Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning februari 2019, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG FEBRUARI 2019

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1-0,4 0,6 21:20 -1,6 3:30 12,8 0,5 6,7 11:30 ONO 
20,8 1,3 10:30 -0,1 24:00 3,2 0,2 5,4 23:20 ONO 
3-3,9 -0,1 0:10 -11,1 24:00 8,6 0,5 7,2 16:20 NNV 
4-8,5 0,0 24:00 -13,8 8:30 0,4 0,1 4,0 16:10 
50,1 2,3 14:30 -4,9 24:00 1,0 0,7 7,6 24:00 
6-5,6 0,4 24:00 -10,8 8:10 0,0 0,4 6,3 1:40 
71,0 2,1 23:00 0,4 0:10 2,4 0,5 5,8 23:30 SV 
82,4 4,3 13:20 1,0 3:10 0,8 1,5 7,6 13:40 
92,4 2,8 5:50 1,9 1:10 1,0 1,2 6,3 7:00 
103,4 6,2 13:10 2,1 22:50 0,6 1,0 9,4 10:50 
110,9 2,9 2:30 -1,6 23:50 0,0 0,9 7,6 13:20 NNV 
12-0,8 2,3 14:30 -2,9 8:00 0,0 0,6 5,4 12:10 NNV 
133,6 7,8 14:30 -0,4 0:10 1,6 0,6 5,8 18:20 NNV 
143,6 5,8 15:40 0,2 6:40 0,0 0,9 8,5 15:40 VSV 
154,8 7,9 14:20 3,3 6:00 0,0 0,6 6,7 23:10 VSV 
165,6 9,4 14:00 2,3 24:00 0,0 1,5 9,4 7:10 VSV 
171,6 5,4 14:30 -1,1 7:30 0,0 0,0 2,7 12:10 NNV 
182,8 5,1 14:50 -0,9 0:30 0,0 0,9 7,6 13:40 
194,3 5,9 14:50 3,1 0:20 0,4 0,6 4,9 10:30 VSV 
200,1 3,7 0:10 -4,6 23:40 0,0 1,2 9,8 10:00 NNV 
21-2,9 0,2 12:00 -6,7 24:00 0,0 0,0 3,1 11:20 
22-4,1 0,3 14:20 -10,7 7:10 0,0 0,7 5,8 23:40 SSV 
232,6 5,2 13:20 0,1 0:10 0,0 0,8 7,6 1:30 VSV 
245,6 10,7 15:30 2,2 0:40 0,0 0,8 8,5 12:10 VSV 
256,3 9,3 13:00 4,1 0:50 0,0 0,6 8,0 5:40 NNV 
265,9 9,7 14:20 3,4 18:40 0,0 0,5 6,3 12:50 NNV 
276,3 10,4 12:40 3,2 7:50 0,0 0,3 4,9 17:30 VSV 
282,2 5,7 1:00 -2,0 24:00 0,0 1,5 10,7 11:10 NNV 

1,410,724-13,8432,80,710,728VSV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 15
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 7
 
Antal nederbördsdagar: 11, varav 4 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 12,8 mm den 1:a.