Väderkrönika december 2018, väderstation Riaborgen
Långsjön

Årets december blev i mångt och mycket en genomsnittlig månad. Även om medeltemperaturen hamnade en halv grad över den normala, var både antalet frostdagar och vinterdagar liksom även nederbördsmängden nära eller precis på genomsnittet. Snötäcke förekom under halva månaden, från lucia fram till årsskiftet. Julen blev med andra ord vit.

Månadens extremer och totaler
Högsta temperatur: 6,9°C
Lägsta temperatur: -10,1°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 74%
Högsta lufttryck: 1036,0 hPa
Lägsta lufttryck: 975,4 hPa
Högsta vindby: 13,9 m/s
Nederbörd: 36,6 mm
Högsta solinstrålning: 156 W/m2
Evapotranspiration: 0,81 mm
Årets extremer och totaler hittills
Högsta temperatur: 33,6°C
Lägsta temperatur: -18,4°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 24%
Högsta lufttryck: 1045,6 hPa
Lägsta lufttryck: 975,4 hPa
Högsta vindby: 18,3 m/s
Nederbörd: 378,6 mm
Högsta solinstrålning: 1144 W/m2
Evapotranspiration: 682,04 mm
MÅNADSKRÖNIKAN DECEMBERVÄDRET

Månadens medeltemperatur blev 0,4 (0,8) grader mot 3,8 (2,9) i november och 7,5 (7,0) i oktober.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.

Ekeby
Ekeby på julafton.
Skären
Utsikt mot sjön Skären.
Väderstation
Väderstationens givare en kall decemberförmiddag.

Milt och gråmulet
Ruskvädret som avslutade november avtog kring månadsskiftet och december började relativt lugn, mild och gråmulen. Redan mot kvällen den 2:a blåste det dock upp på nytt och ett frontsystem från ett lågtryck vid Sydnorge gav en hel del regn och vind den 3:e. Den 4:e började lågtrycket fyllas ut och regnet övergick efterhand i slask i samband med fallande temperaturer. Tillfälligt blev det lite sol den 5:e, då lågtrycket drog vidare österut över Finland. I den torra västliga luftströmmen som rådde föll den relativa luftfuktigheten tillfälligt under 80 %, vilket är ovanligt i december. Den torra luften hjälpte till att torka upp vägbanorna, vilket naturligtvis var välkommet för alla som rörde sig ute på vägarna. Den 6:e passerade en högtrycksrygg österut och, såsom det så ofta är med högtryck vintertid, gjorde molnen sitt återtåg och medförde en återgång till gråväder.

Årets djupaste lågtryck
Den 7:e låg ett djupt lågtryck med sitt centrum vid Skottland. Lågtrycket hade tagit sikte på Skandinavien och en första front svepte in med regn under efternatten. Lufttrycket föll snabbt i takt med att lågtrycket närmade sig. Den 8:e bjöd på mer regn och temperaturen steg till månadens högsta notering, 6,9 grader. Lågtryckets centrum passerade vidare österut över Sverige den 9:e, ungefär i höjd med Gävlebukten. I samband med lågtryckspassagen uppmättes årets lägsta lufttryck, 975,4 hPa, klockan 6 på morgonen den 9:e.

Högtrycken tar över
Efter lågtryckspassagen började ett högtryck att byggas upp norrifrån över Skandinavien. Vindarna slog om till nordliga och dagstemperaturerna började falla. Gråvädret fortsatte dock helt opåverkat av förändringarna i lufttryck och temperatur. Efter hand började lätta snöbyar att dyka upp i nordanvinden och den 13:e var det redan lite vitt på marken. På kvällen den 14:e klarnade det tillfälligt upp och genast sjönk temperaturen till -6 grader.

Första snön
Högtrycket kulminerade den 15:e. Dess tyngdpunkt flyttade österut till västra Ryssland, vilket öppnade upp för fronter att nå oss västerifrån. En första sådan passerade oss den 16:e och snöbyarna tätnade till snöfall framåt kvällen. Snötäcket som därmed började byggas upp varade ända till månadens slut. Den 17:e uppmättes snödjupet till 8 cm.

I kläm mellan högtryck och lågtryck
Från den 19:e låg mellersta Sverige i ett vädermässigt ingenmansland mellan atlantlågtrycken i sydväst och det ryska högtrycket i öster. Trenden för temperaturen var sjunkande och den 21-24:e blev så kallade isdygn, dvs dygn då temperaturen aldrig når över noll grader. Den 22:a rörde sig dessutom ett lågtryck på en sydlig bana österut utmed den tyska kusten. Dess nederbördsområde gav en liten påspädning av snötäcket. Även den 23:e bjöd på lätt snöfall av och till under dagen och på kvällen den 23:e uppmättes månadens största snödjup, 10 cm.

