Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning mars 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2012

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  1,8 6,3 16:00 -1,3 0:30 0,0 0,6 3,6 7:30 SSV 
2  3,7 6,8 15:30 1,4 24:00 0,0 3,5 12,5 12:00 NNV 
3  -0,7 4,5 14:30 -6,6 24:00 0,0 1,3 6,7 13:00 
4  -2,5 4,0 14:00 -6,8 1:00 0,0 0,3 2,7 14:30 NNV 
5  -4,6 1,7 14:30 -10,2 6:30 0,0 0,3 4,0 11:00 OSO 
6  -4,3 3,0 15:00 -11,6 7:30 0,0 0,3 3,6 15:30 SSO 
7  -2,3 1,8 13:30 -8,1 4:00 0,0 2,3 9,8 15:00 SSO 
8  -0,3 1,5 13:00 -2,1 21:30 0,0 2,3 10,3 9:30 
9  2,8 5,7 20:00 -0,2 0:30 0,0 3,5 9,8 12:00 SSV 
10  4,3 7,2 15:30 0,8 24:00 1,4 2,6 12,1 20:00 SV 
11  3,1 7,3 16:00 -0,3 6:00 0,0 2,6 8,9 0:30 NV 
12  7,2 11,4 16:30 3,1 4:30 0,0 2,2 9,8 14:00 VNV 
13  6,0 11,7 12:00 0,1 24:00 0,0 3,4 13,0 11:00 
14  0,7 4,7 16:00 -2,8 19:30 0,0 2,0 8,9 10:00 NV 
15  3,4 9,7 12:00 -1,8 5:30 0,0 1,5 8,5 13:30 SSV 
16  4,0 6,5 14:00 2,4 1:00 0,0 2,7 8,9 9:00 SV 
17  4,4 5,8 13:30 3,0 0:30 0,0 2,6 8,5 12:00 VSV 
18  3,9 7,8 15:30 -0,2 23:30 0,0 0,5 4,0 13:00 SV 
19  0,6 2,7 16:30 -2,0 13:00 0,0 2,5 11,2 15:00 VNV 
20  1,2 4,9 16:30 -2,6 6:00 0,0 1,4 7,6 15:00 SSV 
21  7,3 14,2 16:00 -1,1 0:30 0,0 0,8 5,8 13:00 SSO 
22  6,9 15,9 15:00 -1,7 4:30 0,0 1,1 7,2 13:30 VSV 
23  7,3 11,9 15:30 2,5 24:00 0,0 1,9 8,5 10:30 NV 
24  7,6 12,5 15:30 2,2 3:30 0,0 1,5 8,5 24:00 VNV 
25  4,2 8,7 0:30 -2,3 23:30 0,0 2,1 14,3 4:30 
26  6,1 11,1 15:30 -2,4 2:30 0,0 1,5 8,0 24:00 VSV 
27  10,0 13,4 16:30 6,8 7:00 0,0 3,3 10,3 12:00 NV 
28  7,1 11,6 15:00 2,3 4:30 7,4 1,2 6,7 19:30 NV 
29  4,3 7,3 13:00 2,5 23:30 0,4 2,4 8,9 9:30 VNV 
30  1,9 5,9 12:30 -1,4 4:00 3,2 1,2 7,2 12:30 VNV 
31  -0,7 1,0 0:30 -5,6 24:00 1,8 3,2 12,1 16:00 

3,015,922-11,6614,21,914,325NV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 20
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 7
 
Antal nederbördsdagar: 5, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7,4 mm den 28:e.