Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning januari 2013, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2013

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  3,8 4,8 0:30 2,4 21:30 0,6 3,1 9,4 1:30 SV 
2  1,2 2,8 0:30 -1,3 23:00 0,0 2,1 7,2 5:00 VSV 
3  -0,7 1,4 18:30 -4,3 7:00 0,8 1,2 4,5 19:30 SSV 
4  1,9 3,5 13:30 -0,7 21:30 0,0 2,5 8,0 24:00 NNV 
5  -2,1 0,1 0:30 -6,1 24:00 0,0 1,3 5,8 0:30 NNV 
6  -2,6 -0,8 11:30 -6,6 1:30 0,0 0,0 2,7 2:30 NO 
7  -1,7 0,4 24:00 -3,9 6:30 0,0 1,6 5,8 22:30 
8  0,4 0,8 14:30 -0,1 24:00 3,6 1,7 7,2 5:30 SSV 
9  -1,1 0,0 0:30 -3,8 21:30 0,0 1,9 5,8 11:00 VSV 
10  -2,1 -1,5 0:30 -2,8 15:30 1,4 2,9 8,9 18:30 
11  -3,8 -2,4 0:30 -4,7 24:00 0,4 1,9 7,6 4:00 NO 
12  -5,6 -4,7 0:30 -6,3 24:00 0,0 1,0 7,6 2:30 NO 
13  -8,5 -5,4 14:00 -12,8 5:30 0,0 1,0 5,8 19:30 VSV 
14  -7,9 -3,6 13:00 -12,7 17:30 0,0 0,8 4,5 11:00 SSV 
15  -3,4 -1,9 13:00 -6,4 1:00 3,8 0,9 5,8 17:30 NO 
16  -3,7 -1,7 23:30 -5,7 8:30 0,0 0,2 3,6 24:00 NNO 
17  -4,9 -1,8 0:30 -8,7 24:00 0,0 0,7 5,4 17:30 NO 
18  -18,1 -8,1 2:00 -23,2 24:00 0,0 0,0 0,4 0:30 NO 
19  -20,1 -12,2 24:00 -26,5 6:30 0,0 0,4 3,1 20:30 SSV 
20  -6,6 -2,3 13:00 -12,2 0:30 0,2 1,1 5,4 23:30 
21  -8,7 -4,0 1:30 -19,8 23:30 0,0 0,7 6,3 1:30 NO 
22  -16,9 -8,8 14:00 -22,0 8:30 0,0 0,4 3,1 14:30 SSV 
23  -13,1 -7,1 12:00 -20,7 1:00 0,0 0,4 3,1 14:30 SSV 
24  -19,6 -8,5 13:30 -24,7 8:00 0,0 0,0 1,8 14:30 VSV 
25  -16,1 -9,2 21:30 -23,6 5:30 0,0 0,7 4,0 20:30 SSV 
26  -5,4 -3,2 16:00 -10,2 2:00 0,0 2,8 7,2 13:00 SSV 
27  -3,1 -0,7 20:30 -4,9 6:00 0,0 2,0 10,7 22:00 
28  1,5 2,8 18:00 -1,2 0:30 0,0 3,5 9,8 1:30 SSV 
29  1,6 2,5 12:30 1,0 4:30 0,0 2,3 8,0 12:30 
30  2,4 3,9 15:30 1,2 1:00 2,2 3,2 9,8 10:00 SSV 
31  1,4 3,3 2:30 -2,2 22:30 0,2 2,2 8,5 1:30 

-5,24,81-26,51913,21,410,727SSV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 28
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 23
 
Antal nederbördsdagar: 9, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 3,8 mm den 15:e.