Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning april 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG APRIL 2016

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1  3,3 8,4 16:50 -1,6 21:50 0,2 0,5 5,4 14:10 NNV 
2  3,4 8,4 13:40 -2,5 4:50 0,0 0,5 5,8 14:30 
3  6,7 10,5 13:30 3,0 24:00 0,0 0,1 3,6 1:30 SSV 
4  2,7 4,3 13:10 1,0 5:10 0,4 0,0 3,1 14:00 OSO 
5  4,7 8,9 15:20 2,6 0:10 2,2 0,0 3,1 15:40 SO 
6  5,6 7,8 19:40 2,7 3:40 2,2 1,2 10,7 16:30 
7  6,3 8,9 15:10 4,4 22:30 1,8 1,3 9,4 14:20 
8  5,4 9,3 17:10 2,2 23:20 1,2 0,7 4,5 9:10 SSV 
9  4,8 9,6 14:30 0,4 24:00 0,6 0,2 4,5 11:40 SSV 
10  3,9 11,4 14:40 -2,8 5:40 0,2 0,2 4,0 13:00 NV 
11  4,4 12,6 14:50 -2,6 4:00 0,0 0,1 3,6 12:10 OSO 
12  5,2 13,7 12:40 -3,2 5:30 0,2 0,3 5,4 14:50 
13  5,1 14,0 12:50 -2,6 5:00 0,0 0,3 3,6 12:00 NV 
14  2,4 5,6 15:00 0,1 23:00 0,0 0,7 5,4 9:50 NV 
15  5,9 11,9 15:00 -0,3 1:50 0,4 1,1 6,7 11:40 
16  5,5 10,1 10:50 1,8 5:50 0,2 0,4 5,4 2:20 
17  5,8 8,9 16:50 3,8 3:20 2,0 0,3 4,9 16:20 
18  7,7 11,7 15:40 4,4 2:40 0,0 1,3 8,0 14:30 SV 
19  5,7 9,5 12:00 2,3 22:00 0,6 1,2 7,2 17:00 NNV 
20  4,2 8,4 16:40 -2,6 23:40 0,2 1,5 11,2 12:30 NNV 
21  5,1 13,1 13:00 -2,7 0:30 1,8 0,2 4,5 24:00 
22  4,7 9,3 16:20 2,2 23:50 1,6 0,6 5,8 11:30 NNV 
23  3,3 8,1 14:00 -1,9 23:50 0,0 0,4 4,0 5:10 NV 
24  2,5 7,5 12:50 -2,2 2:40 0,2 0,6 5,8 10:50 NV 
25  1,6 5,3 11:10 -1,2 24:00 2,8 0,1 3,6 10:30 NNV 
26  2,8 7,9 13:30 -2,4 5:20 0,2 0,4 4,5 16:30 NNV 
27  3,4 5,8 13:30 1,4 2:00 1,0 0,3 6,7 15:00 
28  5,1 10,3 14:40 1,3 7:40 4,8 0,7 6,7 22:10 ONO 
29  6,4 10,7 15:50 2,1 23:00 0,2 1,3 10,3 10:00 
30  6,6 12,6 16:00 1,2 3:10 0,0 0,1 4,9 8:50 OSO 

4,714,013-3,21225,10,611,220S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 13
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 22, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 4,8 mm den 28:e.