Väderkrönika februari 2017, väderstation Riaborgen
Det blev aldrig något riktigt snötäcke.

Februari 2017 blev ännu en nederbördsfattig månad, den tredje i rad. Dessutom blev årets februari den fjärde i rad av milda februarimånader. Ett tunt snötäcke låg under nästan hela månaden, men nådde aldrig ett större djup än 6 cm. De ständiga växlingarna kring nollstrecket gjorde att väglaget ofta var isigt och halt.

Månadens extremer
Högsta temperatur: 8,7°C
Lägsta temperatur: -13,2°C
Högsta luftfuktighet: 98%
Lägsta luftfuktighet: 38%
Högsta lufttryck: 1046,0 hPa
Lägsta lufttryck: 968,0 hPa
Högsta vindby: 13,4 m/s
Nederbörd: 11,0 mm
Högsta solinstrålning: 519 W/m2
Evapotranspiration: 14,73 mm
Året hittills
Högsta temperatur: 8,7°C
Lägsta temperatur: -21,4°C
Högsta luftfuktighet: 98%
Lägsta luftfuktighet: 38%
Högsta lufttryck: 1046,0 hPa
Lägsta lufttryck: 968,0 hPa
Högsta vindby: 18,3 m/s
Nederbörd: 23,0 mm
Högsta solinstrålning: 519 W/m2
Evapotranspiration: 19,81 mm
MÅNADSKRÖNIKAN FEBRUARIVÄDRET

Månadens medeltemperatur blev -0,4 (-0,2) grader mot -0,9 (-4,9) i januari och 1,5 (2,8) i december.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.

Spårsnö
Spåren syntes bra i det tunna snötäcket..
Isigt
Is och halka var vanligt förekommande denna månad.
Töväder
En av de mildare dagarna i månaden.

Envetet mulet
Envetet grått med små dygnsvariationer i temperaturen karakteriserade vädret i början av månaden. Perioden 1-5:e blev den mörkaste femdagarsperiod, som hittills uppmätts under en februarimånad. Inte mycket hände vädermässigt förrän den 5:e, då ett högtryck över Kolahalvön börjadeatt breda ut sig åt sydväst. Kallare luft tog sig in med nordostvindar och den 6:e föll även lite fluffig snö, som bildats över den för årstiden varma Östersjön.

Högsta lufttrycket på två år
Från den 6:e tog högtrycket över väderkommandot på allvar. Torrare luft fördes in och det klarnade upp från och med den 7:e. Det ledde till fallande temperaturer, i synnerhet nattetid. Den 8:e nådde högtrycket sitt högsta värde på 1046,0 hPa - det högsta lufftryck som uppmätts sedan den 16:e mars 2015.
Kyliga nätter karakteriserade hela perioden fram till och med den 12:e, då högtrycket började ge vika. Kallast blev det morgonen den 12:e med -13,2, vilket också blev månadens lägsta temperatur.

Mycket milt för årstiden
Från att ha legat över Tornedalen den 9:e flyttade sig högtryckets centrum långsamt ner mot sydost, för att den 13:e befinna sig över södra Östersjön. Det öppnade upp för en portion mycket mild luft från Atlanten, som tog sig in från nordväst runt högtrycket över norra Europa. Det var mycket milt på hög höjd, och även vid marken orkade temperaturen med solens hjälp upp i ett årshögsta på 8,6 grader den 14:e. Luften var mycket torr och med hjälp av en viss föhneffekt sattes nytt februarirekord för lägsta relativ luftfuktighet, 38 %, den 15:e.
Varmt och soligt blev det även den 17:e, då månadens högsta temperatur bättrades på med ytterligare en tiondels grad till 8,7 grader. Från den 18:e var det i huvudsak snöfritt i öppen terräng.

Ostadigare
Den 18:e tätnade molnen på västerhimlen. Molnen förebådade en front, som den 19:e drog in med milda vindar och relativt mycket moln. Fronten kom att hamna tvärs över Svealand den 20:e och frontnederbörden föll mestadels som regn i den östra delen under natten. Fronten rörde sig vidare söderut under natten till den 21:a och nederbörden övergick i snö. Natten mellan den 21:a och 22:a blev kylig.

