Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2016

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2016:
Nionde hela året i drift för station Riaborgen och sjätte hela året med solsensor.
Vindmätaren byttes ut den 4:e augusti efter en längre tids misstanke om att den visat för låga värden för vindhastigheten.


Vädret 2016 i sammandrag
Höst
September blev en riktig rekordmånad som förlängde sommaren med fyra veckor.

Det gångna året blev 0,3 grader varmare än normalt (2008-2015). Nederbörden hamnade under den normala. Med sina totalt 20 högsommardagar hör 2016 till de bättre åren ur sommarsemestersynpunkt. Fast tiden för semestern spelade stor roll, eftersom vissa perioder var vädermässigt bättre än andra. Året bjöd på totalt 66 vinterdagar, vilket är lite mindre än normalt (73 dagar i perioden 2008-2015).

Året började i vinterns tecken. Januari blev en av de kyligaste januarimånaderna vid väderstation Riaborgen hittills och bjöd på två riktigt kalla köldperioder. Snötäcket växte gradvis och nådde sitt högsta värde för vintern den 13:e med totalt 39 cm. Från mitten av januari blev det långsamt mildare. I slutet av månaden steg temperaturen upp på plussidan och snötäcket smälte bort.

Februari blev en tämligen odramatisk och nederbördsfattig månad och de få centimetrarna snö på marken erbjöd inte något underlag för längdskidåkning.

Mars blev en och en halv grad varmare än normalt. Vädret var ovanligt molnigt men även varma dagar med härlig marssol, då vårtecknen radade upp sig, förekom. Mars är normalt vår torraste månad, och i år var det extra torrt med bara 11 mm nederbörd totalt. Inget snötäcke förekom under månaden. Våren anlände i år den 3:e mars.

April 2016 blev kylig, om än inte lika kall som aprilmånaderna 2012 och 2013. Medeltemperaturen hamnade på 0,8 grader under det normala för perioden 2008-2015. Det är framförallt den sista veckan i månaden, som står ut som ovanligt kylig i statistiken. I övrigt bjöd april på rikliga portioner av aprilväder med både sol, regn, snö och hagel, men ingen riktigt varm dag. Månades högsta temperatur stannade på blygsamma 14,6 grader.

Efter några kyliga och regniga majmånader de senaste åren blev maj 2016 relativt behaglig. Sommarens ankomst kunde räknas in redan den 3:e. Vädret växlade sedan mellan sommarvarma och gråkyliga perioder. Nytt temperaturrekord för maj blev det också med 26,8 grader den 9:e. Månadsnederbörden var i stort sett normal, om man bortser från att drygt hälften av månadsnederbörden föll under ett enda dygn.

Även juni 2016 blev relativt varm och behaglig, även om månaden också innehöll kyligare perioder. Varmast blev det på midsommardagen, då temperaturen klättrade till 29,5 grader. Medeltemperaturen hamnade en grad över den normala. Ett rejält regnoväder drabbade ostkusten den 18:e med nytt regnrekord.

Årets juli blev däremot väldigt normal, både vad gäller medeltemperaturen och nederbörden. Vi nådde inte riktigt fram till 30-gradersstrecket i år, utan stannade på 29,6 grader som årets allra högsta temperatur. Men vi fick betydligt bättre semesterväder än förra året i alla fall.

Augusti är den månad, för vilken det skiljer minst mellan månadsmedeltemperaturerna för olika år. Man kan alltså säga att augusti är vår klimatmässigt mest stabila månad, åtminstone temperaturmässigt sett. Så också i år. Dessutom är augusti vår regnrikaste månad, vilket dock inte blev fallet i år, eftersom november blev något blötare. En ovanligt kylig episod under första halvan av månaden gjorde att årets augusti inte blev någon höjdare ur semesterfirarsynpunkt.

Den som firade sin semester sent blev i år rikligt belönad. September 2016 blev den varmaste, torraste och soligaste septembermånaden sedan mätstart. I år har ingen kunnat tvivla på att september på senare år kommit att bli vår fjärde sommarmånad. Årets septembermånad blev exempelvis varmare än junimånaderna år 2009, 2012 och 2014, om man ser till månadsmedeltemperaturen. En högsommardag fick vi också uppleva, då temperaturen nådde 25,3 grader den 7:e och under 14 av månadens totalt 30 dagar nådde dagstemperaturen över 20 grader. Månadens enda regnväder inträffade den 28:e i samband med väderomläggningen till mer normalt, lågtrycksbetonat sensommarväder.

Årets oktober blev en ovanligt mulen och grå historia med få soltimmar. Vädret styrdes till stor del av ett mäktigt högtryck, som blockerade allt annat väder. Hösten anlände i år den 2:a oktober.

