Vantage Pro2 paket Vantage Vue Väderhemsida
Vädersammanfattning december 2015, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG DECEMBER 2015

TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s)
DAG MEDEL-
TEMP
MAX TID MIN TID NEDER-
BÖRD
MEDEL-
VIND
MAX TID DOM
RIKTN

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28  -8,8 -7,8 19:00 -9,5 22:40 0,0 0,0 0,4 19:20 SSV 
29  -4,4 1,4 22:50 -10,3 2:30 1,0 0,0 4,5 22:50 SSV 
30  1,6 2,2 14:20 1,0 5:00 0,0 1,9 8,0 14:10 
31  2,1 3,2 23:30 1,1 6:10 0,0 1,4 7,6 15:20 

-2,43,231-10,3291,00,88,030S


Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 2
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
 
Antal nederbördsdagar: 1, varav 0 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 1 mm den 29:e.