Väderkrönika april 2022, väderstation Riaborgen
Halo

April 2022 blev en av de kyligare aprilmånaderna i vår väderstations historia och placerade sig ytterligare någon tiondels grad under förra årets aprilnotering. Två djupa lågtryck gav i början av månaden rejäla bakslag med snöslask och ett nytt aprilrekord i lågt lufttryck. Veckan efter påsk bjöd däremot på försiktig försommarvärme. Månadsmedeltemperaturen hamnade drygt en grad under den normala medan nederbörden var nära den normala. Över hälften av månadens nederbörd föll dock under ett enda dygn, och en hel del av den i form av blötsnö.

Månadens extremer och totaler
Högsta temperatur: 19,1°C
Lägsta temperatur: -9,1°C
Högsta luftfuktighet: 97%
Lägsta luftfuktighet: 37%
Högsta lufttryck: 1032,9 hPa
Lägsta lufttryck: 964,5 hPa
Högsta vindby: 13,4 m/s
Nederbörd: 23,6 mm
Högsta solinstrålning: 1049 W/m2
Evapotranspiration: 64,64 mm
Årets extremer och totaler hittills
Högsta temperatur: 19,1°C
Lägsta temperatur: -11,6°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 25%
Högsta lufttryck: 1046,9 hPa
Lägsta lufttryck: 960,9 hPa
Högsta vindby: 17,9 m/s
Nederbörd: 111,2 mm
Högsta solinstrålning: 1049 W/m2
Evapotranspiration: 135,00 mm
MÅNADSKRÖNIKAN APRILVÄDRET

Månadens medeltemperatur blev 4,2 (4,4) grader mot 2,5 (2,8) i mars och 0,1 (-2,8) i februari.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.

Bakslag
Vi fick uppleva flera bakslag i början av månaden.
Körsbärsblom
I slutet av månaden blommade ändå körsbärsträden i Kungsträdgården.
Blåsippor
Vi fick ha kvar blåsipporna hela månaden tack vare det kyliga vädret.

Kyligt, ostadigt och snöigt
Vid månadsskiftet mars-april sträckte sig ett lågtryck från Grönland rakt söderut ända ner till Kanarieöarna. Samtidigt låg ett omfattande lågtryck över norra Medelhavet. Det gav oss en kylig lyftström mellan nord och nordost och mycket blygsamma temperaturer. På morgonen den 2:a uppmättes -9,1 grader, som blev månadens lägsta temperatur och den näst lägsta apriltemperatur som uppmätts sedan mätstart. Den 1–3:e blev ganska soliga, men den 4:e passerade ett djupt lågtryck österut över Götaland och gav regn som mot kvällen övergick i snöfall. Lågtrycket fördjupades på sin väg mot södra Finland och på morgonen den 5:e hade vi ett snötäcke på mellan 3 och 7 cm.

Djupt lågtryck
Den 6:e sträckte sig ett lågtrycksområde i sydväst-nordostlig riktning från Skottland till mellersta Skandinavien. Efter en kortvarig uppklarning mulnade det på igen och den 7:e var det dags för nästa lågtryck att under fördjupning passera åt nordost över södra Sverige. Regnet som ackompanjerade lågtrycket övergick från eftermiddagen i blötsnö och framemot kvällen passerade ett band med kraftiga snöbyar. Totalt registrerades 12,8 mm under dygnet den 7:e, vilket blev månadens största dygnsnederbörd och gav mer än halva den totala uppmätta månadsnederbörden. Det blev också rejält vitt på marken igen, även om det inte handlade om några större snödjup.
Den 8:e hade lågtrycket nått Gävlebukten och på förmiddagen samma dag uppmättes lufttrycket till 964,5 hPa, vilket är ett nytt lägstarekord för april månad. Lågtrycket låg sedan kvar ytterligare några dygn och utfylldes sakta, innan det långsamt drog vidare mot Nordnorge. Snön smälte bort på marken men perioden 8–11:e var fortsatt kylig även om molnigheten gradvis minskade alltmer.

Mera normala temperaturer
Ett vackert halofenomen kunde ses på himlen runt solen den 12:e. Det samsades med stackmoln – ett säkert tecken på att atmosfärens sommarcirkulation börjat komma igång även över oss här långt uppe i norr. Dagstemperaturerna letade sig tillfälligt över 10-gradersstrecket den 11–13:e. Kyligare luft fördes sedan in på nytt och den 14:e bjöd på mulet väder. Nordanvinden friskade i och gav en kylig inledning på påskhelgen.

En kort försmak av sommar
Den 16:e slog vädret om och varmare luft fördes in söderifrån. Den 17–22:a bjöd på en hel del sol och mer vårlika temperaturer. Ett högtryck norr om Sverige gav i samarbete med ett lågtryck över kontinenten upphov till en ostlig luftström med relativt mild luft för årstiden. Den 18:e steg temperaturen till 19,1 grader, vilket är årets hittills högsta notering. Även den 21–22:a uppmättes maximitemperaturer en bit över 15 grader.

