Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning juli 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  17,6 23,9 16:30 6,7 3:00 0,2 0,5 4,9 17:30 
2  22,2 28,8 17:00 11,3 3:00 0,0 1,2 6,3 15:00 SV 
3  21,8 27,3 14:00 13,4 4:30 0,0 1,8 7,6 10:00 SSV 
4  20,9 26,4 13:30 15,1 5:00 0,2 0,7 6,3 10:30 
5  19,2 23,7 14:30 12,3 24:00 0,0 0,5 4,5 11:00 OSO 
6  15,9 18,1 19:30 10,5 2:30 2,6 0,7 8,5 20:30 
7  16,4 20,4 18:00 12,9 6:30 0,4 3,0 10,7 8:30 VSV 
8  15,4 19,6 17:30 13,1 2:30 12,0 0,4 6,7 19:00 VSV 
9  15,3 18,3 13:30 13,1 6:30 8,8 0,7 6,7 14:30 
10  13,3 18,3 14:30 9,9 6:00 7,0 1,8 7,2 17:00 NNV 
11  13,9 19,3 14:00 9,5 24:00 0,0 1,1 6,7 11:00 NV 
12  11,4 18,7 16:00 6,9 2:30 0,0 0,1 3,1 16:00 NNO 
13  15,3 17,0 19:30 12,4 7:30 0,0 0,2 3,1 10:00 
14  12,2 21,5 16:30 4,6 4:30 0,0 0,1 4,0 17:00 
15  17,7 23,7 14:30 11,5 23:30 47,2 0,5 6,7 14:00 
16  14,7 19,4 12:30 11,4 5:00 6,8 0,5 6,3 15:00 SSV 
17  12,4 17,4 18:00 9,7 3:30 7,2 1,4 6,7 11:00 NV 
18  16,3 19,8 17:00 7,8 4:00 1,6 1,2 8,9 14:00 
19  15,7 19,7 17:30 11,9 1:30 0,0 1,8 7,2 6:00 SSV 
20  16,4 20,8 15:30 9,1 24:00 1,2 0,6 6,3 16:30 VNV 
21  11,2 18,1 11:00 6,2 4:30 1,4 0,5 4,5 14:30 SSV 
22  15,9 20,4 15:30 11,8 24:00 0,0 1,8 8,9 14:30 VSV 
23  15,8 19,3 16:30 11,1 2:30 0,4 1,7 7,6 20:00 SSV 
24  16,0 20,4 14:30 11,7 4:30 0,0 2,1 8,0 15:00 VSV 
25  15,4 19,6 11:30 9,9 6:30 11,6 0,9 6,7 23:00 
26  16,4 19,9 13:30 12,9 23:00 1,8 1,7 8,9 20:00 
27  14,7 18,8 15:00 12,4 4:30 1,6 2,5 8,9 1:00 SSV 
28  14,7 18,8 15:30 11,5 4:00 0,8 0,6 5,8 15:00 
29  16,6 18,2 14:00 13,7 3:30 0,4 0,5 4,9 15:30 
30  14,9 16,7 17:30 13,5 23:30 8,8 0,6 4,0 10:30 VNV 
31  14,8 18,4 15:00 10,3 6:00 0,2 1,0 5,8 15:30 VNV 

15,828,824,614122,21,110,77S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 3
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 21, varav 9 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 47,2 mm den 15:e.