Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby under 2017

Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E.
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.

Kommentar till driften 2017:
Tionde hela året i drift för station Riaborgen och sjunde hela året med solsensor.
Inga större driftavbrott men dock ett datorhaveri, som tack och lov inte ledde till några dataförluster.


Vädret 2017 i sammandrag
Höst
Maj var ovanligt kylig med flera nya köldrekord.

Året 2017 bjöd på en mild vinter, en kall vår, en kylig sommar och en huvudsakligen mild höst. De olika temperaturavvikelserna tog i stort sett ut varandra och det gångna året slutade 0,1 grader varmare än normalt (2008-2016). Nederbörden hamnade nära men något under den normala. Med sin kyliga sommar och sina totalt endast 8 högsommardagar hör 2017 knappast till de bättre åren ur sommarsemestersynpunkt. Inte heller ur vintersportsynpunkt blev 2017 så mycket att hurra för. Antalet vinterdagar blev totalt 54, vilket är märkbart mindre än normalt (72 dagar i perioden 2008-2016).

Årets första månad blev ovanligt torr och drygt en och en halv grad varmare än normalt. En kortvarig köldknäpp gav temperaturer under minus tjugo på trettondagsafton, men för det mesta rörde sig temperaturen kring nollgradersstrecket. En kraftig storm skapade ovanligt stora vågor på norra Östersjön den 11:e. I slutet av månaden inträffade en så kallad "partikelepisod" med förorenad luft från Centraleuropa.

Även februari blev nederbördsfattig och mild. Ett tunt snötäcke låg under nästan hela månaden, men nådde aldrig ett större djup än 6 cm. De ständiga växlingarna kring nollstrecket gjorde att väglaget ofta var isigt och halt.

Mars är det nya april. Åtminstone om man ska se på månaden ur ett vädermässigt perspektiv. Nya värmerekord varvade med bakslag i form av blötsnö och slask karakteriserade månaden. Det nederbördsfattiga vädret fortsatte för fjärde månaden i rad, då mars bjöd på endast 18,4 mm i uppmätt nederbörd.

Strax innan mitten av april skedde ett rejält omslag till kyligt väder och april 2017 blev den näst kyligaste aprilmånaden sedan mätstart. Normalt är slutet av april mycket varmare än början. Så inte i år. Den första tredjedelen var ovanligt varm medan dygnsmedeltemperaturen från och med den 11:e konstant kom att ligga under den normala. Månaden blev nederbördsfattig, liksom de fyra föregående månaderna.

Maj blev extremernas månad med dubbla köld- och värmerekord. Efter en hyfsat varm inledning vidtog en för årstiden mycket kylig mellanperiod, då till och med snötäcke förekom. Sett till månadsmedeltemperaturen blev maj 2017 cirka en grad kallare än normalt. Sommaren kom enligt tidtabell och den varma perioden 18-28 maj bjöd på hela tre högsommardagar.

Hela juni blev lågtrycksdominerad utan en enda period av högtryck. Medeltemperaturen hamnade nära den normala, liksom antalet soltimmar. Årets juni tillhör de blåsigaste junimånaderna sett till medelvinden sedan mätstart. En enda högsommardag fick vi njuta av mot i genomsnitt fyra under den senaste tioårsperioden. Nederbörden blev något mindre än normalt medan antalet nederbördsdagar var tre fler än genomsnittet.

Precis som månaderna maj och juni blev även juli kyligare än normalt. Nederbördsmängden hamnade under den normala för åttonde månaden i rad. Den väderregim som rått under hela försommaren bet sig envist fast även i juli. Med en månadsmedeltemperatur på 15,9 grader blev juli 2017 den kyligaste julimånaden sedan mätstart. De stabila sommarhögtrycken lyste precis som månaderna innan med sin frånvaro och bara med nöd och näppe kunde en enda högsommardag noteras, vilket också det är ett nytt bottenrekord. Juli 2017 bjöd dessutom på ett nytt temperaturlägsta för juli månad på 3,6 grader.