Kalluftsfabriken i norr hostar till på nytt
Kyliga nordvindar återtog makten över Skandinavien den 23:e. Dagstemperaturerna föll generellt, även om den 25:e tillfälligt bjöd på mer försommarlika 16 grader på eftermiddagen. Nattetid föll temperaturen återigen en bit under nollan. Luften var kylig och klar, och den 26:e uppmättes ett nytt aprilrekord i solinstrålning, 1049 Watt per kvadratmeter. Ännu en portion riktigt kylig ishavsluft strömmade ner med nordanvindar den 27:e och samma morgon uppmättes -5,2 grader. Även denna dag visade sig en snygg halo runt solen (se bilden längst upp på denna sida).

Inget snöslask till majbrasan
Den 29:e mulnade det på under eftermiddagen och valborgsmässoafton bjöd må mestadels molnigt väder med relativt blygsamma temperaturer. Dock blev det varken regn eller snöslask till majbrasan detta år.

Varmfront på FlickrSe fler aprilbilder här »

Rekord och extremer (tidigare rekord inom parentes):
Lägsta lufttrycket i april: 964,5 hPa den 8:e (973,6 hPa den 5:e april 2021).
Högsta solinstrålningen i april: 1049 Watt/m2 (1044 Watt/m2 den 21:a april 2012).

MÅNADSSAMMANDRAG APRIL 2022
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje
HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  -1,9 4,7 13:20 -7,2 6:10 0,0 1,2 7,2 11:30 NNO 
2  -0,9 6,7 15:50 -9,1 6:50 0,0 0,7 6,7 12:20 NV 
3  1,9 7,4 13:20 -4,7 5:30 0,0 1,2 8,9 16:00 SV 
4  1,7 4,2 12:20 -1,7 0:30 4,8 1,5 10,7 23:10 
5  -1,1 2,4 14:40 -4,4 23:30 3,0 2,9 12,1 2:10 NV 
6  0,4 5,9 14:50 -5,1 1:30 0,0 1,6 9,8 12:10 SV 
7  0,6 4,7 24:00 -3,4 1:50 12,8 1,5 9,4 24:00 NO 
8  1,8 4,7 0:10 -1,3 24:00 2,4 3,4 13,0 15:30 SSO 
9  -0,3 2,2 18:10 -3,8 4:20 0,6 2,5 9,8 9:40 SSV 
10  4,1 8,3 14:40 -0,9 6:00 0,0 1,7 9,4 13:20 SV 
11  5,7 11,6 15:50 -1,4 24:00 0,0 1,3 8,9 12:40 SV 
12  4,2 12,5 14:50 -2,6 6:10 0,0 0,5 5,8 14:20 NV 
13  4,1 10,4 14:10 -1,7 3:20 0,0 1,3 7,6 11:10 
14  4,4 6,3 14:20 3,3 1:00 0,0 1,1 6,3 19:00 NNO 
15  4,6 9,9 15:00 -0,8 22:30 0,0 3,0 12,1 14:40 
16  4,8 12,5 15:20 -3,0 6:20 0,0 1,2 6,7 14:10 
17  7,7 14,4 13:10 2,0 24:00 0,0 1,0 7,2 16:20 
18  8,6 19,1 13:30 -0,8 6:00 0,0 0,7 5,4 14:50 ONO 
19  7,2 14,4 15:30 -0,6 5:00 0,0 0,8 6,3 12:00 SSO 
20  7,9 15,1 13:00 -1,1 6:00 0,0 1,4 7,2 11:30 
21  9,8 16,7 15:00 3,4 5:20 0,0 2,1 8,0 12:00 NNO 
22  8,3 16,8 14:40 -0,3 5:50 0,0 2,1 8,9 16:30 
23  6,2 11,3 15:10 2,9 4:20 0,0 3,0 11,2 15:50 
24  5,3 9,5 11:50 0,9 24:00 0,0 3,1 13,4 12:30 
25  7,3 15,8 15:00 -0,6 5:20 0,0 1,6 6,7 12:50 
26  5,4 10,3 12:30 -2,3 24:00 0,0 2,3 9,8 10:50 
27  2,1 8,9 12:10 -5,2 5:30 0,0 0,9 6,7 10:20 NNV 
28  4,2 12,1 16:40 -4,4 4:40 0,0 1,4 10,3 16:20 SV 
29  3,8 11,1 15:00 -3,2 4:10 0,0 1,4 7,6 13:30 NV 
30  6,4 13,0 15:20 -2,8 6:10 0,0 0,9 7,6 11:50 SV 

4,219,118-9,1223,61,613,424N


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 25
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
 
Antal nederbördsdagar: 5, varav 4 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 12,8 mm den 7:e.