Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning januari 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2012

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  -3,1 2,9 23:30 -11,4 4:00 2,8 0,7 7,6 18:00 SSO 
2  3,9 5,5 12:00 1,8 24:00 2,8 1,5 8,0 18:00 
3  2,4 3,7 20:00 1,5 17:00 2,8 2,9 11,6 24:00 SSV 
4  2,4 4,1 10:00 0,5 1:30 9,0 3,6 10,7 16:00 VSV 
5  -0,8 2,1 0:30 -3,0 9:30 0,0 1,7 8,0 24:00 
6  -2,7 0,5 0:30 -4,8 16:00 0,0 2,8 8,9 2:00 SV 
7  -5,8 -1,5 0:30 -8,7 24:00 0,0 0,7 4,5 0:30 NV 
8  -5,3 -1,7 13:30 -9,7 3:00 0,0 0,4 3,6 15:30 
9  -5,6 -3,8 3:30 -9,2 0:30 0,0 0,7 3,6 4:00 SSV 
10  -2,9 0,9 24:00 -4,8 8:30 0,2 1,2 4,9 19:30 SSV 
11  1,9 4,1 8:30 -0,3 18:00 0,2 2,3 6,3 4:00 SSV 
12  1,4 4,7 13:00 -1,1 20:30 7,6 3,1 9,8 8:00 SSV 
13  -1,1 0,9 3:00 -2,9 18:30 0,0 4,6 13,9 15:00 VNV 
14  -1,2 -0,2 10:00 -2,7 2:00 0,2 5,3 14,3 11:00 
15  -3,3 -0,9 0:30 -6,3 22:30 0,0 0,8 8,5 0:30 NV 
16  -1,4 1,3 20:30 -5,2 0:30 2,2 0,4 3,1 12:30 
17  0,7 1,8 4:00 -0,1 24:00 0,0 0,4 3,6 12:00 NNV 
18  0,3 1,0 21:30 -0,3 11:30 0,8 0,8 4,5 23:00 
19  0,3 1,3 5:00 -2,0 23:30 0,2 1,6 8,0 6:00 VSV 
20  -3,2 -1,9 0:30 -4,6 24:00 0,0 1,7 5,4 14:00 NNV 
21  -3,8 0,8 24:00 -6,9 9:30 2,2 0,8 4,5 12:00 ONO 
22  -0,3 0,9 3:00 -2,4 24:00 2,8 1,3 4,9 1:30 NO 
23  -2,8 -1,9 15:00 -4,1 10:00 0,2 1,3 4,9 1:30 
24  -3,1 -1,2 14:00 -5,7 18:00 0,0 0,5 3,1 1:00 
25  -4,8 -3,3 13:00 -8,4 4:00 0,0 0,5 3,1 13:00 
26  -1,8 -1,1 17:30 -2,4 8:00 0,2 0,1 3,6 18:00 
27  -2,6 -1,2 8:00 -5,1 24:00 0,0 0,4 4,9 11:30 
28  -3,3 -1,7 11:30 -7,0 21:30 0,0 0,2 4,0 12:30 
29  -5,4 0,2 12:30 -10,3 4:30 0,0 0,1 4,0 12:00 OSO 
30  -11,4 -4,3 13:00 -17,0 9:00 0,0 0,0 0,4 9:30 
31  -11,3 -3,2 14:30 -16,2 9:00 0,0 0,0 1,3 14:00 SO 

-2,45,52-17,03034,21,414,314N


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 28
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 23
 
Antal nederbördsdagar: 15, varav 8 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 9 mm den 4:e.