Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning april 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG APRIL 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  2,1 7,8 13:30 -1,3 1:30 0,0 0,5 4,5 15:30 
2  1,3 6,5 17:00 -2,2 3:30 0,0 2,0 8,5 18:00 NNV 
3  2,5 7,8 14:30 -3,1 4:30 0,0 2,0 8,0 14:30 
4  2,1 4,1 15:30 -0,2 0:30 0,0 3,8 9,8 13:30 
5  2,0 4,4 15:00 0,4 4:00 1,6 2,3 7,2 1:00 
6  4,1 8,3 15:00 -1,0 6:30 0,0 1,5 6,7 14:30 
7  7,2 14,0 16:30 2,1 24:00 0,0 2,4 9,4 16:30 NV 
8  6,2 10,0 16:30 1,1 24:00 0,0 2,9 13,4 10:00 NV 
9  7,6 13,6 17:30 -0,2 2:00 0,0 2,4 9,4 9:00 VSV 
10  7,9 14,1 16:00 0,9 4:30 0,0 2,5 10,3 12:30 VSV 
11  7,2 14,7 16:00 -0,4 3:30 0,0 1,6 7,6 17:30 
12  7,3 11,4 17:30 5,1 4:30 0,4 3,0 14,8 14:00 VSV 
13  5,7 11,0 14:30 2,1 6:30 0,4 1,7 9,8 15:00 VNV 
14  3,8 8,7 13:30 -0,6 6:00 0,2 2,7 10,7 12:00 VSV 
15  5,9 11,1 13:30 -0,1 6:00 0,0 1,6 5,8 13:30 VSV 
16  4,4 11,2 15:30 -2,0 5:00 1,8 1,8 8,5 12:30 NV 
17  2,6 4,9 12:30 0,1 24:00 2,4 3,2 10,7 13:30 
18  4,4 9,8 15:00 -2,2 6:00 0,0 2,2 9,4 17:30 
19  8,0 15,3 16:30 0,2 6:00 0,0 3,0 12,1 16:30 
20  8,4 14,3 18:00 0,2 24:00 0,0 3,0 11,6 1:00 
21  7,5 14,4 17:00 -0,4 1:00 0,0 1,4 7,2 8:00 
22  7,4 14,8 16:30 -1,4 5:30 0,0 1,3 8,5 15:00 
23  9,7 12,7 15:00 5,9 24:00 0,0 3,4 13,0 8:30 NV 
24  6,0 11,5 15:30 0,4 3:30 0,0 2,0 11,2 14:00 
25  7,1 12,7 13:30 -0,7 5:00 0,0 1,2 8,0 13:30 SSO 
26  9,7 13,9 15:00 1,8 24:00 1,2 2,0 9,8 15:30 VSV 
27  7,8 13,8 14:30 1,7 23:30 0,0 1,0 6,3 11:00 
28  5,9 13,8 15:30 -2,6 6:00 0,0 0,9 6,3 16:00 
29  5,2 11,0 15:30 -0,1 24:00 0,6 1,6 9,4 15:30 
30  6,2 13,0 13:30 -2,5 5:00 0,0 2,0 13,0 17:30 SSO 

5,815,319-3,138,62,114,812N


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 17
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 8, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 2,4 mm den 17:e.