Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2018

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2018:
Elfte hela året i drift för station Riaborgen och åttonde hela året med solsensor.
Inga större driftavbrott men dock ett datorhaveri, som tack och lov inte ledde till några dataförluster.


Vädret 2018 i sammandrag
Torr björk
Juli var torr och varm med bara tre regndagar. Björkarna gulnade i förtid.

Året 2018 började med en mild och blöt januari, som sedan övergick i två kyliga vintermånader, februari och mars. Efter en relativt normal april satte högsommaren igång rekordtidigt och perioden maj till augusti bjöd på rader av värmerekord. Samtidigt var det besvärande torrt. Även hösten blev mildare och torrare än normalt och trots att vintern kom redan i november – åtminstone om man ska gå efter den meteorologiska definitionen – bjöd även årets sista månader på ett litet temperaturöverskott.

Årets januari blev den tredje mildaste januarimånaden sedan mätstart. Månadsmedeltemperaturen hamnade en och en halv grad över genomsnittet för tioårsperioden 2008-2017. Månaden blev också tämligen nederbördsrik och det mesta av nederbörden föll som regn eller snöslask.

I februari slog vädret om och blev kallare. Månaden blev relativt nederbördsrik. Snötäcke förekom under hela månaden och nådde framemot månadens slut en tjocklek på cirka 20 cm. Den andra halvan av februari dominerades av ett mäktigt högtryck som gav kallt vinterväder med tvåsiffriga minusgrader nattetid.

Vårtecknen lät vänta på sig och mars gick helt i vinterns tecken. Medeltemperaturen låg under den normala under i stort sett hela månaden. Underskottet blev ovanligt stort, 3,7 grader jämfört med den normala månadsmedeltemperaturen (2008-2017). Detta gjorde mars 2018 till den näst kallaste marsmånaden sedan mätstart. I gengäld bjöd årets mars på en hel del klara dagar och gott skidföre för den som så önskade.

Efter en kylig marsmånad följde en relativt normal aprilmånad, som dock bjöd på ett enastående temperaturrekord. Den 20:e uppmättes hela 22,9 grader, vilket slår det gamla rekordet med en grad. I övrigt blev både månadsmedeltemperaturen och antalet soltimmar nära de normala medan nederbörden bara nådde upp i cirka två tredjedelar av aprilgenomsnittet.

Årets maj går till historien som den varmaste och soligaste majmånaden som hittills uppmätts. Månadens medeltemperatur blev 3,3 grader över den normala och nytt värmerekord sattes vid inte mindre än två tillfällen under månaden. Solen lyste nästan oavbrutet från en klar himmel, vilket ledde till nytt rekord i antalet soltimmar. Med sina sex högsommarvarma dagar satte årets maj dessutom nytt rekord i antal högsommardagar. Nederbördsmässigt blev maj en torr historia med endast lite drygt en tredjedel av den normala majnederbörden, varav nästan allt kom under månadens tre första dagar.

Extremer och tvära temperaturkontraster karakteriserade vädret under en torr, varm och solig junimånad. För tredje månaden i rad sattes nytt rekord för månadens högsta temperatur. Dessutom noterades också ett nytt bottenrekord för månaden juni med 0,0 grader natten till nationaldagen. För övrigt blev detta det enda lägstarekord som slogs under hela året, vad gäller temperaturen. Sett till månadsmedeltemperaturen blev juni 2018 den näst varmaste junimånaden som uppmätts och även den näst soligaste medan nederbörden uppgick till endast drygt hälften av den normala. Och precis enligt tidtabell parkerade ett ettrigt lågtryck över östra Svealand lagom till midsommar.

Juli 2018 går till historien som den mest extrema julimånaden i modern tid. Långa rader av gamla rekord föll i stora delar av landet. Det var framförallt den senare halvan av månaden som uppvisade de riktigt extrema temperaturerna. Den 26:e sattes nytt rekord för högsta temperatur vid vår väderstation, 33,6 grader. I slutet av månaden förekom även ett par tropiska nätter. Månaden blev torrare än normalt och under hela första halvan förekom ingen nederbörd alls. Hela den uppmätta månadsnederbörden föll vid endast två olika tillfällen, i samband med kraftiga åskoväder.

Torkan började vind augusti månads ingång bli akut men inte mycket lindring fanns i sikte. Augusti 2018 blev den varmaste augustimånad som uppmätts hittills vid vår mätstation och faktiskt varmare än en genomsnittlig julimånad. Den 1:a sattes nytt temperaturrekord för månaden med 31,1 grader. Vädermässigt bjöd månaden på mycket sol. Nederbörden hamnade nära men något under den normala.

Med september 2018 bröts slutligen trenden av rekordmånader. Inga nya värmerekord sattes, men värt att notera är ändå att årets septembermånad var den näst varmaste och näst soligaste – men också den näst blåsigaste sedan mätstart. Medeltemperaturen hamnade en grad över den normala medan nederbörden stannade på cirka 80 % av den normala. Månadens tre första veckor var sommarlika medan den sista veckan bjöd på ganska höstigt väder.

De efterlängtade höstregnen uteblev i år och oktober 2018 blev torr och mild. Den meteorologiska hösten lät vänta på sig och månaden bjöd på en lång indiansommar med sommarlika temperaturer i perioden 9-15:e. Den sista veckan i oktober inrymde också en kylig period med både frost och snö. Totalt blev temperaturöverskottet 0,9 grader jämfört med det normala medan nederbörden uppmättes till bara lite drygt hälften av den normala.