Vit jul med väderomslag
Julafton bjöd på något så ovanligt som klart och soligt vinterväder. På julaftons eftermiddag uppmättes månadens lägsta temperatur, -10,1 grader. Men redan mot kvällen började temperaturen åter att klättra, då mild luft fördes in från söderifrån runt ett högtryck över Brittiska öarna. Mildluften, som på grund av det blockerande högtrycket nådde oss från nordväst, slog in med full kraft under juldagskvällen. Temperaturen hann stiga till 4,5 plusgrader innan kyligare luft återtog herraväldet. Ffram till annandagens kväll hade snötäcket krympt till 5 cm.

Blockering vid Brittiska öarna
Resten av månaden styrdes vädret av ett högtryck i närheten av Brittiska öarna. Högtrycket tvingade lågtrycken på Atlanten att ta en omväg via Island, för att sedan komma ner över oss från nordväst. Mildluften från Atlanten gjorde inbrott på hög höjd men i huvudsak höll sig temperaturen under mellandagarna strax under nollan i marknivå. Till nyårsnatten nalkades ett djupt lågtryck med kraftiga vindar och mildluft och nyårsraketerna fick skjutas i gråmulet, rått och blåsigt väder med flera plusgrader.

Varmfront på FlickrSe fler decemberbilder här »

Rekord och extremer (tidigare rekord inom parentes):
0,0 soltimmar uppmättes denna decembermånad. Det innebär inte att solen inte sken alls under månaden – det gjorde den åtminstone den 5:e och 24:e december – utan på att solljusets energi inte nådde upp i tröskelvärdet på 120 W/m2 tillräckligt länge för att någon solskenstid skulle registreras. Detta beror delvis på att träd under vissa tider skuggar den lågt stående solen.

MÅNADSSAMMANDRAG DECEMBER 2018
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje
HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  2,7 3,9 24:00 1,8 7:20 6,4 4,5 13,9 6:20 
2  4,6 5,6 21:00 3,8 8:50 0,2 2,0 11,2 22:50 
3  5,2 6,8 23:30 4,1 0:50 7,0 3,8 12,1 6:10 SSO 
4  4,6 6,8 0:10 1,2 21:10 2,8 2,0 9,4 22:40 
5  -0,4 1,8 0:10 -2,4 20:40 0,0 1,9 7,6 0:50 
6  0,2 2,5 24:00 -1,6 6:30 0,0 0,6 6,3 1:20 SV 
7  2,9 4,0 13:20 1,9 20:50 3,4 0,9 8,5 3:40 SSO 
8  5,1 6,9 11:40 2,4 0:10 5,8 2,5 8,9 13:10 SSO 
9  5,3 6,1 8:20 3,4 24:00 1,6 2,6 10,7 9:00 
10  1,4 3,4 0:10 0,6 7:40 1,2 0,5 6,3 23:30 SV 
11  3,1 3,9 12:20 2,1 24:00 0,0 2,4 8,0 22:00 
12  0,8 2,1 0:10 0,3 21:30 0,6 1,3 8,0 1:50 NNV 
13  -0,1 0,5 7:50 -0,8 23:30 0,0 0,8 5,4 18:30 NNO 
14  -1,7 -0,7 4:00 -6,1 23:40 0,0 0,5 3,1 12:10 NNO 
15  -3,6 -1,2 24:00 -6,0 0:30 0,0 0,1 2,2 7:30 
16  0,3 1,2 12:00 -1,3 0:10 4,4 0,7 6,7 16:30 
17  -1,3 0,3 0:50 -4,7 10:00 0,2 0,0 1,8 1:00 SSO 
18  -0,7 0,6 13:30 -3,2 23:50 0,0 0,0 1,8 10:00 
19  -1,2 2,1 20:40 -7,3 3:20 0,0 0,1 4,0 23:50 ONO 
20  0,9 2,4 4:10 -0,7 24:00 0,0 2,1 9,4 6:10 SSO 
21  -1,4 -0,6 1:20 -2,3 19:40 0,8 1,3 7,2 8:10 NNO 
22  -2,4 -1,6 3:10 -4,3 22:50 1,4 1,2 4,5 1:40 NNO 
23  -4,4 -3,5 19:00 -5,3 13:30 0,6 1,1 5,4 5:50 NV 
24  -6,2 -3,9 24:00 -10,1 16:00 0,0 0,9 5,4 4:50 NV 
25  0,8 4,5 22:10 -3,9 0:10 0,2 1,2 6,7 21:40 SV 
26  2,2 4,1 0:10 -0,3 17:10 0,0 1,3 8,0 4:50 NV 
27  0,7 2,5 0:10 -1,1 8:00 0,0 0,2 4,0 20:50 
28  -1,1 1,4 12:20 -4,4 20:10 0,0 0,1 3,1 8:50 NV 
29  -2,0 -0,2 12:00 -3,9 4:00 0,0 0,4 4,5 6:50 
30  -1,4 0,9 19:50 -4,1 0:20 0,0 0,6 6,7 18:50 NNV 
31  -0,9 3,7 24:00 -4,8 10:10 0,0 2,0 10,3 14:40 

0,46,98-10,12436,61,313,91S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 21
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 15
 
Antal nederbördsdagar: 15, varav 6 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7 mm den 3:e.

SNÖDJUP DECEMBER 2018
Snödjup december 2018