Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning november 2015, Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG NOVEMBER 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  9,2 10,4 13:00 7,7 7:00 0,0 1,4 7,6 9:00 VSV 
2  10,0 12,7 14:30 8,1 7:30 0,0 2,1 8,9 12:00 VSV 
3  8,1 9,6 12:30 5,7 9:00 0,0 1,2 6,7 22:00 VSV 
4  6,1 10,6 14:00 -1,7 24:00 0,0 1,1 6,7 1:00 VSV 
5  5,3 9,5 14:00 -3,1 5:30 0,2 0,2 4,5 15:30 
6  8,9 9,7 15:30 7,9 4:00 0,0 1,0 5,4 11:30 
7  8,7 11,3 16:30 5,3 22:00 4,6 1,7 7,6 12:30 
8  6,9 9,2 4:00 -0,6 23:30 11,6 1,9 9,4 11:30 
9  6,8 9,3 14:00 -0,3 0:30 3,2 1,9 7,6 9:30 
10  4,7 7,4 13:00 -1,2 22:30 0,2 1,3 6,3 6:00 VSV 
11  2,7 7,3 13:30 -3,0 23:00 0,4 1,0 5,8 11:00 VSV 
12  4,1 7,2 12:00 -2,3 0:30 0,8 1,1 6,3 14:30 
13  4,3 9,3 16:00 -3,2 4:00 4,2 2,0 9,8 21:00 SSV 
14  3,2 6,1 1:00 -1,8 22:00 2,0 1,2 5,8 1:00 VSV 
15  1,6 5,1 13:30 -0,5 7:30 0,0 0,0 3,6 17:00 SV 
16  5,4 7,4 23:00 2,1 2:30 2,2 0,7 8,5 21:00 SO 
17  5,1 6,8 0:30 3,3 8:30 0,0 2,0 6,7 4:00 SSV 
18  3,8 4,9 0:30 1,0 10:00 0,0 0,7 4,0 0:30 
19  2,6 3,4 0:30 0,7 24:00 2,2 1,5 6,7 20:00 
20  -0,8 0,7 0:30 -3,2 22:30 0,2 1,8 5,8 6:00 NV 
21  -3,4 -1,3 14:00 -5,8 24:00 0,0 1,3 5,8 12:30 VNV 
22  -4,1 -0,3 14:30 -8,7 24:00 0,0 1,3 6,3 14:30 NV 
23  -7,7 -2,2 13:00 -11,5 4:30 0,0 0,1 2,2 13:00 NV 
24  0,8 3,3 21:00 -9,3 0:30 0,0 1,4 4,9 7:30 
25  3,0 3,5 15:00 2,3 24:00 2,8 2,0 7,2 15:00 
26  2,3 3,2 16:30 0,9 5:00 1,2 1,6 8,9 24:00 SSV 
27  7,1 8,9 15:00 2,6 0:30 0,0 4,4 11,6 11:00 SSV 
28  5,3 7,7 0:30 1,7 24:00 1,6 4,0 10,7 6:00 
29  2,8 5,7 11:30 0,1 4:00 1,0 2,5 10,7 9:00 
30  1,5 5,0 3:30 -0,5 20:30 9,2 2,6 11,2 7:00 VSV 

3,812,72-11,52347,61,611,627S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 16
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
 
Antal nederbördsdagar: 17, varav 8 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 11,6 mm den 8:e.