Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning maj 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  8,0 11,3 13:30 4,8 24:00 1,0 0,8 6,3 1:00 ONO 
2  6,3 11,1 11:00 3,7 24:00 0,0 3,0 10,3 15:30 
3  6,9 12,4 18:00 1,3 2:00 0,0 1,0 6,7 13:30 SV 
4  5,6 10,4 11:30 -2,7 4:30 2,2 1,1 7,6 14:30 OSO 
5  8,6 12,7 15:30 6,3 0:30 0,4 1,2 4,5 14:00 
6  11,4 17,4 16:00 5,0 24:00 6,6 1,8 11,6 14:30 VSV 
7  10,9 16,9 12:30 1,8 5:30 0,0 2,0 9,4 16:00 
8  9,3 13,3 15:30 4,8 3:30 0,0 3,2 11,6 16:30 SV 
9  9,5 15,2 17:30 4,1 4:30 0,0 1,7 7,6 13:30 VSV 
10  7,3 10,6 17:00 4,2 24:00 4,0 1,2 4,5 14:30 OSO 
11  9,1 17,1 16:00 -1,1 4:30 0,2 2,1 9,4 14:30 
12  11,9 16,8 13:30 8,2 4:30 6,0 2,4 8,9 10:30 
13  8,1 10,0 12:30 6,3 24:00 10,2 2,3 8,5 9:00 VSV 
14  7,3 11,5 16:00 2,1 23:30 0,0 1,3 8,0 9:00 SSV 
15  5,3 8,5 10:30 2,4 2:30 0,2 2,1 10,3 12:30 NNV 
16  6,4 12,1 13:30 -1,9 4:30 2,2 0,8 5,8 15:00 OSO 
17  5,2 7,8 12:00 3,2 20:00 19,2 1,3 4,9 17:30 
18  6,6 11,1 15:00 1,2 24:00 4,0 1,8 6,7 12:30 VNV 
19  6,2 11,4 9:30 -1,3 4:00 5,2 0,8 6,7 14:00 OSO 
20  10,7 15,5 15:30 5,4 3:00 0,2 2,1 9,4 12:30 
21  10,6 16,4 13:30 2,3 5:00 0,0 1,3 7,6 14:30 
22  10,1 14,2 15:30 1,7 4:30 0,0 2,8 9,8 10:00 
23  10,9 15,7 18:00 3,0 24:00 1,2 3,1 11,2 6:30 VSV 
24  11,5 17,2 15:30 2,6 0:30 0,0 0,9 6,7 13:00 VSV 
25  11,6 16,3 12:30 4,0 4:30 0,0 1,7 7,2 9:30 
26  11,3 15,7 16:00 6,5 24:00 0,6 0,8 5,8 20:30 
27  10,3 15,8 15:30 2,4 4:30 0,0 1,3 6,3 9:00 NV 
28  10,7 17,2 15:30 0,8 4:30 0,0 1,6 9,8 16:00 
29  11,1 15,2 15:00 7,8 24:00 0,0 2,5 11,2 14:00 SSV 
30  9,6 14,5 12:30 4,2 4:00 13,6 1,2 7,2 8:00 
31  10,2 14,4 19:00 6,4 4:30 1,2 3,4 9,8 13:30 

9,017,46-2,7478,21,811,66S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 4
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 18, varav 10 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 19,2 mm den 17:e.