Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning februari 2017, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG FEBRUARI 2017

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1-0,3 1,0 0:10 -1,2 6:20 0,0 0,7 4,9 0:10 VSV 
2-0,3 0,7 13:20 -1,4 5:50 0,0 0,8 4,5 0:50 SSV 
30,4 1,2 19:40 -0,2 7:10 1,4 0,4 4,5 7:00 
41,4 2,2 9:00 0,7 17:10 0,0 0,0 2,2 12:30 
50,3 1,3 15:20 -0,9 24:00 0,0 0,3 5,4 18:40 ONO 
6-2,7 -0,9 0:10 -4,6 23:20 0,8 1,1 6,7 17:00 ONO 
7-4,7 -3,3 12:20 -5,7 18:20 0,0 0,7 5,8 5:30 
8-4,2 -1,3 13:00 -6,6 24:00 0,0 0,3 4,0 11:20 ONO 
9-3,6 0,2 13:10 -6,6 0:10 0,0 0,3 4,0 12:00 
10-3,4 -1,0 10:50 -6,8 1:50 0,0 0,1 3,6 13:50 ONO 
11-2,7 -0,1 15:00 -7,7 24:00 0,0 0,0 1,3 0:10 NNV 
12-4,1 -0,2 13:30 -9,6 3:20 0,0 1,0 6,7 23:20 VSV 
130,4 5,5 15:30 -3,1 6:30 0,0 0,5 7,2 2:00 VSV 
142,4 8,4 13:10 -2,1 24:00 0,0 0,2 3,6 10:10 NNV 
151,1 7,7 14:10 -3,9 7:50 0,0 0,4 4,0 14:50 SV 
161,1 5,0 13:00 -2,6 7:10 0,0 0,4 4,5 21:40 SV 
173,4 8,7 14:50 1,1 4:30 0,0 0,2 4,5 1:00 VSV 
181,7 5,3 15:00 -1,4 7:30 0,0 0,8 6,7 23:40 VSV 
195,1 8,1 13:40 2,1 0:10 0,0 1,7 8,9 6:50 VSV 
203,8 5,0 18:40 0,2 22:40 1,4 0,5 4,5 1:50 VSV 
21-0,6 2,4 13:40 -5,7 24:00 0,4 0,2 4,5 12:30 NV 
22-0,3 1,8 23:00 -5,7 0:10 5,4 1,1 8,5 15:40 
23-1,6 1,0 0:10 -3,9 24:00 0,0 1,0 8,9 11:30 NV 
24-2,9 0,7 14:50 -7,6 6:40 0,0 0,8 7,2 23:30 NV 
25-1,8 1,7 14:40 -4,9 7:20 0,0 0,9 6,3 14:00 VSV 
260,1 1,2 8:30 -1,7 21:50 0,4 0,2 3,1 0:50 NNV 
270,9 3,1 21:10 -1,6 2:30 0,8 0,3 4,9 10:20 
282,7 3,6 11:10 1,8 21:50 0,4 0,4 4,9 11:50 

-0,38,717-9,61211,00,58,919VSV


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 23
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 14
 
Antal nederbördsdagar: 8, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 5,4 mm den 22:a.