Augusti blev den femte månaden i rad med en medeltemperatur under den normala och den nionde månaden i rad med nederbördsmängder under genomsnittet. Vädret växlade mellan perioder av sol och sommarlika temperaturer och passerande lågtryck med molnigt och blåsigt. Liksom under de tidigare sommarmånaderna juni och juli förekom inte en enda period med stabilt högtrycksväder. Flera kalla nätter mot slutet av månaden gav höstkänning och utbredd markfrost i Roslagen.

I september bröts äntligen trenden med kyligt och torrt väder. Efter fem månader i rad med månadsmedeltemperaturer under de normala och nio månader med månadsnederbörd under den normala (2007-2016) blev september 2017 både en halv grad varmare och någon enstaka millimeter blötare än normalt. I slutet av månaden fick vi äntligen in det stabila högtryck, som vi väntat på hela sommaren, och de sista tio dagarna på månaden blev mycket varmare än normalt.

I oktober öppnade sig slutligen himmelens portar och regnet vräkte ner i rikliga mängder. I enbart oktober föll mer nederbörd än under hela första halvåret. Det tidigare nederbördsrekordet för oktober månad dubblades. Hösten kom den 5:e, vilket är en vecka senare än normalt. Den första frosten för säsongen inföll den 19:e, vilket är nytt rekord när det gäller hur sent på säsongen som den första frosten infaller. En kall episod i slutet av månaden ledde till att de första snöflingorna visade sig i luften.

November månad är ju inte känd för att vara en solig månad, men likväl blev årets novemberväder i hög grad en solskenshistoria. Nnytt rekord uppmättes i både antal soltimmar och högsta solinstrålning. I övrigt blev årets novemberväder nära det normala, sett till både temperatur och nederbördsmängder.

December blev en mild och gråmånad utan några större väderextremer. Månadsmedeltemperaturen blev en grad varmare än normalt medan nederbörden blev i stort sett normal. Den riktiga vinterkylan ville inte infinna sig, och således avslutades 2017 utan att vi ännu bytt årstid från höst till vinter.

Hälften av årets tolv månader blev varmare än normalt sett till månadsmedeltemperaturen och hälften kallare. Ingen av årets månader uppvisade temperaturavvikelser på två grader eller mer jämfört med det normala för perioden 2007-2016. Juli blev den kallaste julimånaden sedan mätstart.

Tabellöversikt över vädret 2017:

Temperatur (°C)

Medel-, maximi- och minimitemperaturer 2016

  MEDELTEMPERATUR
MAX-   MIN-   HÖGSOMMAR- FROST- VINTER-
MÅN MAX MIN DYGN 2007*-2016 TEMP DATUM TEMP DATUM DAGAR DAGAR DAGAR
jan 1,6 -4,1 -0,9 -2,5 7,4 1 -21,4 6 0 24 13
feb 2,6 -3,8 -0,4 -1,7 8,7 17 -13,2 12 0 24 14
mar 6,8 -1,5 2,6 1,0 18,9 27 -6,8 20 0 22 6
apr 9,3 -1,5 3,9 5,5 15,2 9 -6,9 15 0 19 4
maj 15,8 2,1 9,7 10,7 27,9 28 -7,1 10 3 13 0
jun 19,7 8,2 14,3 14,4 27,0 18 2,3 2 1 0 0
jul 21,9 9,1 15,9 17,6 25,2 10 3,6 6 1 0 0
aug 21,9 9,1 15,6 16,0 26,4 11 1,8 27 3 0 0
sep 16,2 8,6 12,4 11,9 20,1 12 2,8 18 0 0 0
okt 10,4 3,8 7,0 6,5 18,1 16 -2,5 22 0 6 0
nov 5,6 -0,2 3,0 3,1 9,8 5 -6,1 22 0 16 5
dec 3,0 -1,9 0,8 -0,3 6,5 7 -6,2 25 0 22 12
Medel 11,2 2,3 7,0 6,9       Tot 8 146 54
2016 11,3 2,5 7,1           20 131 66
2015 12,0 2,9 7,6           7 123 37
2014 11,9 3,2 7,7           33 103 89
2013 11,3 1,6 6,6           3 139 85
2012 10,4 1,7 6,2           3 139 85
2011 11,6 2,6 7,3           22 129 62
2010 9,2 0,3 4,9           27 173 118
2009 10,2 2,3 6,8           13 133 69
2008 11,6 2,9 7,5           21 119 40


