Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning januari 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2016

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  0,8 3,3 1:30 -1,8 24:00 0,0 1,0 8,5 10:00 
2  -3,1 -1,8 0:10 -3,8 23:50 0,2 0,4 5,4 9:10 OSO 
3  -4,3 -3,5 5:30 -4,9 16:50 0,0 0,4 4,0 18:00 NNV 
4  -5,4 -3,5 12:40 -7,7 8:00 2,8 0,1 3,1 0:30 NNV 
5  -8,4 -5,0 2:30 -13,6 19:10 1,0 0,1 3,6 8:00 NV 
6  -10,3 -7,8 14:10 -12,7 19:00 0,2 0,0 1,3 11:00 
7  -14,6 -11,2 2:30 -17,5 19:00 0,2 0,0 0,4 2:40 
8  -6,6 -4,8 20:40 -13,0 0:20 0,6 0,1 3,6 7:40 
9  -7,2 -5,4 23:10 -9,1 16:40 0,0 0,0 2,7 0:10 NNV 
10  -3,1 -0,6 23:30 -5,9 1:00 0,6 0,7 6,7 19:20 OSO 
11  0,6 2,7 13:30 -1,1 2:10 3,6 0,9 6,7 11:10 OSO 
12  -4,6 -0,5 0:10 -7,2 17:30 1,4 0,3 3,6 5:40 NV 
13  -5,7 -4,8 10:40 -8,4 24:00 7,4 1,4 8,0 14:10 NV 
14  -12,0 -8,4 0:10 -14,7 24:00 0,6 0,7 5,8 9:10 NV 
15  -14,6 -12,0 24:00 -16,9 8:20 0,0 0,2 2,7 12:50 NV 
16  -11,0 -8,8 20:00 -12,6 5:30 0,0 0,2 2,7 2:50 NV 
17  -10,3 -7,8 23:40 -12,7 6:00 0,0 0,3 4,5 13:00 NV 
18  -7,7 -5,8 12:50 -9,0 8:50 0,0 0,4 4,5 3:50 VSV 
19  -6,9 -3,8 15:20 -10,8 3:10 0,0 0,0 1,8 6:00 NV 
20  -7,2 -5,3 14:20 -10,9 0:30 0,0 0,0 2,2 18:30 NNV 
21  -5,7 -4,1 12:00 -7,1 20:40 0,0 0,0 3,1 19:40 NV 
22  -8,9 -5,8 13:30 -12,1 20:40 0,0 0,1 2,7 17:20 VSV 
23  -3,2 -0,8 17:50 -9,7 0:10 0,4 0,4 4,9 22:40 
24  -1,3 -0,6 14:40 -1,7 0:40 0,0 0,5 5,4 8:30 VSV 
25  -0,9 1,6 24:00 -2,1 9:00 0,0 0,2 3,6 21:20 SSV 
26  3,4 5,2 11:30 1,6 0:10 0,4 1,1 6,3 9:50 VSV 
27  4,6 6,2 11:30 1,8 2:20 2,2 1,2 6,3 13:40 VSV 
28  2,7 6,0 3:40 0,6 13:20 4,6 1,4 10,3 14:20 SV 
29  4,1 7,1 22:00 0,6 0:10 0,4 2,1 11,6 22:40 SV 
30  4,3 6,4 0:10 1,3 24:00 0,0 2,7 15,2 2:40 SV 
31  1,3 2,9 12:50 -1,2 24:00 0,6 0,7 6,3 1:10 SV 

-4,67,129-17,5727,30,615,230NV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 26
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 23
 
Antal nederbördsdagar: 17, varav 5 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7,4 mm den 13:e.