Lägsta lufttrycket sedan stormen Egon
Den 22:a rörde sig ett djupt lågtryck österut över mellersta Sverige. Lågtrycket föregicks av tung blötsnö, som långsamt fick alltmer regninslag. Lufttrycket sjönk hastigt, för att runt midnatt natten till den 23:e nå sitt lägsta värde på 968,0 hPa. Ett så lågt lufttryck har inte uppmätts vid väderstation Riaborgen sedan stormen Egon, den 10:e januari 2015.

Lågtrycksbetonat
Även resten av månaden blev lågtrycksbetonad men bjöd trots det på en del sol. Perioden 23-25:e blev mestadels solig och den 23:e nåddes årets hittills högsta solinstrålning på 519 Watt per kvadratmeter. Framåt eftermiddagen den 25:e skvallrade tunna frontmoln på västerhimlen om ett väderomslag och mycket riktigt avslutades månaden med mulet och ostadigt väder med omväxlande blötsnö och regn. Månadens sista dag blev mild och disig och det tunna snötäcket hann försvinna så gott som helt.

Varmfront på FlickrSe fler februaribilder här »

Rekord och extremer (tidigare rekord inom parentes):
Lägsta relativ luftfuktighet för månaden februari: 38 % (43 % den 14:e februari 2008).

MÅNADSSAMMANDRAG FEBRUARI 2017
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje
HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  -0,1 1,2 0:10 -0,8 7:00 0,0 1,9 7,6 1:30 SV 
2  -0,1 0,9 13:10 -1,3 5:10 0,0 2,2 8,0 13:20 
3  0,4 1,0 23:50 -0,1 6:50 1,2 1,6 6,7 1:20 
4  1,2 1,8 10:10 0,7 18:20 0,0 0,9 5,4 23:30 SSO 
5  0,7 1,4 15:50 -0,4 24:00 0,0 1,3 8,0 20:20 NO 
6  -2,3 -0,4 0:10 -4,3 23:10 2,4 2,4 9,4 3:50 NO 
7  -4,6 -2,9 12:20 -6,1 22:10 0,0 1,9 9,8 6:40 
8  -4,8 -0,9 12:20 -8,3 23:00 0,0 1,4 6,7 11:00 NO 
9  -4,3 -0,4 12:20 -9,0 4:40 0,0 1,5 5,4 12:00 NNO 
10  -3,3 0,4 10:30 -7,1 1:40 0,0 1,3 6,3 15:20 NNO 
11  -3,4 -0,3 15:50 -10,3 23:40 0,0 0,4 3,1 1:40 
12  -5,5 -0,3 12:40 -13,2 5:10 0,0 1,9 10,3 13:00 SV 
13  0,4 5,9 15:30 -3,0 7:30 0,0 1,4 7,2 0:30 VSV 
14  2,2 8,6 14:10 -3,1 23:50 0,0 1,0 6,3 12:30 NV 
15  0,1 6,7 15:40 -5,2 6:40 0,0 0,9 6,7 14:20 SV 
16  0,8 3,6 13:40 -2,6 6:40 0,0 1,4 6,7 22:00 SV 
17  3,1 8,7 14:10 -0,7 22:50 0,0 1,0 5,8 4:00 VNV 
18  1,2 5,6 15:00 -2,3 7:10 0,0 2,0 10,7 21:40 SV 
19  5,2 7,5 12:50 2,2 0:10 0,0 3,6 12,1 12:10 SV 
20  4,0 5,2 12:50 0,7 23:30 1,6 1,6 8,5 1:50 SV 
21  -0,8 2,4 14:20 -6,8 23:50 0,4 1,5 6,7 13:00 NNO 
22  -0,4 2,2 21:30 -7,5 2:00 3,8 3,2 13,0 11:40 SSO 
23  -1,3 1,4 0:10 -4,3 21:40 0,0 2,3 13,4 10:50 NV 
24  -2,7 1,3 14:50 -7,7 7:00 0,0 1,8 8,5 12:40 VNV 
25  -1,4 2,2 14:10 -5,0 7:30 0,0 2,1 10,3 15:20 NV 
26  0,2 1,4 10:50 -1,5 23:30 0,4 1,1 6,3 1:10 NV 
27  1,1 3,7 23:10 -2,1 1:10 1,0 1,7 8,5 11:50 SSO 
28  3,1 3,9 12:00 1,8 24:00 0,2 2,0 8,5 11:40 SSO 

-0,48,717-13,21211,01,713,423SV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 24
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 14
 
Antal nederbördsdagar: 8, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 3,8 mm den 22:a.

SNÖDJUP FEBRUARI 2017
Snödjup i februari 2017 Riala, Norrtälje