Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning mars 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  2,1 4,6 15:00 -0,4 1:00 0,8 3,2 12,5 11:00 SSO 
2  3,1 5,8 12:30 1,4 23:00 1,4 1,5 5,4 1:00 
3  1,6 3,0 15:30 0,4 20:30 1,2 0,8 3,6 14:30 
4  0,4 1,7 14:00 -0,7 22:30 0,0 1,3 5,8 11:00 VSV 
5  0,9 6,4 15:30 -3,8 7:30 0,0 0,9 5,4 22:30 NNV 
6  2,1 5,8 15:00 -2,2 24:00 4,6 1,7 9,4 2:30 SSV 
7  3,9 6,9 20:00 -2,6 1:30 0,0 3,5 11,6 14:00 SSV 
8  10,4 16,0 14:00 6,7 1:00 0,0 4,2 13,4 18:30 SV 
9  5,9 9,8 15:00 0,5 23:30 0,2 1,7 8,0 12:30 VSV 
10  6,1 10,4 14:00 0,6 1:00 0,4 3,4 14,8 15:30 
11  3,2 7,8 13:00 -4,8 24:00 0,0 2,2 10,7 8:30 
12  0,2 8,7 15:30 -6,5 6:30 0,0 0,4 4,5 13:00 SO 
13  -0,3 6,6 14:30 -6,2 6:30 0,0 0,4 4,9 12:30 ONO 
14  0,4 7,3 13:00 -5,3 4:00 0,0 0,6 5,8 12:00 NO 
15  1,4 8,6 13:00 -4,4 5:30 0,0 0,4 4,0 9:00 OSO 
16  2,0 9,6 13:30 -4,0 5:30 0,0 0,5 5,4 13:00 OSO 
17  2,9 11,6 12:30 -3,8 6:00 0,0 0,5 7,2 13:30 
18  3,9 12,8 14:30 -2,9 24:00 0,0 0,9 5,8 11:30 
19  4,3 11,7 15:00 -3,3 3:30 0,0 1,2 8,5 14:30 VSV 
20  1,3 3,8 10:30 -0,8 24:00 2,2 0,3 4,5 10:30 
21  -2,1 1,2 14:00 -8,4 24:00 0,0 1,6 10,3 15:00 
22  -1,8 2,3 17:00 -9,4 2:30 0,0 2,5 10,7 11:30 SV 
23  3,4 5,8 24:00 0,9 8:00 1,0 3,9 12,5 15:00 VSV 
24  5,1 10,1 15:30 -0,1 24:00 0,0 2,1 10,7 0:30 
25  -0,6 1,4 14:00 -3,4 4:30 0,0 1,2 8,0 9:30 NO 
26  2,2 3,9 14:00 0,3 1:30 2,2 2,1 9,8 16:30 OSO 
27  4,3 6,3 16:30 2,6 0:30 4,8 1,2 5,4 7:30 OSO 
28  2,8 6,4 16:30 -0,7 23:00 0,0 1,1 4,9 5:00 SSV 
29  2,8 4,1 24:00 0,1 0:30 5,0 2,0 9,4 14:00 SSO 
30  3,3 5,4 11:30 0,3 23:00 6,8 1,0 4,0 21:00 NO 
31  3,0 7,9 17:00 -0,7 24:00 0,2 1,9 7,6 13:30 VSV 

2,516,08-9,42230,81,614,810VSV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 21
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
 
Antal nederbördsdagar: 13, varav 6 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,8 mm den 30:e.