November dominerades stort av högtryck. Efter en ovanligt mild och tidvis gråmulen första halva bjöd andra halvan av november 2018 på både sol och vinterkyla. Vintern kom i år relativt tidigt, redan den 22 november, men inget snötäcke förekom under månaden. Den torra hösten fortsatte även under november, och månadens totala nedebörd stannade vid en knapp tredjedel av den normala. Månadsmedeltemperaturen hamnade 0,7 grader över den normala.

Årets december blev i mångt och mycket en genomsnittlig månad. Även om medeltemperaturen hamnade en halv grad över den normala, var både antalet frostdagar och vinterdagar liksom även nederbördsmängden nära eller precis på genomsnittet. Snötäcke förekom under halva månaden, från lucia fram till årsskiftet. Julen blev med andra ord vit.

Väderåret 2018 blev på många vis extremt. Tio av årets tolv månader var varmare än normalt sett till månadsmedeltemperaturen och endast två – februari och mars – var kallare. Mest extrema blev månaderna maj och juli, båda med temperaturöverskott på 3,3 grader, men även månaden mars, som uppvisade ett temperaturunderskott på 3,7 grader. Nytt rekord slogs i antalet högsommardagar, som i år uppgick till hela 48 stycken! Det motsvarar nästan sju veckor av högsommar! Det tidigare rekordet på 33 högsommardagar från 2014 slogs med hästlängder.

Svår torka var också något som präglade det gångna året. Både årsnederbörden och antalet nederbördsdagar, dvs dagar med minst 0,2 mm uppmätt nederbörd, var de lägsta som hittills uppmätts. Årsnederbörden hamnade på 378,6 mm, bara tre fjärdedelar av genomsnittet (498,4 mm). nederbördsdagarna var 142 till antalet, 13 färre än det tidigare rekordåret 2016.

Tabellöversikt över vädret 2018:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2016

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2017 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan 1,3 -3,1 -0,7 -2,3 7,5 25 -13,4 21 0 23 15
feb -1,0 -8,1 -4,2 -1,6 3,4 9 -18,3 28 0 27 24
mar 2,0 -7,5 -2,5 1,2 10,1 25 -18,4 1 0 29 23
apr 11,8 -0,6 5,6 5,4 22,9 20 -7,4 3 0 18 1
maj 21,5 4,7 13,9 10,6 29,3 29 -1,3 3 6 1 0
jun 22,2 7,6 15,6 14,4 31,3 28 0,0 6 9 0 0
jul 27,7 12,8 20,8 17,5 33,6 26 6,7 5 23 0 0
aug 23,7 11,6 17,7 16,0 31,1 1 2,8 22 10 0 0
sep 18,3 7,5 12,9 11,9 24,3 3 -2,2 29 0 1 0
okt 12,0 2,9 7,5 6,6 19,4 13 -3,7 8 0 12 0
nov 5,7 1,3 3,7 3,1 10,4 1 -12,3 28 0 10 7
dec 2,1 -1,8 0,4 -0,2 6,9 8 -10,1 24 0 21 15
Medel 12,3 2,3 7,6 6,9       Tot 48 142 85
2017 11,2 2,3 7,0           8 146 54
2016 11,3 2,5 7,1           20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd månadsvis 2007-2016Nederbörd 2017-2026

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2017* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 44,6 27,3 9,2 4 13 7 0
feb 29,0 19,1 15,0 1 10 3 1
mar 19,0 22,2 9,4 13 8 2 0
apr 16,8 24,3 4,8 4 11 2 0
maj 12,2 33,1 6,4 1 5 2 0
jun 33,0 64,5 13,0 21 13 5 1
jul 34,6 48,9 29,6 29 3 2 1
aug 62,4 70,5 15,2 12 16 7 3
sep 45,6 56,4 11,6 21 15 7 1
okt 28,4 49,9 16,0 30 19 2 1
nov 16,4 49,2 4,6 30 14 2 0
dec 36,6 36,6 7,0 3 15 6 0
Totalt 378,6 498,4     142 47 8
2017 477,2       181 67 9
2016 443,0       155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 1,8 18,3 16 S
feb 1,3 14,3 12 NNO
mar 1,4 13,0 20 N
apr 1,5 13,4 23 S
maj 1,4 14,8 17 SSO
jun 1,7 16,1 19 S
jul 1,3 13,0 2 N
aug 1,4 14,8 10 S
sep 1,7 14,8 12 SV
okt 1,7 17,4 31 S
nov 1,6 17,9 29 S
dec 1,3 13,9 1 S


Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 251 6,5 5,2
feb 497 57,5 7,6
mar 805 182,5 37,8
apr 979 261,8 61,1
maj 984 344,3 131,1
jun 1144 325,3 124,2
jul 1013 353,7 136,8
aug 976 293 91,7
sep 821 219,3 56,2
okt 680 118,0 25,8
nov 290 17,7 5,4
dec 156 0,0 1,5
Extremer och totaler
Året hittills
Högsta temperatur: 33,6°C
Lägsta temperatur: -18,4°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 24%
Högsta lufttryck: 1045,6 hPa
Lägsta lufttryck: 975,4 hPa
Högsta vindby: 18,3 m/s
Nederbörd: 378,6 mm
Högsta solinstrålning: 1144 W/m2
Evapotranspiration: 682,04 mm