En ovanligt kylig period i början av november förde med sig vinterförhållanden och kraftigt snöfall den 8-9:e med nytt snödjupsrekord i Stockholm för november månad. Vintern anlände ovanligt tidigt redan den 4:e november. Från mitten av månaden blev det åter mildare och snötäcket smälte bort.

December 2016 blev en nederbördsfattig och relativt mild decembermånad. Under 9 nederbördsdagar föll totalt 10,4 mm nederbörd, vilket är nytt bottenrekord och bara cirka hälften av det tifigare bottenrekordet från december 2010. Snötäcke förekom under cirka en tredjedel av månaden, framförallt kring Lucia, då också månadens högsta snödjup på 8 cm uppmättes. Julen blev blåsig och mild och nyårsafton extremt mild med temperaturer över tio grader.

Sju av årets tolv månader blev varmare än normalt sett till månadsmedeltemperaturen. Bara två av årets månader uppvisade skillnader på två grader eller mer jämfört med det normala för perioden 2007-2015. De var januari, som blev 2,7 grader kallare än normalt och december, som blev 2,0 grader mildare än normalt. Februari, mars och juni blev mer än en grad varmare än normalt medan november blev mer än en grad kallare än normalt.

Tabellöversikt över vädret 2016:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2016

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2015 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan -2,3 -8,0 -4,9 -2,2 7,3 29 -20,3 7 0 26 23
feb 3,0 -3,6 -0,1 -1,9 7,5 7 -9,7 15 0 24 19
mar 6,2 -1,1 2,4 0,9 12,8 26 -8,8 1 0 19 4
apr 10,0 -0,5 4,8 5,6 14,6 13 -4,7 26 0 15 0
maj 18,0 4,3 11,5 10,6 26,8 9 -1,8 1 3 5 0
jun 20,9 8,6 15,3 14,3 29,5 25 1,5 6 5 0 0
jul 23,7 10,8 17,5 17,6 29,6 25 6,4 21 9 0 0
aug 20,6 10,6 15,7 16,0 25,5 26 3,5 12 2 0 0
sep 19,6 7,2 13,4 11,7 25,3 7 0,8 18 1 0 0
okt 9,3 3,9 6,6 6,5 17,3 2 -1,9 31 0 3 0
nov 3,4 -0,6 1,6 3,3 9,1 21 -6,1 12 0 20 10
dec 3,7 -1,4 1,5 -0,5 10,4 31 -10,6 13 0 19 10
Medel 11,3 2,5 7,1 6,9       Tot 20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd månadsvis 2007-2016

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2016* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 26,2 29,0 5,0 11 13 5 0
feb 10,8 20,0 2,4 10 11 2 0
mar 11,0 22,6 3,2 7 11 2 0
apr 12,0 25,6 3,0 5 19 2 0
maj 32,2 34,5 18,4 15 9 4 1
jun 70,6 65,9 45,0 18 11 7 2
jul 52,0 50,9 15,4 11 15 6 2
aug 81,0 72,7 20,4 29 20 10 1
sep 15,0 56,2 11,2 28 8 1 1
okt 37,2 42,0 13,2 23 13 4 1
nov 84,6 49,3 27,6 1 16 9 4
dec 10,4 36,4 3,0 13 9 2 0
Totalt 443,0 514,1     155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 0,8* 18,8 30 S
feb 1,0* 14,3 2 S
mar 0,1* 16,1 27 S
apr 1,2* 16,1 6 S
maj 1,1* 14,8 15 S
jun 0,6* 10,7 5 N
jul 0,5* 12,5 26 SV
aug 1,5 13,0 9 S
sep 1,3 17,4 30 S
okt 1,7 13,0 4 NNO
nov 2,1 14,8 27 S
dec 2,1 17,4 24 SV

*Vindmätaren byttes ut den 4:e augusti 2016 efter en längre tids misstanke om att den visade för låg vindhastighet. Detta kunde senare bekräftas, men hur länge den visat för låga värden går inte att säga.


Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 234 7,5 4,2
feb 520 79,0 11,0
mar 768 170,2 27,9
apr 995 252,8 49,7
maj 1086 324,8 97,3
jun 1104 314,0 98,4
jul 1100 333,7 98,7
aug 1011 253,0 71,4
sep 835 220,3 55,5
okt 628 72,2 22,7
nov 311 10,5 7,2
dec 162 0,5 8,3
Extremer och totaler
Året hittills
Högsta temperatur: 29,6°C
Lägsta temperatur: -20,3°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 23%
Högsta lufttryck: 1043,3 hPa
Lägsta lufttryck: 975,0 hPa
Högsta vindby: 18,8 m/s
Nederbörd: 432,6 mm
Högsta solinstrålning: 1104 W/m2
Evapotranspiration: 546,63 mm