Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning december 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG DECEMBER 2016

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  -1,4 0,3 11:30 -2,8 17:50 0,0 0,4 4,9 1:20 VSV 
2  -0,3 1,2 13:30 -3,1 23:50 1,0 0,7 4,9 13:40 NNV 
3  -3,3 0,2 12:50 -6,2 23:50 0,0 0,0 2,7 13:50 NV 
4  -2,3 2,7 24:00 -8,0 2:20 0,4 0,6 6,3 21:10 VSV 
5  3,7 6,1 11:30 0,2 23:30 0,0 1,3 9,4 5:00 NNV 
6  -1,3 0,8 13:50 -3,6 23:00 0,0 0,1 4,5 2:50 
7  0,7 3,1 23:40 -3,2 0:10 0,2 1,3 6,7 12:30 SV 
8  6,3 8,4 13:20 3,1 0:10 0,0 0,4 5,8 10:40 VSV 
9  5,1 7,5 12:50 2,8 23:50 0,0 0,2 4,0 13:20 VSV 
10  0,3 3,2 0:50 -1,5 16:00 0,8 0,0 2,7 11:10 ONO 
11  -1,3 0,2 0:30 -3,7 23:40 2,2 0,1 4,9 20:00 ONO 
12  -4,7 -2,3 20:50 -7,6 8:40 0,0 0,4 6,3 16:00 VSV 
13  -2,3 1,5 20:30 -7,2 4:50 3,0 0,3 6,3 19:40 VSV 
14  1,4 2,7 5:20 -2,2 24:00 0,8 0,5 5,4 4:40 NNV 
15  -2,1 -0,4 13:30 -4,2 7:50 0,0 0,5 5,8 14:20 VSV 
16  0,2 0,9 12:00 -1,5 1:20 0,0 0,5 4,9 6:40 VSV 
17  0,2 1,2 24:00 -1,2 8:10 0,0 1,0 6,7 16:20 VSV 
18  1,0 2,1 23:10 -0,5 8:00 0,0 0,1 4,0 23:50 NV 
19  2,3 4,2 12:40 1,2 4:30 0,0 0,3 5,4 1:00 VSV 
20  4,8 5,8 12:40 3,1 0:10 0,0 1,1 6,3 7:20 VSV 
21  2,3 4,2 13:00 0,8 5:40 0,0 1,6 7,6 11:40 
22  3,9 5,8 12:20 2,9 20:50 0,0 1,6 7,6 21:30 SSV 
23  3,4 4,9 1:20 1,1 20:50 0,0 1,6 8,0 6:40 VSV 
24  4,4 6,0 10:20 2,0 0:10 2,0 2,4 12,1 12:10 SV 
25  2,9 4,7 11:50 1,6 3:40 0,0 1,5 7,6 5:40 SV 
26  5,1 8,6 4:40 0,9 23:40 0,0 2,1 10,7 9:00 SV 
27  1,3 2,6 19:00 -0,2 6:20 0,2 1,3 8,9 19:00 NNV 
28  -1,1 0,8 13:10 -3,8 20:40 0,0 0,4 5,8 1:30 NV 
29  3,6 5,3 14:10 -0,4 0:10 0,0 1,4 8,0 13:40 VSV 
30  6,1 8,7 24:00 3,9 7:40 0,0 1,9 11,6 17:50 SV 
31  9,2 10,1 11:30 7,6 23:50 0,0 1,8 11,2 6:10 VSV 

1,610,131-8,0410,60,912,124VSV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 10
 
Antal nederbördsdagar: 9, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 3 mm den 13:e.