Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning oktober 2015, Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  11,8 15,3 16:00 6,2 0:30 0,2 1,5 5,8 14:30 VSV 
2  13,8 18,7 15:30 10,2 23:30 0,0 2,6 11,2 13:00 VSV 
3  8,1 15,5 14:00 1,1 8:00 0,0 0,3 4,0 14:00 SSV 
4  8,5 13,3 13:00 3,6 3:30 0,0 0,6 5,4 11:30 
5  4,9 13,1 14:00 -1,2 24:00 0,0 0,5 6,3 14:30 NO 
6  2,4 10,4 12:30 -2,4 24:00 0,2 0,4 6,3 15:30 NO 
7  2,0 10,3 15:00 -4,2 7:30 0,2 0,3 5,4 12:00 OSO 
8  2,7 9,4 16:00 -3,4 24:00 0,4 0,1 2,7 15:30 OSO 
9  -0,8 9,2 13:30 -5,7 6:00 0,0 0,1 2,7 15:00 
10  1,3 7,6 15:00 -4,4 7:00 0,2 0,4 4,0 11:00 VNV 
11  2,3 8,9 13:00 -3,9 8:00 0,0 0,1 2,2 12:00 
12  1,2 11,3 14:00 -4,6 5:30 0,2 0,2 4,0 12:30 
13  7,4 9,9 13:00 5,2 24:00 0,0 0,0 2,7 14:00 SSO 
14  6,8 12,9 15:00 -1,5 22:30 0,0 0,2 3,1 12:30 OSO 
15  9,5 12,9 14:30 -1,3 9:30 0,0 0,4 4,5 12:00 
16  6,7 11,4 15:30 -2,4 9:30 0,2 0,1 3,6 15:00 
17  4,8 10,2 14:30 -3,4 7:30 0,2 0,1 2,7 14:00 VNV 
18  6,2 10,5 13:30 -3,6 8:30 0,0 0,7 4,9 13:00 
19  7,1 12,2 14:00 4,2 0:30 0,0 0,3 2,7 14:30 NNO 
20  7,1 9,5 13:30 5,8 6:30 0,8 0,1 3,6 16:30 
21  7,6 10,4 13:30 4,2 1:30 0,0 1,6 8,0 13:00 
22  10,8 12,2 14:00 8,3 3:30 0,4 3,6 10,3 20:00 SSV 
23  9,7 14,3 15:30 -0,1 24:00 0,0 2,2 8,5 14:30 NV 
24  5,5 12,3 14:00 -2,9 7:30 0,0 1,3 5,8 12:30 
25  9,0 12,3 12:30 4,8 24:00 0,2 2,7 9,4 11:00 
26  3,9 8,9 13:30 0,0 7:30 0,0 0,8 4,0 0:30 SSV 
27  4,3 9,2 11:30 -4,4 24:00 0,2 1,3 7,6 11:30 NNO 
28  -1,2 8,8 14:00 -5,9 6:30 0,0 0,2 4,5 13:00 
29  0,4 8,2 12:30 -5,6 4:30 0,2 0,0 1,8 13:30 
30  3,1 7,2 12:30 2,4 6:30 0,0 0,0 1,8 5:00 NNV 
31  8,6 10,3 14:00 6,5 2:00 0,0 0,9 6,7 14:00 SSV 

5,718,72-5,9283,60,811,22S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
 
Antal nederbördsdagar: 13, varav 0 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 0,8 mm den 20:e.