Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning september 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2016

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  16,8 20,3 14:40 13,4 24:00 0,0 0,5 7,2 15:40 SSO 
2  15,7 21,1 17:00 12,3 3:40 0,0 0,3 4,9 10:30 SSV 
3  14,6 17,9 12:40 12,6 23:40 2,4 0,1 3,6 12:50 SSV 
4  12,2 15,3 11:40 9,0 6:10 0,4 0,4 5,4 13:00 NNV 
5  12,5 17,3 13:20 5,9 24:00 0,0 0,4 5,4 11:00 NNV 
6  14,7 21,6 16:20 5,4 1:20 0,2 0,6 7,2 15:20 
7  18,9 24,4 16:20 11,2 24:00 0,0 0,6 7,2 0:50 SV 
8  13,9 20,4 14:20 8,5 23:00 0,0 0,0 2,7 10:00 NNV 
9  15,2 20,8 15:00 8,7 0:10 0,2 0,3 4,9 14:00 
10  17,6 23,6 15:10 13,2 5:40 0,0 0,2 4,9 16:10 SV 
11  16,1 21,4 15:00 11,7 3:50 0,0 0,4 5,8 14:20 
12  15,1 22,7 16:40 8,2 7:00 0,2 0,1 3,6 11:50 SSV 
13  14,3 21,3 14:10 8,0 5:30 0,0 0,0 2,7 11:10 NNV 
14  14,3 21,1 15:00 8,8 7:10 0,0 0,0 3,1 13:20 
15  15,0 20,8 12:50 10,5 24:00 0,0 0,2 3,6 13:50 NNV 
16  11,3 16,7 14:00 6,7 24:00 0,2 0,2 3,6 9:50 NNV 
17  10,2 16,4 14:40 5,4 23:10 0,2 0,0 3,1 10:50 NV 
18  8,3 16,2 15:30 1,9 6:30 0,0 0,0 3,1 12:50 ONO 
19  11,6 18,3 14:50 4,1 2:00 0,0 0,0 2,7 11:00 NNV 
20  12,8 17,0 15:50 6,8 22:40 0,0 0,0 2,2 11:30 SSO 
21  11,1 17,6 14:00 7,1 0:30 0,0 0,0 2,7 14:40 ONO 
22  10,9 15,2 12:40 5,9 23:50 0,0 0,0 2,7 11:00 
23  9,8 13,4 13:40 5,7 0:50 1,0 0,0 2,7 12:10 NV 
24  11,5 15,8 13:50 8,1 6:20 0,0 0,0 3,1 18:00 
25  13,6 19,2 14:30 10,5 6:10 0,0 0,3 4,9 13:10 
26  14,2 19,9 14:50 11,3 23:40 0,2 0,3 5,4 11:50 
27  14,2 19,8 14:20 10,8 1:00 0,2 0,6 5,8 15:50 
28  13,3 15,9 16:00 11,4 24:00 8,0 0,9 8,9 6:10 
29  12,7 16,5 15:40 8,4 5:20 1,4 1,2 9,8 23:10 
30  12,9 15,8 14:10 9,7 23:50 0,0 1,7 9,8 10:30 SV 

13,524,471,91814,60,39,829S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 12, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 8 mm den 28:e.