Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning december 2019, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG DECEMBER 2019

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10-3,3 0,7 24:00 -5,8 18:00 0,0 0,2 4,0 23:10 SSO 
113,3 4,2 10:20 0,7 0:10 4,3 1,7 11,2 10:20 
123,2 4,2 2:00 2,2 23:20 3,6 0,5 6,3 13:10 
133,5 4,8 13:10 0,9 5:20 1,5 0,1 8,0 22:00 SSO 
143,8 4,5 12:40 2,3 2:40 9,9 0,4 8,9 18:10 SSO 
154,1 5,4 12:20 1,8 24:00 0,0 0,0 3,6 20:50 SSO 
163,2 4,4 22:00 1,8 0:20 3,0 0,6 8,5 19:20 
174,1 4,9 13:40 3,3 19:10 0,8 0,2 6,3 2:40 SV 
182,2 4,8 7:30 -0,4 23:40 14,7 0,8 9,4 15:10 SV 
19-0,5 4,3 24:00 -2,8 8:30 0,0 0,1 6,3 23:40 VSV 
205,0 5,4 4:40 4,3 0:10 0,0 0,3 5,8 2:00 SSO 
215,4 5,6 4:40 4,7 0:10 0,0 0,1 4,9 3:40 SSO 
224,6 5,8 4:20 3,4 7:50 7,6 0,1 4,5 6:30 VSV 
233,2 5,3 3:50 2,2 19:10 0,0 0,0 1,8 12:10 SV 
243,2 4,7 14:50 2,3 9:10 0,5 0,0 0,9 9:10 SV 
253,4 4,7 8:10 1,7 20:40 0,5 0,1 3,1 19:30 NV 
260,9 2,0 2:30 0,2 20:50 0,5 0,4 3,6 17:40 NNV 
27-0,6 0,3 0:10 -1,8 23:40 2,0 1,3 7,2 10:40 NNV 
28-2,3 -0,8 24:00 -4,3 8:50 0,0 0,2 4,9 22:40 
292,0 6,9 23:50 -0,8 0:10 0,0 1,8 9,8 20:30 
308,1 9,7 15:00 6,0 24:00 0,0 2,1 13,4 9:40 SV 
313,7 6,0 0:10 1,6 20:40 0,0 1,1 8,5 1:50 NNV 

2,79,730-5,81049,00,613,430S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 6
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
 
Antal nederbördsdagar: 12, varav 6 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 14,7 mm den 18:e.