Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning februari 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG FEBRUARI 2016

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  -1,6 1,1 24:00 -3,9 8:10 2,4 0,5 6,3 20:20 
2  3,9 6,0 13:20 1,1 0:10 0,6 1,8 9,8 9:40 SV 
3  -0,3 3,8 4:00 -2,8 24:00 1,2 0,4 4,0 14:30 VSV 
4  -1,8 0,8 13:30 -3,7 8:10 0,0 0,3 4,0 18:50 VSV 
5  -1,3 2,6 14:20 -4,2 23:10 0,0 0,4 4,9 7:40 VSV 
6  1,8 5,6 23:30 -3,9 0:10 0,0 1,1 5,8 16:20 
7  4,2 6,7 13:10 3,1 19:50 0,0 1,2 6,7 17:10 
8  3,9 6,2 12:40 2,8 8:10 0,4 1,3 7,2 18:20 
9  3,6 4,9 15:00 2,1 22:50 0,0 0,9 5,8 1:30 
10  3,0 3,9 13:20 2,0 6:10 2,4 0,3 4,5 14:50 
11  0,6 1,9 2:40 -0,8 23:50 0,2 0,4 5,4 16:50 NNV 
12  -1,4 -0,6 13:50 -2,3 23:30 1,6 0,5 5,4 8:20 VSV 
13  -1,2 0,8 13:10 -2,8 7:50 3,6 0,4 5,4 11:40 
14  -0,9 0,6 4:30 -3,1 21:10 0,0 0,0 2,7 21:10 NNV 
15  -4,9 -2,5 13:50 -8,7 22:00 0,0 0,3 4,9 14:30 NNV 
16  -4,7 1,9 14:40 -8,8 7:30 0,0 0,1 4,0 24:00 VSV 
17  -1,6 2,0 14:00 -3,6 0:20 0,0 1,0 7,6 9:00 
18  0,4 1,8 15:50 -2,8 2:00 1,6 0,3 5,8 7:00 
19  0,2 1,9 13:20 -2,2 23:00 0,0 0,1 2,7 10:00 SSV 
20  -0,1 1,9 13:20 -2,8 3:10 1,6 1,0 7,2 16:40 
21  1,4 3,7 12:50 0,1 23:30 0,0 0,4 4,9 5:40 
22  0,9 2,0 14:30 -0,1 1:40 0,0 0,1 3,6 14:10 SV 
23  -0,3 2,9 15:40 -3,3 23:50 0,0 0,2 4,0 20:00 VSV 
24  -0,7 5,6 13:50 -5,0 7:00 0,0 0,4 5,4 14:50 VSV 
25  -0,5 4,6 14:10 -3,6 6:50 0,0 0,4 4,0 20:50 VSV 
26  -1,9 -0,3 17:50 -5,8 24:00 0,6 0,0 2,7 1:00 NNV 
27  -1,3 4,4 14:30 -6,3 0:30 0,0 0,3 4,5 20:30 VSV 
28  -0,9 6,0 15:10 -5,6 23:50 0,0 0,1 3,1 0:50 VSV 
29  -1,7 5,7 14:30 -7,9 5:10 0,0 0,1 3,1 13:50 VSV 

-0,16,77-8,81616,20,59,82S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 23
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 18
 
Antal nederbördsdagar: 11, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 3,6 mm den 13:e.