Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning juli 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2016

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  18,4 22,0 13:30 15,2 2:00 0,0 0,6 6,7 17:20 
2  18,6 24,2 15:10 14,6 24:00 2,0 0,4 7,2 14:50 
3  15,9 20,3 16:20 11,8 4:50 0,8 0,4 4,9 14:10 
4  15,3 20,9 12:40 10,3 3:50 0,4 0,1 4,9 14:30 NNV 
5  15,1 21,7 13:00 9,9 2:50 0,2 0,2 4,0 11:00 SV 
6  15,8 21,2 15:20 9,3 4:10 0,0 0,3 4,5 9:20 NV 
7  14,9 21,2 17:20 10,8 5:00 0,0 0,4 7,2 10:00 NNV 
8  16,8 23,2 18:50 8,9 4:30 0,0 0,1 3,6 9:20 NNV 
9  17,1 24,1 12:40 13,1 2:40 6,6 0,1 3,1 9:40 SSV 
10  17,1 22,4 18:50 12,9 5:20 0,0 0,2 4,0 11:50 VSV 
11  17,7 24,2 15:30 13,4 1:30 4,8 0,2 5,4 14:30 
12  17,3 21,3 17:40 13,9 3:20 0,4 0,5 4,9 12:40 
13  16,9 19,5 15:10 14,1 5:20 0,0 0,5 4,9 9:10 
14  17,3 22,1 16:50 12,6 4:30 0,0 0,4 4,9 10:10 
15  14,9 16,8 12:40 12,5 2:50 3,2 0,2 4,0 16:40 NNV 
16  17,6 22,3 15:40 13,1 2:20 0,0 0,6 7,6 17:30 
17  17,4 21,4 17:30 13,5 23:30 0,0 0,6 6,3 13:30 
18  16,2 21,4 12:00 10,7 2:30 0,0 0,2 4,0 11:30 NNV 
19  16,6 22,2 12:30 10,8 4:20 0,0 0,2 3,6 12:00 NNV 
20  16,8 24,3 15:30 8,1 4:30 0,0 0,1 3,6 16:10 ONO 
21  18,0 24,3 14:20 10,1 4:10 0,0 0,4 4,9 13:40 NV 
22  19,3 24,7 16:50 14,1 24:00 0,0 0,4 4,5 10:50 NNV 
23  18,3 25,2 14:20 11,7 4:20 0,0 0,1 3,1 12:20 
24  19,6 27,4 14:50 13,6 3:50 0,4 0,1 4,5 16:10 
25  21,9 28,4 13:40 15,2 4:40 0,2 0,3 5,4 14:50 
26  19,8 25,5 15:30 16,3 4:00 4,4 0,2 5,8 16:30 
27  18,7 24,0 17:30 13,4 4:40 0,2 0,3 4,5 10:00 SV 
28  18,6 21,8 16:40 15,2 0:50 0,0 0,4 5,4 10:30 
29  19,2 25,7 14:50 13,0 5:20 0,0 0,2 4,9 15:40 
30  19,1 25,8 15:20 14,0 4:30 1,2 0,3 4,9 16:20 
31  18,1 23,3 15:00 13,7 6:00 0,0 0,6 7,2 13:20 

17,628,4258,12024,80,37,616S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 6
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 13, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,6 mm den 9:e.