Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning januari 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  4,6 6,8 18:00 2,0 0:30 0,0 3,2 11,6 14:30 VSV 
2  4,9 7,8 12:00 2,3 24:00 2,2 4,4 11,6 7:30 VSV 
3  1,8 3,4 12:30 -0,4 23:30 0,0 3,7 10,7 4:00 
4  -0,6 0,7 12:30 -1,9 24:00 0,0 3,5 9,4 4:30 NV 
5  -2,6 -0,2 13:30 -8,0 23:30 0,0 1,4 5,4 5:00 NV 
6  -3,4 0,8 21:00 -8,7 9:00 0,2 1,1 8,5 23:00 
7  0,3 0,9 10:30 0,1 2:00 0,2 2,5 9,8 2:00 
8  2,8 4,8 14:30 0,2 0:30 3,2 2,8 8,9 11:00 SSV 
9  -0,6 3,0 0:30 -4,8 24:00 0,0 1,3 6,7 9:30 NV 
10  -2,4 1,4 24:00 -7,4 8:00 8,4 0,8 5,8 15:00 SV 
11  -1,1 1,4 0:30 -5,1 24:00 0,8 3,5 10,3 17:30 NNV 
12  -3,3 4,3 23:30 -10,0 5:00 2,2 1,8 10,3 21:30 OSO 
13  2,7 3,7 11:00 1,2 17:00 1,4 3,1 9,8 10:00 VSV 
14  1,5 2,3 14:00 0,4 5:00 0,0 2,7 8,5 7:30 SSV 
15  1,5 2,9 16:00 -1,2 9:30 3,8 3,1 11,6 17:30 
16  4,1 5,7 17:00 2,2 0:30 3,0 4,3 12,1 13:00 
17  2,4 3,7 24:00 1,7 15:30 0,2 3,6 9,4 5:30 SSV 
18  2,5 3,8 0:30 1,1 22:30 0,0 1,9 8,0 0:30 VSV 
19  -1,1 1,2 0:30 -5,3 20:00 0,4 0,4 3,1 11:30 NO 
20  -0,1 0,9 11:00 -2,5 0:30 0,4 0,8 5,8 20:30 OSO 
21  -0,1 0,3 19:30 -0,6 9:30 2,0 1,4 6,7 1:00 
22  -0,7 0,1 14:30 -1,4 8:30 1,8 0,5 4,5 1:00 NNO 
23  -4,5 -0,8 0:30 -9,5 21:00 0,0 1,2 4,5 13:30 VNV 
24  -1,9 0,0 16:30 -6,4 0:30 0,0 2,5 9,8 13:30 
25  -0,4 0,4 14:00 -1,4 24:00 0,0 0,9 4,9 24:00 
26  -0,4 1,4 22:00 -2,6 7:00 2,2 2,5 7,2 7:30 
27  0,2 1,9 3:30 -1,9 23:00 1,2 1,2 4,5 20:00 SSV 
28  0,9 3,1 24:00 -1,7 0:30 0,6 3,6 9,8 24:00 
29  1,7 3,3 2:00 0,2 21:00 2,0 3,2 10,7 2:00 
30  0,6 1,4 13:00 -0,2 4:00 1,0 0,8 4,5 5:30 
31  0,6 1,1 1:00 0,3 7:00 12,6 0,7 4,5 2:00 ONO 

0,37,82-10,01249,92,212,116S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 20
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 15
 
Antal nederbördsdagar: 21, varav 8 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 12,6 mm den 31:a.