Väderkrönika mars 2020, väderstation Riaborgen
Myror

Trots att mars i år blev två grader varmare än normalt hamnade månadens medeltemperatur ändå drygt en halv grad under januari. Det ger en bild av hur extremt vädret var i just januari. Årets mars bjöd annars på ett nytt nederbördsrekord, då mer än halva månadsnederbörden föll under ett och samma dygn. Liksom årets två första månader blev även mars en blåsig månad med tangerat rekord när det gäller medelvinden. Antalet uppmätta soltimmar hamnade precis på genomsnittsvärdet för månaden.

Månadens extremer och totaler
Högsta temperatur: 13,4°C
Lägsta temperatur: -9,0°C
Högsta luftfuktighet: 98%
Lägsta luftfuktighet: 32%
Högsta lufttryck: 1040,6 hPa
Lägsta lufttryck: 972,9 hPa
Högsta vindby: 16,5 m/s
Nederbörd: 35,0 mm
Högsta solinstrålning: 817 W/m2
Evapotranspiration: 44,81 mm
Årets extremer och totaler hittills
Högsta temperatur: 13,4°C
Lägsta temperatur: -9,0°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 32%
Högsta lufttryck: 1040,6 hPa
Lägsta lufttryck: 957,0 hPa
Högsta vindby: 21,0 m/s
Nederbörd: 76,0 mm
Högsta solinstrålning: 817 W/m2
Evapotranspiration: 76,82 mm
MÅNADSKRÖNIKAN MARSVÄDRET

Månadens medeltemperatur blev 3,0 (2,0) grader mot 2,1 (1,4) i februari och 3,7 (-2,8) i januari.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.

Skogspromenad
Snöfritt i skog och mark även denna månad.
Fjäril
Påfågelögat lapar sol. Ett säkert vårtecken.
Rödsippor
Blåsippan är ett annat säkert vårtecken, även om sipporna är röda.

Lågtryck, moln och nederbördsrekord
Den 1:a befann sig ett djupt lågtryck vid Skottland. En tillhörande front kom in med regn, som passerade över östra Sverige under natten. Ett nytt regnområde nådde oss sedan på eftermiddagen samma dag och sammanlagt uppmättes drygt 5 mm under dygnet. Även den 2–3:e bjöd på mycket moln och en del ytterligare regn och duggregn.
Den 3:e bildades ett lågtryck nere på kontinenten. Lågtrycket rörde sig upp över Östersjön längs den klassiska lågtrycksbanan Vb, och liksom oftast i dessa väderlägen ledde det till stora mängder nederbörd. Den 4:e föll hela 18,8 mm regn med tidvis inslag av snö, och därmed slogs det gamla rekordet när det gäller nederbörd under ett enstaka marsdygn.

Sol och efter hand mildare
Molnen skingrades och den 6–7:e bjöd på mestadels soligt väder med för omväxlings skull ganska svaga vindar. Den 7:e kunde vackra vädersolar ses på himlen i väster någon timme innan solnedgången. Mildare luft drog in på hög höjd och den 8:e inleddes en period med framförallt högre nattemperaturer. Samma dag kunde den första blommande tussilagon bockas av i Rialatrakten. Den 9:e blev varm och solig och bjöd på årets hittills högsta temperatur, 10,6 grader.

Djupt lågtryck styr vädret
Den 10:e låg ett avlångt lågtrycksområde i öst-västlig riktning med sitt centrum mellan Island och Skottland. Tillhörande dellågtryck kom den 11:e in över mellersta Sverige. Det mulnade på och ur molnen föll även lite regn. Lågtrycket fördjupades och söder om dess centrum över Svealand blåste det upp till storm. Lufttrycket sjönk den 12:e på kvällen till månadens lägsta notering, 972,9 hPa. Efter att lågtrycket passerat slog vinden om till nordlig och solen tittade åter fram på himlen. Trots den kalla blåsten kunde både den första fjärilen och den första blåsippan bockas av bland vårtecknen denna dag.

Torrt och soligt men varierande temperaturer
Luftmassan som blåste in efter lågtryckspassagen var torr och nu vidtog några dagar med huvudsakligen soligt väder och relativt låga nattemperaturer. Den 15:e drog något mildare luft in söderifrån och det mulnade tillfälligt. Dagstemperaturerna steg till drygt sju grader men nattetid var det fortfarande runt fem minusgrader. Ett nytt, avlångt lågtrycksområde låg den 17:e över Island, denna gång i sydväst-nordostlig riktning, och mild atlantluft strömmade på bred front in över Skandinavien. Perioden 15–17 blev ganska blåsig, med som mest 16,5 m/s sydlig vind den 15:e.
Den 18:e passerade ett dellågtryck österut över södra Sverige med moln och mindre mängder regn. Bakom lågtrycket gav vindriktningen upphov till en ordentlig föhneffekt. Molnen skingrades och årets hittills högsta temperatur, 11,2 grader, uppmättes på eftermiddagen den 19:e.

Kyligt högtryck intar scenen
Från den 19:e började ett högtryck att växa till över Skandinavien från väster. Det öppnade upp för kylig och torr luft, som sänkte dagstemperaturerna med flera grader från och med den 20:e. Nattemperaturerna hamnade nu åter rejält på minussidan och även under dagtid fick temperaturen svårt att ens nå upp till fyra grader. Kyligast blev det natten till den 22:a, då temperaturen föll ända ner till -8,2 grader. Den 22:a hade det mäktiga högtrycket sitt centrum över södra Svealand och i samband med det kunde årets hittills högsta lufttryck, 1040,6 hPa, avläsas på barometern.

