Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning februari 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG FEBRUARI 2012

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  -12,7 -5,3 13:00 -19,2 7:30 0,0 0,1 3,1 15:00 NO 
2  -15,9 -8,9 14:00 -23,9 6:30 1,8 0,4 3,6 12:00 
3  -13,6 -9,3 13:00 -19,5 21:00 0,8 0,5 4,0 6:00 NO 
4  -17,7 -9,4 14:00 -23,3 21:00 1,4 0,0 1,8 9:00 NNV 
5  -13,4 -7,2 20:00 -21,9 0:30 0,0 2,3 10,3 19:30 SSV 
6  -8,2 -5,7 14:00 -9,9 5:30 0,0 4,2 11,6 10:30 SSV 
7  -6,7 -2,5 15:00 -15,4 24:00 0,0 1,9 6,7 16:00 
8  -9,1 -3,6 14:00 -18,2 4:00 0,2 1,1 6,7 20:00 
9  -10,6 -4,9 13:30 -20,3 24:00 0,0 0,8 6,3 1:30 NO 
10  -13,8 -6,2 23:00 -21,6 1:00 0,0 0,8 4,5 14:30 SSV 
11  -4,1 -2,8 14:30 -6,4 0:30 0,2 2,5 7,2 14:30 SSV 
12  -2,9 1,2 15:30 -7,0 8:30 0,0 1,7 7,6 14:00 NV 
13  -7,1 -1,0 14:30 -14,2 6:00 0,0 0,2 2,7 13:00 SSV 
14  -2,2 0,2 14:00 -12,0 1:30 1,0 2,0 9,8 19:00 SSV 
15  -2,2 -0,8 1:30 -3,4 24:00 1,0 3,0 9,8 19:30 
16  -5,7 -0,9 23:00 -15,4 8:30 0,0 1,8 8,9 19:30 
17  -3,9 1,2 15:00 -13,9 24:00 0,0 0,8 5,8 0:30 
18  -3,7 1,9 17:30 -16,3 5:30 5,2 2,5 11,2 18:00 SSO 
19  1,4 2,6 11:30 -1,9 24:00 2,0 2,5 8,9 21:00 
20  -1,6 2,1 21:30 -6,6 8:00 0,0 3,1 13,4 23:30 SSV 
21  1,6 5,7 14:30 -5,8 24:00 0,4 2,6 11,2 1:30 SSV 
22  -0,2 5,2 16:00 -10,0 4:00 6,2 2,5 9,8 10:30 SSV 
23  2,6 6,4 15:30 -1,0 22:00 7,2 1,9 7,6 7:00 
24  1,8 5,4 15:30 -2,6 5:30 1,6 1,0 7,2 16:30 SSV 
25  0,2 2,8 10:30 -1,3 6:00 0,8 3,5 12,5 13:30 NNV 
26  -1,9 1,2 14:00 -6,3 24:00 0,0 3,0 12,1 1:00 NNV 
27  -3,3 2,0 14:00 -10,4 7:00 0,0 1,1 6,3 21:30 
28  2,1 7,1 15:30 -2,6 24:00 2,8 1,9 8,0 1:00 
29  1,7 10,7 14:00 -3,3 4:00 0,0 0,4 4,9 13:30 SSV 

-5,110,729-23,9232,61,713,420SSV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 29
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 22
 
Antal nederbördsdagar: 15, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7,2 mm den 23:e.