Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning juni 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  11,4 15,5 15:30 7,6 1:30 5,8 3,1 14,8 16:30 SSV 
2  10,3 14,6 16:00 3,5 5:00 0,6 2,0 9,8 16:00 
3  12,6 15,6 15:00 9,8 6:30 4,0 3,9 14,8 12:00 SSV 
4  13,6 17,9 15:30 8,1 4:30 0,2 2,7 11,2 16:00 VSV 
5  13,6 19,0 17:30 4,5 4:30 0,0 1,3 6,3 11:30 VSV 
6  13,2 18,9 20:00 5,3 3:00 0,0 1,8 10,7 22:30 
7  12,7 17,1 15:30 9,3 23:00 0,2 3,4 12,1 15:30 VSV 
8  10,1 13,3 17:00 3,6 24:00 0,0 1,3 6,3 12:00 
9  11,0 18,0 16:30 0,9 4:30 0,0 0,7 5,4 13:30 VSV 
10  14,3 18,8 17:30 8,2 3:30 0,0 2,4 11,6 12:30 VSV 
11  15,2 20,5 18:00 7,6 4:30 0,0 1,4 6,7 13:00 
12  17,9 24,0 18:00 10,6 24:00 0,0 1,6 8,0 12:30 VSV 
13  16,3 23,7 16:30 8,3 4:30 0,0 1,1 6,7 15:00 VSV 
14  12,4 16,3 17:30 9,5 23:00 4,8 0,8 5,4 15:00 ONO 
15  11,2 15,9 19:00 4,2 24:00 0,0 1,8 8,5 14:30 VNV 
16  9,8 16,2 17:30 3,8 3:30 0,0 0,8 6,7 12:00 ONO 
17  11,5 19,3 13:00 1,3 3:30 0,2 1,2 8,5 15:30 
18  10,2 11,1 19:00 9,3 3:30 0,6 0,2 3,6 19:30 
19  12,2 13,7 15:00 10,4 7:30 1,6 0,7 5,4 10:00 NO 
20  12,8 17,4 16:00 6,3 24:00 0,0 0,6 4,0 16:00 
21  11,7 17,9 15:30 4,5 3:00 0,2 0,4 4,0 15:30 
22  13,1 18,7 15:30 6,7 5:00 0,0 0,5 5,4 19:30 
23  13,4 18,5 11:00 6,4 2:30 5,8 0,9 7,2 13:00 SSO 
24  14,0 17,3 19:00 12,1 2:00 2,8 1,2 6,3 14:00 
25  13,7 18,1 18:30 10,7 2:30 0,2 1,6 5,8 12:30 SSV 
26  11,6 16,4 18:00 5,9 4:30 4,2 0,7 5,4 7:00 
27  13,8 19,3 15:00 7,2 24:00 1,4 0,5 6,3 13:00 ONO 
28  15,9 24,2 15:30 3,6 4:30 0,0 1,3 7,2 17:30 
29  16,3 20,9 13:30 11,9 1:30 0,6 1,4 6,7 12:30 
30  15,9 20,8 18:30 9,8 24:00 0,0 0,9 4,0 13:30 

13,124,2280,9933,21,414,81S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 16, varav 6 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 5,8 mm den 1:a.