Varmt och vårlikt
Den 23:e började högtryckets tyngdpunkt att sakta förflytta sig åt sydost, vilket öppnade upp för mildare luft att ta sig in över fjällkedjan västerifrån. Den milda luften nådde fram på allvar från den 24:e, och därefter följde ett antal riktigt fina och soliga vårdagar med dagstemperaturer en bit över 10 grader. Den högsta temperaturen uppmättes den 26:e, då termometern som mest visade på 13,4 grader. Nästan lika varmt var det även den 27:e.

Avslutande bakslag och aprilväder
Den 28:e hade det gamla högtrycket spelat ut sin roll och istället fanns ett nytt, mäktigt högtryck strax väster om Island. I glipan mellan det gamla högtrycket i öster och det nya i väster fick nu kall arktikluft fritt utrymme att strömma ner över Sverige från nordväst. Kalluften började avancera söderut den 28:e och nådde oss på allvar från och med den 29:e. I den torra luften förekom inte så mycket moln och nätterna blev återigen kalla. En portion riktigt vinterkall luft drog söderut över de östra delarna av Svealand under natten till den 30:e, och över det isfria Bottenhavet bildades byar av snöhagel, som tidvis svepte in nejden i ett vitt töcken senare under samma dag. Natten till den 31:a blev klar och kall och temperaturen föll till vinterns absolut lägsta notering, -9,0 grader, tidigt på morgonen den 31:a. Redan samma dag slog emellertid vädret om på nytt och aprilvädret blåste in med västliga vindar, som fick fart av ett mäktigt högtryck väster om Irland och ett djupt lågtryck i trakterna kring Svalbard.

Varmfront på FlickrSe fler marsbilder här »

Rekord och extremer (tidigare rekord inom parentes):
Största dygnsnederbörd i mars månad: 18,8 mm den 4:e (16,2 den 15 mars 2014)
Tangerat blåsigaste marsmånaden: medelvind 2,3 m/s (2,3 m/s i mars 2008).

MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2020
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje
HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  3,6 5,2 13:00 1,6 1:50 5,2 2,4 10,3 11:00 
2  3,9 8,0 14:00 0,8 7:40 1,6 1,2 6,7 14:30 
3  3,7 4,3 14:20 3,0 19:50 2,4 1,3 8,5 18:20 ONO 
4  2,6 4,7 15:30 1,1 23:50 18,8 2,4 9,4 5:50 ONO 
5  1,4 3,2 11:00 -0,6 24:00 0,0 1,0 6,7 11:00 SV 
6  1,5 8,2 14:10 -2,2 24:00 0,0 0,3 4,5 11:40 SV 
7  0,8 6,7 15:40 -2,6 1:30 0,0 0,1 3,1 13:40 SSO 
8  3,3 7,7 13:00 -2,6 2:50 0,0 4,2 14,8 14:30 
9  6,7 10,6 11:40 4,1 22:40 0,0 2,5 9,8 12:20 
10  4,9 6,8 14:20 4,2 0:10 2,0 1,9 10,7 23:20 
11  4,8 6,0 17:30 4,0 1:50 0,4 1,6 9,4 0:20 VNV 
12  3,9 6,4 9:00 1,4 23:50 2,2 2,1 10,7 4:20 SV 
13  1,7 4,9 12:30 -2,1 24:00 0,0 1,8 8,0 9:00 NV 
14  -1,2 3,7 14:30 -4,7 6:30 0,0 2,1 8,5 11:30 NV 
15  3,4 7,2 11:50 -3,2 0:10 0,0 5,2 16,5 15:40 
16  2,9 7,2 1:50 -5,5 23:20 1,2 2,2 12,5 1:40 
17  4,5 7,9 16:10 -5,3 0:50 0,0 3,7 13,4 13:50 SV 
18  6,1 7,4 0:10 3,5 24:00 1,0 2,3 10,3 2:30 SV 
19  5,5 11,2 15:00 1,6 6:00 0,0 1,7 9,4 9:10 SV 
20  0,8 3,8 14:20 -4,3 24:00 0,0 1,7 11,6 10:30 NNV 
21  -0,9 3,2 13:00 -5,7 24:00 0,0 2,2 12,1 13:20 NV 
22  -0,9 5,7 13:30 -8,2 6:00 0,0 1,3 8,0 15:00 SSV 
23  2,1 6,1 14:30 -2,2 3:30 0,0 3,0 11,6 14:30 SSV 
24  4,7 8,3 14:40 0,3 6:20 0,0 3,7 11,6 10:20 SSV 
25  7,3 12,1 15:40 3,3 6:00 0,0 4,5 14,3 16:20 SSV 
26  6,6 13,4 15:20 0,2 24:00 0,0 2,4 8,5 12:20 SSV 
27  3,8 13,1 14:20 -4,6 6:20 0,0 1,0 8,9 12:40 SSV 
28  4,0 9,3 11:00 -0,1 24:00 0,0 2,5 10,3 17:30 
29  0,7 5,6 15:10 -3,6 6:50 0,0 1,9 9,8 13:20 NV 
30  -0,8 2,7 11:20 -4,7 23:50 0,0 2,7 14,3 15:30 NNV 
31  1,0 8,3 16:10 -9,0 6:20 0,2 2,8 13,0 15:40 SV 

3,013,426-9,03135,02,316,515SV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
 
Antal nederbördsdagar: 10, varav 4 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 18,8 mm den 4:e.