Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Sammanfattning augusti 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG AUGUSTI 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  15,7 20,4 18:00 9,1 24:00 0,0 1,0 6,7 13:30 SSV 
2  14,3 19,7 13:30 7,3 4:00 1,4 1,2 12,5 16:00 
3  15,0 21,6 16:30 8,8 24:00 0,0 1,0 6,3 11:30 VSV 
4  14,8 22,3 16:30 5,5 5:30 0,0 0,8 5,4 12:00 
5  15,6 21,6 18:00 8,1 2:30 6,0 0,4 4,5 7:00 SO 
6  18,8 22,6 17:00 12,1 24:00 0,0 0,9 6,3 13:00 SSV 
7  19,1 24,9 14:30 10,4 4:30 0,0 0,9 6,7 17:30 
8  18,9 23,4 17:00 12,7 5:30 0,0 1,2 6,3 13:30 VSV 
9  16,9 24,5 16:30 7,9 5:30 0,0 0,4 4,0 11:30 VSV 
10  16,8 23,7 16:00 8,7 5:00 0,0 0,8 5,8 14:00 SV 
11  15,8 21,8 12:30 9,2 2:30 0,0 0,4 3,6 12:00 
12  16,1 22,9 16:30 9,8 2:00 0,0 0,9 9,4 16:30 SSV 
13  15,3 21,4 17:30 8,3 6:00 0,0 1,0 5,8 13:30 NV 
14  14,9 23,3 16:00 5,3 5:30 0,0 0,9 5,4 12:30 
15  14,6 23,1 14:30 4,8 5:30 0,0 0,4 4,9 17:30 
16  14,6 21,6 14:30 5,7 5:30 0,0 0,7 7,6 11:30 
17  16,3 19,9 15:00 6,6 24:00 0,0 0,8 6,3 9:00 
18  13,9 22,6 15:00 3,9 5:30 0,0 0,5 4,5 10:00 
19  14,2 21,9 13:30 5,0 5:30 0,0 0,4 4,5 12:30 
20  13,8 22,6 16:00 3,6 5:30 0,0 0,4 4,9 17:00 
21  14,1 22,3 15:30 4,2 5:30 0,0 0,8 6,7 14:00 
22  14,7 24,0 16:30 5,6 5:30 0,2 0,5 4,5 12:30 
23  13,7 22,9 16:00 3,8 5:30 0,0 0,4 5,4 15:00 OSO 
24  22,8 24,2 15:00 20,2 19:30 0,0 0,5 4,9 11:30 OSO 
25  22,2 24,3 13:30 17,2 24:00 1,4 0,6 5,8 12:00 OSO 
26  16,9 20,2 16:30 14,4 7:30 0,8 1,6 7,2 16:30 SSV 
27  20,7 22,2 12:30 18,6 19:00 0,0 0,7 7,6 18:00 
28  17,9 20,2 15:00 14,8 24:00 0,0 1,7 8,5 12:30 SV 
29  17,7 21,1 16:00 13,2 7:30 0,0 2,0 9,4 12:30 VSV 
30  18,2 20,1 12:30 15,8 9:30 1,8 0,7 6,3 15:00 VSV 
31  19,2 19,8 16:00 18,3 11:00 0,0 0,3 4,0 11:30 SV 

16,624,973,62011,60,812,52S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 6, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6 mm den 5:e.