14:40 12,8 4:10 0,0 1,3 8,5 12:40 
2  20,2 27,2 14:00 12,2 4:40 0,0 0,8 7,2 16:10 SSO 
3  21,4 25,7 16:40 18,4 4:10 16,0 0,7 6,7 6:40 
4  23,2 28,6 13:00 16,3 6:00 0,2 0,7 7,6 14:50 SSO 
5  22,3 28,4 14:50 15,9 5:20 0,0 0,4 5,8 12:20 
6  22,3 27,7 14:00 16,2 4:50 0,0 0,8 9,4 10:30 SSO 
7  19,0 24,0 15:40 15,3 24:00 13,4 0,6 7,6 12:40 SV 
8  19,9 27,4 15:20 11,4 5:50 0,0 0,6 5,8 10:30 SV 
9  20,8 26,7 13:10 14,2 5:40 0,0 1,3 8,5 15:50 SSO 
10  19,8 25,5 14:30 12,6 24:00 3,8 0,6 5,8 3:10 SV 
11  16,8 23,4 17:30 9,3 4:40 7,0 0,7 7,6 13:50 
12  16,9 22,3 14:10 11,2 6:00 0,0 1,5 13,0 17:40 
13  15,1 21,7 13:30 9,2 6:00 0,8 0,9 9,4 15:00 
14  14,9 20,7 13:30 6,9 5:50 0,0 0,3 5,4 18:00 SSO 
15  15,6 23,1 13:00 8,9 5:00 2,6 0,4 6,7 12:30 
16  16,1 22,4 15:50 11,9 24:00 0,2 0,6 6,7 11:50 
17  14,8 20,1 14:40 8,1 4:40 0,8 1,0 6,7 10:20 SSO 
18  15,2 19,1 15:20 10,2 24:00 3,2 1,8 11,6 14:10 
19  13,7 18,9 14:50 6,3 6:20 0,0 1,9 9,8 16:10 
20  14,8 18,3 12:50 11,7 23:20 0,2 1,8 8,9 11:40 
21  14,4 19,3 16:00 10,6 22:10 0,0 1,4 8,0 11:40 
22  14,8 20,1 14:30 9,2 23:50 0,0 1,5 8,9 13:20 SV 
23  12,2 18,3 11:10 5,8 4:20 0,4 1,3 8,0 19:40 SSO 
24  11,8 18,2 12:20 6,2 4:50 0,2 0,9 7,6 14:20 
25  11,8 19,7 13:20 3,0 6:00 0,2 0,4 6,7 17:40 
26  12,3 13,4 13:00 11,5 5:40 16,2 1,5 10,3 20:10 VNV 
27  14,7 18,9 14:40 10,3 5:50 0,2 2,2 11,6 16:10 NNV 
28  14,4 18,3 12:50 11,4 6:20 0,2 1,7 9,4 13:20 VNV 
29  13,8 18,6 15:20 6,6 24:00 0,0 1,3 8,0 11:20 NNV 
30  11,4 17,4 15:40 4,9 3:50 0,2 0,4 5,8 16:00 NNV 
31  11,3 18,1 16:20 4,5 6:30 0,0 0,2 4,9 15:00 ONO 

16,328,643,02565,81,013,012S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 9
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 18, varav 7 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 16,2 mm den 26:e.