Förklaring till diagrammet: Punkten i mitten av stapeln anger månadens medeltemperatur. Toppen av den övre stapeln avser medelvärdet av månadens dygnsvisa maximitemperaturer. Botten av den nedre stapeln avser på motsvarande sett medelvärdet av månadens dygnsvisa minimitemperaturer.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.
Röda siffror indikerar nytt högsta-/varmaste värde för månaden. Blå siffror indikerar nytt lägsta-/kallaste värde för månaden.

Nederbörd (mm)

Nederbörd månadsvis 2007-2016

 
  HÖGSTA DYGNSNB. DAGAR MED NEDERBÖRD
MÅN TOTALT MEDEL 2007-2016* UPPMÄTT DATUM >0,2 mm >2 mm >10 mm
jan 12,0 29,0 3,6 5 6 2 0
feb 11,0 20,0 3,8 22 8 2 0
mar 18,4 22,6 7,6 7 13 3 0
apr 13,0 25,6 4,2 25 12 1 0
maj 19,4 34,5 10,0 30 9 3 0
jun 51,0 65,9 8,8 26 16 7 0
jul 29,2 50,9 10,2 15 15 3 1
aug 48,4 72,7 17,6 31 20 7 1
sep 58,4 56,2 14,4 21 18 8 2
okt 129,4 42,0 23,8 25 27 16 3
nov 48,4 49,3 13,2 11 19 7 1
dec 38,6 36,4 12,6 12 18 7 1
Totalt 477,2 514,1     181 67 9
2016 443,0       155 54 12
2015 587,8       186 66 13
2014 505,8       159 63 16
2013 455,6       175 67 12
2012 773,8       228 80 18
2011 405,4       170 56 7
2010 435,4       157 53 8
2009 496,8       169 61 10
2008 523,0       172 74 11


Röda siffror indikerar nytt högstavärde för månaden.
Blå siffror indikerar nytt lägstavärde för månaden.
*För månaderna januari-maj samt för årsmedelvärdet saknas data från år 2007.

Vind (m/s)
MÅN MEDEL MAX DATUM DOM. RIKTNING
jan 1,9 18,3 11 SV
feb 1,7 13,4 23 SV
mar 2,0 16,5 17 SV
apr 2,0 13,9 10 SV
maj 1,8 16,5 8 N
jun 1,6 14,8 1 S
jul 1,3 11,2 16 S
aug 1,4 13,0 19 S
sep 1,2 12,1 4 N
okt 1,8 14,8 2 NV
nov 1,6 14,8 22 S
dec 1,7 12,5 8 S

*Vindmätaren byttes ut den 4:e augusti 2016 efter en längre tids misstanke om att den visade för låg vindhastighet. Detta kunde senare bekräftas, men hur länge den visat för låga värden går inte att säga.


Maximal solinstrålning (W/m2), soltimmar och evapotranspiration (mm)
MÅN Maximal instrålning Soltimmar Evapotranspiration
jan 251 6,8 4,8
feb 519 67,8 13,7
mar 861 178,5 39,5
apr 1021 270,2 56,1
maj 1158 336,2 101,0
jun 1146 316,5 98,7
jul 1157 319,0 99,8
aug 1037 271,0 78,9
sep 826 180,0 35,7
okt 629 86,8 18,9
nov 390 27,3 7,0
dec 141 1,2 2,5
Extremer och totaler
Året hittills
Högsta temperatur: 27,9°C
Lägsta temperatur: -21,4°C
Högsta luftfuktighet: 99%
Lägsta luftfuktighet: 32%
Högsta lufttryck: 1046,0 hPa
Lägsta lufttryck: 968,0 hPa
Högsta vindby: 18,3 m/s
Nederbörd: 477,2 mm
Högsta solinstrålning: 1158 W/m2
Evapotranspiration: 556,44 mm